ควิก เซอร์วิส

แมทคอร์นเนอร์
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
9.2K
407
33
twitter
google plus
ดารุโน่
FRANCHISE
ดารุโน่ (Daruno) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงหลักสูตรการอ่านเพื่อสรุปใจความ และเขียนบทความซึ่งเป็นรากฐานในการพูด 

หลักสูตร Daruno Kids English คือ หลักสูตรโฟเนทิกส์ สไตล์ไทย เป็นการอ่านภาษาอังกฤษโดยอิงอยู่บนการสะกดแบบไทยๆ และสอนแบ่งคำเป็นพยางค์ๆไป ฉะนั้น คำที่ยาวๆ มีหลายพยางค์ นักเรียนก็จะสามารถอ่านออกได้ นักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย เนื่องจากภาษาแม่ของเราเป็นภาษาไทย หลักสูตรนี้มีข้อดีตรงที่จะช่วยในการอ่าน และการท่องศัพท์ได้เร็ว การเรียนนั้นจะเป็นระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) โดยครูผู้สอนจะ เป็นเพียงผู้ชี้แนะ และกำกับเสียงการอ่านให้มีการออกสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

หลักสูตร GT (จีที) คือ หลักสูตรการเรียนแปลที่ผสมควบคู่ไปกับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง GT มาจากคำว่า Grammar and Translation นักเรียนจะได้เรียนการเขียนประโยค ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด และการเขียนเรียงความ
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ดารุโน่
ชื่อธุรกิจ (Eng)Daruno
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ความเป็นมา
หลักสูตร Daruno Kids English และ หลักสูตร GT คิดค้นโดยคุณกุ้ง ซึ่งเป็นทั้งผู้แต่งตำราการเรียนการสอนทั้งหมด และเป็นผู้ก่อตั้ง ภายใต้แบรนด์ “ดารุโน่” ซึ่งมาจากคำว่า “ดรุณ” ที่แปลว่า “เด็ก” คุณกุ้ง เป็นคนไทย 100% แต่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึง 10 ขวบ จบการศึกษาระดับปริญญาโท และทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษมาสักระยะ ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นคุณครู และแต่งตำราขึ้นเอง 

เธอได้คิดหลักการอ่านขึ้นมาใหม่ โดยอิงตามหลักการสะกดแบบไทย ซึ่งเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และนักเรียนของเธอก็อ่านออก และจดจำสระต่างๆได้ดี อีกทั้งสามารถอ่านคำหลายๆพยางค์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จของทั้งตัวเธอ และทั้งนักเรียนไทยตัวเล็กๆ ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออก และอ่านเก่งอย่างแทบไม่น่าเชื่อ 

สินค้าและบริการ
หลักสูตร Daruno Kids English (ดารุโน่) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมา เพื่อเด็กไทย โดยสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 (เทอมปลาย)

โดยเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ  ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำ มีรูปแบบการเรียนเป็นบทๆ ทั้งหมด 50 บทหลัก มีบทแยกย่อย แบ่งเป็น 5 Level โดยระยะเวลา    ของมาตรฐานการเรียนทั้งหมดคือ 1 ปี 10 เดือน ซึ่งการเขียนหลักสูตรนี้ได้อิง ประมวล รวบรวม และสรุปเนื้อหามาจาก “Phonics Guideline” ของต่างประเทศ 

เมื่ออ่านออกแล้ว นักเรียนจะมีหลักสูตรต่อยอดคือ GT ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนแปลเป็นประโยคๆ ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเสริม ทั้งคำศัพท์ และการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง โดยให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด การสนทนาสื่อสารในอนาคต หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 10 Level

เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถอ่านบทความหรือเขียนบทความยาวๆเป็นภาษาอังกฤษได้ ขอสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • หลักสูตร Daruno Kids English  ปัจจุบันพร้อมขยายสาขาแฟรนไชส์) แต่งตำราโดยคนไทยเพื่อคนไทย ลิขสิทธิ์เฉพาะหนึ่งเดียวที่ถูกออกแบบอย่างลงตัว โดยบริษัท ดรุโณ จำกัด เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก

  • หลักสูตร GT (Grammar and Translation) (ยังไม่พร้อมขยายสาขาแฟรนไชส์) ตำราเรียนแปลและแต่งประโยค โดยการใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพูด

  • ตำราเรียน และ มาตรฐานการเรียน 1 บทเรียน คือ 1 เล่ม  มาตรฐานการเรียนกำหนดสัปดาห์ละ 1 บท มีการบ้านสั้นๆ 5 วัน

  • ห้องเรียน จัดรูปแบบเป็นแบบ Self Learning

  • การอบรมและระบบปฏิบัติการ ฝึกอบรมการสอน และ แนะนำจัดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์100,000 บาท
สำนักงานใหญ่3 สาขา
รวมทั้งหมด3 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 100,000 บาท ต่อ 5 ปี สำหรับหลักสูตรอ่านสะกดคำ “Daruno Kids English” 

ถ้าเปิดทำการภายในปี  2557 ค่าแฟรนไชส์จะลดพิเศษ โดยเหลือเพียง 75,000 บาท (ประหยัด 25,000 บาท)
  • อัตราค่าตำราเรียน 1,200-1,300 บาท/ชุด
  • ค่าตกแต่ง อาคารสถานที่ 300,000 บาท (ไม่รวมในค่าเรียกเก็บจาก Franchisor)
รวม 400,000 บาท (โดยประมาณ)

ระยะเวลาคืนทุน1.5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
เป็นผู้ที่มีความสนใจ  ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะลงทุนในการทำธุรกิจการศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ 
สิ่งที่ได้รับ
  1. การอบรมในครั้งแรก (ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเดินทาง และ ที่พัก และ จำกัดสิทธิ์ไม่เกิน 4 คน)
  2. ตำราเรียนจำนวน 20 ชุด (2 เล่มแรก)
  3. โบรชัวร์ 200 ใบ
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อคุณเก่ง
ที่อยู่บริษัท ดรุโณ จำกัด เลขที่ 208/9-10 ถ.อัสสัมชัญศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.
089xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
www.daruxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 33 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 9,204 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 407 คน
 
ภาษาอังกฤษอ่านอังกฤษสะกดคำ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget