ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
13K
44
183
8
twitter
ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
ดารุโน่ (Daruno) สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตรการอ่านภาษาอังกฤษ ไปจนถึงหลักสูตรการอ่านเพื่อสรุปใจความ และเขียนบทความซึ่งเป็นรากฐานในการพูด 

หลักสูตร ดารุโน่ อ่านสะกดคำ คือ หลักสูตรสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยอิงอยู่บนการสะกดแบบไทยๆ และสอนแบ่งคำเป็นพยางค์ๆไป ฉะนั้น คำที่ยาวๆ มีหลายพยางค์ นักเรียนก็จะสามารถอ่านออกได้ เช่น 
 • committee คอม-มิท-ที 
 • percentage เพอร์-เซน-เทจ 
โดยนักเรียนสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ง่าย เนื่องจากภาษาแม่ของเราเป็นภาษาไทย หลักสูตรนี้มีข้อดีตรงที่จะช่วยในการอ่าน และการท่องศัพท์ได้เร็ว การเรียนนั้นจะเป็นระบบศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) โดยครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ชี้แนะ และกำกับเสียงการอ่านให้มีการออกสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง 

หลักสูตร GT (จีที) คือ หลักสูตรการเรียนแปลที่ผสมควบคู่ไปกับหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง GT มาจากคำว่า Grammar and Translation นักเรียนจะได้เรียนการเขียนประโยค ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด และการเขียนเรียงความ เช่น  
 • John มีลูกสุนัขตัวใหม่ 2 ตัว และ มี จุด สีดำจำนวนมากบนลำตัวของพวกมัน 
 • John has 2 new puppies and there are a lot of black dots on their body.  
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช
ชื่อธุรกิจ (Eng)Daruno Kids English
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2554 (ก่อตั้งมา 8 ปี)
ความเป็นมา
หลักสูตร Daruno Kids English และหลักสูตร GT คิดค้นโดยครูกุ้ง ซึ่งเป็นทั้งผู้แต่งตำราการเรียนการสอนทั้งหมด และเป็นผู้ก่อตั้ง ภายใต้แบรนด์ “ดารุโน่” ซึ่งมาจากคำว่า “ดรุณ” ที่แปลว่า “เด็ก” ครูกุ้ง เป็นคนไทย 100% แต่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ 2 ขวบ จนถึง 10 ขวบ จบการศึกษาระดับปริญญาโท และทำงานในองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษมาสักระยะ ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นคุณครู และแต่งตำราขึ้นเอง 

เธอได้คิดหลักการอ่านขึ้นมาใหม่ โดยอิงตามหลักการสะกดแบบไทย ซึ่งเธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และนักเรียนของเธอก็อ่านออก และจดจำสระต่างๆได้ดี อีกทั้งสามารถอ่านคำหลายๆพยางค์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ ซึ่งนับว่าเป็นความสำเร็จของทั้งตัวเธอ และทั้งนักเรียนไทยตัวเล็กๆ ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษออก เรียบเรียงแปล แต่งประโยค และเก่งอังกฤษอย่างแทบไม่น่าเชื่อ

ครูกุ้ง มีความเชื่อที่ว่า “เด็กไทยสามารถเก่งอังกฤษได้โดยไม่แพ้ชาติไหนๆได้” เพราะเธอได้สอนและทำให้ผู้ปกครองประจักษ์แก่สายตาแล้วว่า มันสามารถเป็นจริงได้ด้วย “หลักสูตรสร้างอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ” 

สินค้าและบริการ
หลักสูตร Daruno Kids English (ดารุโน่) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมา เพื่อเด็กไทย สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 (เทอมปลาย) 

โดยเน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำ มีรูปแบบการเรียนเป็นบทๆ ทั้งหมด 50 บทหลัก มีบทแยกย่อย แบ่งเป็น 5 Level โดยระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี ซึ่งการเขียนหลักสูตรนี้ได้อิง ประมวล รวบรวม และสรุปเนื้อหามาจาก “Phonics Guideline” ของต่างประเทศ เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถอ่านภาษาอังกฤษออก

เมื่ออ่านออกแล้ว นักเรียนจะมีหลักสูตรต่อยอดคือ GT ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนแปลเป็นประโยคๆ ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเสริม ทั้งคำศัพท์ และการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง โดยให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด การสนทนาสื่อสารในอนาคต หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 15 Level โดยระยะเวลาการเรียนทั้งหมดประมาณ 5 ปี เป้าหมายของหลักสูตรนี้ ก็เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถอ่านบทความหรือเขียนบทความยาวๆเป็นภาษาอังกฤษได้ 

ตำราเรียน และมาตรฐานการเรียน 1 บทเรียน คือ 1 เล่ม มาตรฐานการเรียนกำหนดสัปดาห์ละ 1 บท มีการบ้านสั้นๆ 

ห้องเรียน จัดรูปแบบเป็นแบบคุณครูนั่งโดยจัดโต๊ะนักเรียนล้อมคุณครู (ไม่จำกัดรูปแบบและสีของโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน)

การอบรมครั้งแรกจะเป็นตัวต่อตัว ณ ที่ตั้งของสาขา โดยครูกุ้งจะเป็นผู้ลงไปเทรนด้วยตนเอง โดยอบรมหลักการขายคอร์ส Role Play (เล่นสมมุตเป็นคุณครู-ผู้ปกครอง คุณครู-นักเรียน) ฝึกอบรมการสอน ฝึกอบรมการบันทึกงานและระบบปฏิบัติการอื่นๆ และ แนะนำจัดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และ ต่อจากนั้น จะอบรมโดยเป็นระบบ Real-Time ผ่าน โปรแกรมเทรนนิ่งออนไลน์ที่เหมือนกับการเรียนราวกับเรียนในห้องเรียนจริงๆ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์260,000 บาท
งบการลงทุน260,000 - 400,000 บาท
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่14 สาขา
รวมทั้งหมด15 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
การลงทุนมี 3 รูปแบบ ได้แก่
 1. ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตรอ่านสะกดคำ 140,000 บาท ต่อ 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม
 2. ค่าแฟรนไชส์ หลักสูตรไวยากรณ์-แปล-พูด 180,000 บาท ต่อ 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม
 3. ค่าแฟรนไชส์ 2 หลักสูตร ลดเหลือ 260,000 บาท ต่อ 5 ปี ค่าตำราเรียน 60 บาท/เล่ม
รายละเอียด
 • ไม่มีค่า Royalty Fee
 • ค่าตกแต่ง อาคารสถานที่ 300,000 บาท (ไม่รวมในค่าเรียกเก็บจาก Franchisor) โดยต้องแบ่งสัดส่วน กั้นห้องเรียนโดยเสียงภายนอกต้องไม่รบกวนขณะนักเรียนเรียน 
รวม 600,000 บาท (โดยประมาณ) 

ระยะเวลาคืนทุน2-3 ปี (ขึ้นกับจำนวนนักเรียน อัตราค่าจ้างครูผู้ช่วย และทำเลที่ตั้ง) 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ผู้ลงทุน เป็นผู้ที่มีความสนใจ ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะลงทุนในการทำธุรกิจการศึกษาในด้านภาษาอังกฤษ โดยผู้ลงทุนจะต้องเป็นผู้เข้าอบรมด้วย 1 คน 

สิ่งที่ได้รับ
 1. ทันทีที่ Franchisee ชำระเงินมัดจำ 50,000 บาท พร้อมกับนัดหมายวันที่จะชำระส่วนที่เหลือ ทาง Franchisor โดย คุณกุ้ง ผู้คิดค้นหลักสูตรจะเดินทางลงไป ณ ที่ตั้งของ Franchisee เพื่อดำเนินการอบรมในเบื้องต้น เป็นเวลา 3 วันด้วยตนเอง 
 2. การอบรม ฟรี ตลอดอายุสัญญา ผ่านระบบออนไลน์ (ฟรี 2 คน / หากเกินกว่านี้ต้องชำระเพิ่มเติม) 
 3. ลงโฆษณา Facebook ให้จนกระทั่งมีนักเรียน 15 คนแรก (แต่ไม่เกิน 3 เดือน)
 4. ชุดเอกสารการขายคอร์สใบสมัคร แบบบันทึกการเรียนของนักเรียน (ฟรีตลอดอายุสัญญา)
 5. ไฟล์ใบเสร็จ ใบเรียกเก็บ
 6. การจัดตั้งไลน์กลุ่มเพื่อประสานงานกับครูกุ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องในสำนักงานใหญ่
 7. ตำราเรียน ฟรี จำนวน 100 เล่ม (ตำราชุดตั้งต้น)
 8. ตำราเรียน ฟรี จำนวน 150 เล่ม (ตำราชุดต่อไป)
 9. โบรชัวร์ปริ๊น อิ๊งเจ๊ท สี A5 500-1,000 ใบ
 10. โบรชัวร์ ไม่ปริ๊น ขาว-ดำ A5 1 ไฟล์ 
 11. สอนการลงโฆษณาใน Facebook
 12. สอนการใช้โปรแกรมเทรนนิ่งออนไลน์
อื่นๆ
Pro
แจ้งว่า "ทราบจาก ThaiFranchiseCenter"
ค่าแฟรนไชส์ลดพิเศษสุด เพียง 75,000 บาท ต่อ 5 ปี สำหรับ 5 สาขาแรกในจังหวัดกรุงเทพฯ และสาขาแรกในจังหวัดต่อไปนี้ เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา นนทบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี เชียงราย สมุทรปราการ ปทุมธานี นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ : ต้องอยู่ในเขตธุรกิจการศึกษาคับคั่ง และได้รับความความเห็นชอบจากเจ้าของแฟรนไชส์)
หมดเขต 31 ธันวาคม 2562 (เหลืออีก 76 วัน)
ชื่อบริษัทบริษัท ดรุโณ แฟรนไชส์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อครูกุ้ง
ที่อยู่208/11 ถ.อัสสัมชัญศรีราชา ต.สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร.099-6263565
โทรสาร033-095-899
อีเมล์info@daruno.com
เว็บไซต์www.daruno.com
LINE 
kmonn
Facebook 
goo.gl/5X9GoM
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 183 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 12,708 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 44 คน
 
ภาษาอังกฤษอ่านอังกฤษสะกดคำแฟรนไชส์ภาษาอังกฤษเด็ก
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget