เชสเตอร์

โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
37K
422
202
55
twitter
google plus
จัมปิ้งเคลย์
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS

แฟรนไชส์ JumpingClay ผู้นำการเรียนการสอนศิลปะดินปั้นคู่ความรู้ (Edu-Art) การันตีคุณภาพของหลักสูตรจาก สถาบัน JumpingClay Institute Of Art : JIA และคุณภาพของดินที่ปลอดภัยระดับโลก

แฟรนไชส์ JumpingClay “จัมปิ้งเคลย์” The World's Best Arts & Crafts Education Franchise ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาศิลปะดินปั้นจากประเทศเกาหลีใต้ มีสาขากว่า 800 สาขาใน 43 ประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา เยอรมัน กลุ่มประเทศยุโรป สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย…..และประเทศไทย

ลักษณะกิจการ
สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)จัมปิ้งเคลย์
ชื่อธุรกิจ (Eng)JumpingClay
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2557 (ก่อตั้งมา 4 ปี)
ความเป็นมา
Mr. Young Kyun Jo เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจัมปิ้งเคลย์ขึ้นในปี พ.ศ.2541  ประเทศเกาหลีใต้  และได้มีการตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research & Development ) คือ สถาบัน JIA : JumpingClay Institute of Art ภายใต้การควบคุมดูแลของ Mrs.Jo 

เพื่อค้นคว้าวิจัยให้ดินของจัมปิ้งเคลย์เป็นดินที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาด้านหลักสูตรศิลปะดินปั้น จนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรปและเอเชีย  ทำให้จัมปิ้งเคลย์สามารถขยายสาขาแฟรนไซส์ได้มากกว่า 800 สาขาและมีครูที่มีความชำนาญด้านศิลปะงานปั้น (Instructor) มากกว่า 5,000 คนใน 43 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของจัมปิ้งเคลย์ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ สเปน และเซอร์เบีย และปัจจุบันจัมปิ้งเคลย์ได้ก่อตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทยและต้องการผู้สนใจร่วมธุรกิจ โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัมปิ้งเคลย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

สินค้าและบริการ
 1. เปิดอบรมหลักสูตรด้านศิลปะดินปั้น หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สนใจประกอบธุรกิจ 
  • หลักสูตรทั่วไป อาทิเช่น หลักสูตรงานปั้นชุดความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดินปั้นทุกชนิดภายใต้แบรนด์ JumpingClay  ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
 3. บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น งานวันเกิด งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานเปิดตัวสินค้า กิจกรรมสำหรับโรงเรียน ฯลฯ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์300,000 บาท
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่8 สาขา
รวมทั้งหมด9 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
255712-3
2558-4-4เพิ่มขึ้น 34%
2559-8-8เพิ่มขึ้น 100%
2560-9-9เพิ่มขึ้น 13%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 37%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. เปิดสถาบันสอนปั้น JumpingClay Academy มีให้เลือก 2 รูปแแบบ
  • Package 5 ปี ปกติค่าแฟรนไชส์ 450,000 บาท เหลือเพียง 400,000 บาท
  • Package 3 ปี ปกติค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท เหลือเพียง 250,000 บาท
 2. เปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และจัดกิจกรรม workshop   ที่เรียกว่า Freelance Instructor ราคา 150,000บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน1-2  ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการศึกษา และพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องจบด้านศิลปะโดยตรง
 2. มีความตั้งใจ จริงใจ และพร้อมที่จะให้บริการ
สิ่งที่ได้รับ
PRIVILEGE - สิทธิพิเศษในการเป็น JUMPINGCLAY STORE FRANCHISE
 • ได้รับการอบรมหลักสูตร INSTRUCTOR, PRE-INSTRUCTOR
 • ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน JIA:JUMPINGCLAY INSTITUE OF ART ประเทศเกาหลีใต้
 • ได้รับสิทธิเป็น INTERNATIONAL ANNUAL MEMBER ตลอดอายุสัญญา
 • ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อร้าน และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า JUMPINGCLAY อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทดินปั้นชนิดต่างๆ ประเภท DIY ฯลฯ
 • ได้รับการอบรม การบริการจัดการ ด้านการตลาด หลักสูตรการเรียนการสอน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ได้รับคู่มือหลักสูตรการสอน (PROGRAM BOOKS) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JUMPINGCLAY (จำนวนขึ้นอยู่กับอายุสัญญา)
 • ได้รับสิทธิในการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ JUMPINGCLAY ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในทุกๆปี จากฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D : RESEARCH & DEVELOPMENT ของสถาบัน JIA อย่างต่อเนื่อง
 • START-UP SET คู่มือปฏิบัติการร้านค้า, คู่มือการจัดการเรียนการสอน, ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการปั้น และชุดอุปกรณ์ต่างๆ
 • PUBLIC RELATIONS AND MARKETING DOCUMENTS เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด ,ONLINE MARKETING 
 • JUMPINGCLAY VDO CLIPS ตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย เช่น กิจกรรมวันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ 
 • DESIGN FILE แบบในการตกแต่งภายใน และป้ายหน้าร้าน
 • CONSULTATION การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
ไม่มีการเก็บค่า ROYALTY FEE ตลอดอายุสัญญา

อื่นๆ

การันตีคุณภาพดินด้านมาตรฐานปลอดภัยระดับโลก The Best Quality / Safety / famous Clay in the World จนได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทยของเรา ได้แก่

 • มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) TISI Standard - Thai Industrial Standard Institute
 • Q-Mark : Certificate of quality domestic จากประเทศเกาหลีใต้
 • Intertek (Japanese test food) approved : ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากการคัดสรร และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้บริโภค 
 • UL (USA), LHAMA (Labeling of Hazardous Art Materials Certification).
 • SGS : International official test for non-toxic substance
 • CE (Europe quality certification) approved.
 • TRA : USA safety certification, etc.
 • ISO 9001:2008 : Quality Management Systems (QMS) the certificate of  The International
 • EAC : Certification from Russia Organization for Standardization 
ชื่อผู้ติดต่อคุณพรรณี บัณฑิตอัครกุล
ที่อยู่55 อาคารซีคอนสแควร์ ห้อง 3046บี แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร.081-8692051, 02-7218968
อีเมล์ph.jumpingclay.th@gmail.com
เว็บไซต์www.jumpingclaythailand.co.th
Facebook 
goo.gl/1U1mim
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=n5CXrskyAcA
ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 202 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 37,380 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 422 คน
 
ศิลปะศิลปะดินปั้นพัฒนาผู้เรียน
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget