ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
40K
425
252
56
twitter
จัมปิ้งเคลย์
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
แฟรนไชส์ JumpingClay ผู้นำการเรียนการสอนศิลปะดินปั้นคู่ความรู้ (Edu-Art) การันตีคุณภาพของหลักสูตรจาก สถาบัน JumpingClay Institute Of Art : JIA และคุณภาพของดินที่ปลอดภัยระดับโลก

แฟรนไชส์ JumpingClay “จัมปิ้งเคลย์” The World's Best Arts & Crafts Education Franchise ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาศิลปะดินปั้นจากประเทศเกาหลีใต้ มีสาขากว่า 800 สาขาใน 43 ประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา เยอรมัน กลุ่มประเทศยุโรป สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และประเทศไทย

ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)จัมปิ้งเคลย์
ชื่อธุรกิจ (Eng)JumpingClay
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2557 (ก่อตั้งมา 5 ปี)
ความเป็นมา
Mr. Young Kyun Jo เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทจัมปิ้งเคลย์ขึ้นในปี พ.ศ.2541 ประเทศเกาหลีใต้ และได้มีการตั้งฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research & Development ) คือ สถาบัน JIA : JumpingClay Institute of Art ภายใต้การควบคุมดูแลของ Mrs.Jo 

เพื่อค้นคว้าวิจัยให้ดินของจัมปิ้งเคลย์เป็นดินที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งการพัฒนาด้านหลักสูตรศิลปะดินปั้น จนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกและเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในยุโรปและเอเชีย ทำให้จัมปิ้งเคลย์สามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ได้มากกว่า 800 สาขาและมีครูที่มีความชำนาญด้านศิลปะงานปั้น (Instructor) มากกว่า 5,000 คนใน 43 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของจัมปิ้งเคลย์ตั้งอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ สเปน และเซอร์เบีย และปัจจุบันจัมปิ้งเคลย์ได้ก่อตั้งสาขาขึ้นในประเทศไทยและต้องการผู้สนใจร่วมธุรกิจ โดยติดต่อได้ที่บริษัทจัมปิ้งเคลย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

สินค้าและบริการ
 1. เปิดอบรมหลักสูตรด้านศิลปะดินปั้น หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตร เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้สนใจประกอบธุรกิจ 
  • หลักสูตรทั่วไป อาทิเช่น หลักสูตรงานปั้นชุดความรู้รอบตัว วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 2. เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดินปั้นทุกชนิดภายใต้แบรนด์ JumpingClay  ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง
 3. บริการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น งานวันเกิด งานเลี้ยง งานแต่งงาน งานเปิดตัวสินค้า กิจกรรมสำหรับโรงเรียน ฯลฯ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์300,000 บาท
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่8 สาขา
รวมทั้งหมด9 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน1. เปิดสถาบันสอนปั้น JumpingClay Academy มีให้เลือก 2 รูปแแบบ
 • Package 5 ปี ปกติค่าแฟรนไชส์ 450,000 บาท เหลือเพียง 400,000 บาท
 • Package 3 ปี ปกติค่าแฟรนไชส์ 300,000 บาท เหลือเพียง 250,000 บาท
  2. เปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า และจัดกิจกรรม workshop ที่เรียกว่า Freelance Instructor ราคา 150,000 บาท/ปี

  ระยะเวลาคืนทุน1-2 ปี
  คุณสมบัติ
  ผู้ลงทุน
  1. มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการศึกษา และพร้อมที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องจบด้านศิลปะโดยตรง
  2. มีความตั้งใจ จริงใจ และพร้อมที่จะให้บริการ
  สิ่งที่ได้รับ
  PRIVILEGE - สิทธิพิเศษในการเป็น JUMPINGCLAY STORE FRANCHISE
  • ได้รับการอบรมหลักสูตร INSTRUCTOR, PRE-INSTRUCTOR
  • ได้รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบัน JIA:JUMPINGCLAY INSTITUE OF ART ประเทศเกาหลีใต้
  • ได้รับสิทธิเป็น INTERNATIONAL ANNUAL MEMBER ตลอดอายุสัญญา
  • ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อร้าน และเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า JUMPINGCLAY อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทดินปั้นชนิดต่างๆ ประเภท DIY ฯลฯ
  • ได้รับการอบรม การบริการจัดการ ด้านการตลาด หลักสูตรการเรียนการสอน และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ได้รับคู่มือหลักสูตรการสอน (PROGRAM BOOKS) ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ JUMPINGCLAY (จำนวนขึ้นอยู่กับอายุสัญญา)
  • ได้รับสิทธิในการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ JUMPINGCLAY ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในทุกๆปี จากฝ่ายวิจัยและพัฒนา R&D : RESEARCH & DEVELOPMENT ของสถาบัน JIA อย่างต่อเนื่อง
  • START-UP SET คู่มือปฏิบัติการร้านค้า, คู่มือการจัดการเรียนการสอน, ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการปั้น และชุดอุปกรณ์ต่างๆ
  • PUBLIC RELATIONS AND MARKETING DOCUMENTS เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด ,ONLINE MARKETING 
  • JUMPINGCLAY VDO CLIPS ตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นยอดขาย เช่น กิจกรรมวันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ 
  • DESIGN FILE แบบในการตกแต่งภายใน และป้ายหน้าร้าน
  • CONSULTATION การให้คำแนะนำและคำปรึกษา
  ไม่มีการเก็บค่า ROYALTY FEE ตลอดอายุสัญญา

  อื่นๆ

  การันตีคุณภาพดินด้านมาตรฐานปลอดภัยระดับโลก The Best Quality / Safety / famous Clay in the World จนได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทยของเรา ได้แก่

  • มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) TISI Standard - Thai Industrial Standard Institute
  • Q-Mark : Certificate of quality domestic จากประเทศเกาหลีใต้
  • Intertek (Japanese test food) approved : ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเกิดจากการคัดสรร และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ในกระบวนการผลิต ทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผู้บริโภค 
  • UL (USA), LHAMA (Labeling of Hazardous Art Materials Certification).
  • SGS : International official test for non-toxic substance
  • CE (Europe quality certification) approved.
  • TRA : USA safety certification, etc.
  • ISO 9001:2008 : Quality Management Systems (QMS) the certificate of  The International
  • EAC : Certification from Russia Organization for Standardization 
  ชื่อผู้ติดต่อคุณพรรณี บัณฑิตอัครกุล
  ที่อยู่55 อาคารซีคอนสแควร์ ห้อง 3046บี แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
  โทร.
  081xxx
  อีเมล์
   ph.xxx
  เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
  โหวตแฟรนไชส์
  ระดับความนิยม
  ผลโหวตรวม 252 คะแนน
  มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 40,299 ครั้ง
  มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 425 คน
   
  ศิลปะศิลปะดินปั้นพัฒนาผู้เรียน
  แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
  Contact Information  
  ชื่อผู้ติดต่อ
   *
  โทรศัพท์
   *
  e-mail
   *
  รายละเอียด
  Budget