แฮ็พพิแมธ

กาแฟเขาทะลุ ชุมพร
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
18K
490
106
4
twitter
google plus
รีแม็กซ์ (ประเทศไทย)
FRANCHISE
VDO
We provide a professional real estate brokerage services to real estate buyers and property sellers. We are in the top-performing real estate agent recruiting business. Our focus is on the needs of the Real Estate agent. If agents have all the tools and support they need to succeed, both the customers and the Our Real Estate Broker/Owner benefit as well.

Our Franchise Business model depends on the most effective training in the real estate industry, the franchise opportunity is available to everyone

RE/MAX คือธุรกิจแฟรนไชส์ อสังหาริมทรัพย์ เราให้ความสำคัญถึงความจำเป็นและความต้องการของนายหน้า อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้นายหน้าของเรามีเครื่องมือและได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้นายหน้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น และให้ผู้ซื้อและผู้ขาย บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม รวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ได้รับผลประโยชน์สูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น RE/MAX ยังเป็นแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ ทางด้านการบริการนายหน้าขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพ ที่สามารถปรับใช้ได้กับในทุกๆ ประเทศทั่วโลก เราพร้อมที่จะทำงานกับคุณทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็น ใคร มาจากไหน RE/MAX ประเทศไทย อยู่ที่นี่เพื่อให้บริการคุณ
ลักษณะกิจการ
ตัวแทน, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)รีแม็กซ์ (ประเทศไทย)
ชื่อธุรกิจ (Eng)RE/MAX (Thailand)
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555 (ก่อตั้งมา 6 ปี)
ความเป็นมา
Who is RE/MAX Real Estate Brokerage?
 • RE/MAX was founded in 1973 as a single Real Estate Office and grow up to the most recognized real estate Franchise brand, RE/MAX Agents are the most productive in the real estate industry network. We’re nearly 106,000 agents and more than 7,000 offices in over 100 countries.
 • REMAX Is the leading real estate property of brokerage service provider in the world with over 40 years of experience the REMAX System has proven to be a great success worldwide.
นายหน้ารีแมกคือใคร?
 • RE/MAX เป็นแบรนด์ของธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ จากประเทศอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เป็นแบรนด์ที่มีคนจดจำมากที่สุดอันดับหนึ่งและได้รับการยอมรับมากที่สุดในขณะนี้ 
 • RE/MAX คือแบรนด์ อสังหาฯ ที่มีเครือข่ายคุณภาพ มีนายหน้าทั้งหมด 106,000 คน และสำนักงานมากกว่า 7,000 แห่งกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 
 • RE/MAX เป็นผู้นำด้านการบริการนายหน้า อสังหาฯ ทั่วโลกพร้อมกับประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 40 ปี การทำงานของรีแมกนั้นได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วในแต่ละประเทศทั่วโลก  
สินค้าและบริการ
We Make People Successful in Real Estate with the RE/MAX Franchise model.
 • What sets us apart is the outstanding sales associate training, along with cutting edge technologies, worldwide listing and referral system that gives every agent the tools they need to succeed. If you combine this with the best agent commission program in the industry, what you end up with is a business model that benefits all involved from franchise to seller.
เราทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ของ RE/MAX
 • RE/MAX มีจุดเด่น และความแตกต่าง จากบริษัทที่ให้บริการธุรกิจด้านแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตรงที่เราได้มีการฝึกอบรมการขายที่เป็นมาตราฐานมืออาชีพ ระดับสากล ให้กับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ และตัวแทนนายหน้า พร้อมกับมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับ ทั้งนี้เรายังมีระบบการส่งต่อลูกค้า จากฐานข้อมูลลูกค้าของ RE/MAX จากทั่วโลก และภายในประเทศเอง เพื่่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานสำหรับเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ หรือนายหน้าของ RE/MAX ทุกคน ใช้ในการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุด หากคุณได้นำขั้นตอน การบริหาร และการจัดการของเราไปปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรของคุณแล้ว เรามั่นใจว่าจะทำให้การบริหาร และการจัดการของคุณมีระบบที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์300,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
สำนักงานใหญ่22 สาขา
รวมทั้งหมด22 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ขายธุรกิจแฟรนไชส์ด้านอสังหาริมทรัพย์ / Real Estate Franchise
รีแมก ประเทศไทย ดำเนินการทำงาน และเป็นเจ้าของอย่างอิสระเสรี ค่าใช้จ่ายสำหรับแฟรนไชส์จะมาก หรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ที่ตั้ง ของแฟรนไชส์ อย่างไรก็ตามคุณจะซื้อแฟรนไชส์ ได้ในราคาที่สมเหตุสมผล ถูกกว่าธุรกิจแฟรนไชส์ ซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ เจ้าอื่นๆ 

การกำหนดค่าธรรมเนียมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานต่างๆประกอบไปด้วย ค่าธรรมเนียม รายเดือน, ค่าเทคโนโลยี, ค่าโฆษณาภายในประเทศ, ค่าคอมมิชชั่น จากการขายและเช่า แฟรนไชส์ เจ้าอื่นเก็บ ค่าคอมมิชั่น จากการขายและเช่าประมาณ 4% – 8% แต่ที่รีแมก เราเก็บคุณแค่ 3% เท่านั้น และค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับเจ้าของเเฟรนไชส์

สำหรับนายหน้าของคุณเราเก็บแค่ ค่าสมาชิกรายปี ซึ่งถูกมาก และนายหน้าของคุณยังสามารถใช้ระบบ เทคโนโลยีอันล้ำสมัยของเราอีกด้วยนี่คือเหตุผลทีทำไมสุดยอดนายหน้าส่วนใหญ่ชอบทำงานร่วมกับเรา

สุดยอดนายหน้าซือ ขาย เช่า อสังหาฯ มองเห็นคุณค่าของแบรนด์ เครือข่ายลูกค้า เทคโนโลยี และการอบรม พวกเขาไม่อยากสูญเสีย รายได้ และผลประโยชน์อันมหาศาลที่ได้รับจากแบรนด์ รีแมก

อย่าลืมว่าราคา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขึ้นอยู่กับทำเลที่คุณต้องการเปิดธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาฯ รีแมก และเรามีโปรโมชั่นพิเศษ ส่วนลด สำหรับ โบรกเกอร์ปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ รีแมก เพื่อช่วยคุณ และนายหน้าของคุณให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และมี ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาคืนทุน
3 เดือน – 1 ปี

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีพื้นฐานในการบริหารจัดการ
 2. เป็นผู้มีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
 3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 4. มีเงินลงทุนเริ่มต้น 150,000 – 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละบุคคล)
 5. ขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจ
 6. เปิดใจยอมรับการเรียนรู้ในระบบ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
     สิ่งที่ได้รับ
     What This Franchise Business Offers You?
     • Comprehensive and intensive training that includes several courses
     • Local Business advise throughout the process of establishing the new Franchise Business 
     • Improving your skills to maximize your abilities
     • High internet Rank – you can check our Global Rank on Alexa.com
     • Franchise Broker Conferences locally and internationally to improve your Know-How
     • Potential for cooperation and client referrals Local and Global
     • An Advanced Technological environment at the international, regional and office levels
     • Global Real Estate network with over 90,000 active Real Estate Agent
     • Having an independent Business for yourself but not by yourself with a full support
     • Best SEO Training and Free SEO Support
     • High Rank on Google Search
     • International Leads  
     คุณจะได้อะไรจากธุรกิจแฟรนไชส์ รีแม๊กซ์? 
     • การอบรม การสอน คอร์สต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ที่คุณต้องเข้าร่วมก่อนที่จะเป็นนายหน้ารีแม๊กซ์
     • การช่วยเหลือในการเปิดบริษัท และการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 
     • พัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณมีความสามารถ และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
     • การพบปะเจ้าของโบรกเกอร์ธุรกิจเฟรนไชส์ รีแมกซ์ จากภายในประเทศ และหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ และนำมาปรับใช้พัฒนาธุรกิจของคุณ
     • มีโครงข่ายลูกค้าที่มีศักยภาพจากในประเทศ และทั่วโลก
     • ได้ใช้เทคโนโลยีที่นำสมัยก่อนใครทั้งระดับโลก, ระดับประเทศ และระดับสำนักงานเจ้าของโบรกเกอร์
     • เครือข่ายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนายหน้ามากกว่า 106,000 คน
     • เป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนไชส์ ด้วยตัวคุณเอง 100% แต่ว่าเราไม่ทอดทิ้งคุณเราช่วยเหลือคุณในทุกด้านเพื่อความสำเร็จใน ธุรกิจเฟรนไชส์
     • การอบรมด้าน SEO ที่ดีที่สุด และช่วยเหลือด้าน SEO ฟรี !
     อื่นๆ
     ชื่อผู้ติดต่อคุณนภาพร, คุณจิณชยาวัลย์ (Franchise Consultant)
     ที่อยู่1000 อาคารเศรษฐนันท์ ถนนพระราม 9 ซอย 54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 1025
     โทร.
     +66xxx
     อีเมล์
      infxxx
     เว็บไซต์
     www.remaxxx
     ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
     โหวตแฟรนไชส์
     ระดับความนิยม
     ผลโหวตรวม 106 คะแนน
     มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 17,570 ครั้ง
     มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 490 คน
      
     อสังหาริมทรัพย์RE/MAXแฟรนไชส์
     แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
     Contact Information  
     ชื่อผู้ติดต่อ
      *
     โทรศัพท์
      *
     e-mail
      *
     รายละเอียด
     Budget