ชานมไข่มุก เฟรชมี

ศูนย์ศิลปะ 3 มิติ เคลย์เวิร์คส
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
43.3K
188
18.9K
15
S.A.M สิงคโปร์แมทส์
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
S.A.M : Seriously Addictive Mathematics - Critical Thinking แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ - คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์กับความสำเร็จสูงสุดระดับโลก อ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trands in International Maths&Science Study) ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ปี 2013/2014 หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) สำหรับระดับอนุบาล-ประถม มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน Concrete - Pictural - Abstract
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)S.A.M สิงคโปร์แมทส์
ชื่อธุรกิจ (Eng)S.A.M Singapore Maths
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555 (ก่อตั้งมา 5 ปี)
ความเป็นมา
S.A.M หรือ Seriously Addictive Mathematics  เริ่มก่อตั้งเมือปี 2009 ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเน้นรูปแบบการสอนและแบบฝึกหัดพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์  โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากภายในประเทศสิงคโปร์  ในปี 2012 จึงได้เริ่มมีการขยายสาขาเฟรนไชส์ ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สินค้าและบริการ
หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล - ประถม โดยใช้วิธีการสอน และแบบฝึกหัดที่พัฒนามาจากการเรียนการสอนในประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดระดับโลก มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียนเข้าใจพื้นฐานในเชิงลึกต้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ในระดับสูง จัดการระบบภายในศูนย์ด้วย Software  เช่น การลงทะเบียน, การให้เกรด  

จุดเด่นของ S.A.M Singapore Maths
 • หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
 • มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ
 • ใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปํญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยหลักการ Concrete - Pictural - Abstract  
 • เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย Bar Modelling, Number bonds, Heuristics
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์220,000 บาท
สำนักงานใหญ่34 สาขา
รวมทั้งหมด34 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2556-1-1
2557-7-7เพิ่มขึ้น 600%
2558-18-18เพิ่มขึ้น 158%
2559-33-33เพิ่มขึ้น 84%
2560-34-34เพิ่มขึ้น 4%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 170%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่า Franchise Fee 220,000 บาท
 • ค่า Royalty Fee 20%-28%
พร้อมอุปกรณ์สื่อการสอน โปรแกรมระบบจัดการ

ระยะเวลาคืนทุน1 ปี - 1.5 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูง มีใจรักที่จะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
 2. มีความรับผิดชอบสูง มีเวลาพอและสามารถดูแลเอาใจใส่ศูนย์ได้อย่างทั่วถึง
 3. มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
 4. พิจารณาพิเศษกรณีที่เคยผ่านการสอนระดับประถม หรือมีกิจการสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า
 2. การฝึกอบรมสำหรับการจัดการและการสอน S.A.M 
 3. ระบบ Ecole IT สำหรับการจัดการระบบการลงทะเบียน
 4. ระบบ Octal IT สำหรับการสอนและการจัดการคลาสเรียน
 5. คำแนะนำทางการตลาดและการประกอบธุรกิจสำหรับศูนย์
 6. อุปกรณ์การสอนและสื่อโฆษณารูปแบบต่างๆ
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อบริษัท ฟี เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด
ที่อยู่188/7 ซอยสมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.06-1020-3336
อีเมล์samthai@seriouslyaddictivemaths.com
เว็บไซต์www.sammaths.com
www.singaporemathsthailand.com
Facebook 
www.facebook.com/SingaporeMathsThailand
Youtube 
www.youtube.com/watch?v=m3WLsH-7KXY
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 18,947 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 43,254 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 188 คน
อันดับที่ 2 แฟรนไชส์โหวตสูงสุด
 
Singapore MathMath for KidsMath in English
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget