ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
17K
467
25
สถาบันสมาร์ทติวเตอร์
(Smart TuTor)
สถาบันกวดวิชาสมาร์ทติวเตอร์ติวภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สำหรับผู้ใหญ่เปิดมานานกว่า 15 ปี (ติว TOEIC,IELTS,TOEFL ที่มีคนที่ได้คะแนนสูงๆ เยอะที่สุดในประเทศไทย เปิดสอนที่สถาบันและสอนภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นให้กับองค์กร ดัง Top 10 ของประเทศ เช่น SCG, IRPC, PTT, Siam Toppan, Hitachi, สภากาชาด และอีกมากมาย

สถาบันสมาร์ทติวเตอร์ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้ผู้ที่เรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ และสามารถสอบวัดผลต่างๆได้ ซึ่งสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ได้ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานไม่ดี จนสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือสอบวัดผลได้
400,000 - 900,000 บาท
100,000 บาท ต่อเดือน
15,000 บาท ต่อปี
6 เดือน ขึ้นอยู่กับทำเลและจำนวนผู้เรียน
สมาร์ท ติวเตอร์ก่อตั้งโดยการรวมกลุ่มของคณาจารย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน 

ในสโลแกน "ใครๆ ก็เก่งภาษาอังกฤษได้ที่สมาร์ท ติวเตอร์" ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งบุคคลและองค์กรของภาครัฐและเอกชน 

โดยผู้เรียนที่มาเรียนกับเราประสบความสำเร็จมากมาย ทั้งการสอบเข้าที่ทำงานในบริษัทชั้นนำ และการสอบเข้าศึกษาต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน การส่งจดหมาย, Email, การ Present งานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 

สำหรับคอร์สที่สอนจะมี
 1. ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • IELTS
  • TOEFL
 2. ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าของเราจะมี
 1. กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา
 2. กลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไป
 3. กลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นบริษัท SCG, ปูนซีเมนต์นครหลวง, บริษัทฮิตาชิ เป็นต้น 
ด้วยประสบการณ์องเรากว่า 15 ปี ในการคัดสรรค์อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร จากต่างประเทศ เช่น Cambride Oxford ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ใช้บริการของสถาบันสมาร์ทติวเตอร์ ฝึกอบรมคอร์สภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

สถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรเหมาะสำหรับคนไทยสามารถใช้งานได้จริง

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาลาดพร้าว
 2. สาขา ABAC บางนา
 3. สาขา พระรามสอง 
รวมสาขาทั้งหมด3 สาขา
ค่าแรกเข้าเริ่มต้นที่ 400,000 - 900,000 บาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี (และค่ามัดจำ 50,000 บาท คืนให้เมื่อเลิกกิจการ)

การเรียนการสอน
 1. เรียนที่สถาบัน
 2. เรียนที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. หลักสูตรเรียนออนไลน์
ค่าสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ 3,000 บาท/เดือน และค่าการดูแลบำรุงรักษาวีดีโอออนไลน์ 15% 

ชาย หรือ หญิงที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี เป็นผู้มีใจรักในการศึกษาและพร้อมที่จะทำประโยชน์ในสังคม ควรเป็นบุคคลท้องถิ่นและเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ

ควรมี CONNECTION กับมหาวิทยาลัยหรือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีเวลาบริหารสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ เฟรนไชส์ เต็มเวลา ด้วยตนเองมีเงินทุน และทัศนคติที่ดีในการบริหารการศึกษา

และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง เป็นผู้มองการณ์ไกล และ กล้าตัดสินใจ

 1. สิทธิการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของสถาบัน Smart Tutor
 2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อ
  • CU-TEP
  • TU-GET
  • IELTS
  • TOEFL
 3. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายและอีเมล์
  • หลักสูตรการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ
  • หลักสูตรตามแต่ที่บริษัทกำหนด
 4. ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
  • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
 5. หลักสูตรการเรียนออนไลน์
  • ได้รับการโปรโมตจากสถาบัน สมาร์ท ติวเตอร์ ใน Social NetWork อาทิ web site สมาร์ท ติวเตอร์ ,Google นอกจากนี้ยังมีสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ มากมาย
  • ให้คำปรึกษาทางด้านทำเลและทางด้านการตลาด
  • ได้รับโบว์ชัวร์ จำนวน 1,000 ใบ
  • ป้ายโลโก้สมาร์ท ติวเตอร์ ตามขนาดตึกของเฟรนไชส์ซี (ไม่รวมค่าติดตั้ง)
  • ไวนิวส์ขนาด2X3 เมตร จำนวน 1 ผืน ธงญี่ปุ่นขนาด 180 cm X 55 cm จำนวน 2 ผืน
  • ใบสมัคร 100 ชุด และใบเสร็จรับเงิน 5 เล่ม
  • เอกสารและรูปภาพในการติดบอร์ด
  • ร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา กับแฟรนไชส์ซี
  • อบรมอาจารย์ ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน อบรมที่สำนักงานใหญ่
  • อบรมพนักงานประชาสัมพันธ์ ฟรี 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คนอบรมที่สำนักงานใหญ่
  • อบรมผู้บริหาร
  • เอกสารตำราเรียนเบื้องต้นพร้อมคำตอบ TOEIC, IELTS, TOEFL, CU-TEP, TU-GET, Business English อย่างละ 1 ชุด
  • ข้อสอบวัดระดับ (placement test) พร้อมคำตอบอย่างละ 1 ชุด
  • คู่มืออาจารย์ คู่มือพนักงานประชาสัมพันธ์ และคู่มือผู้บริหารอย่างละ 1 ชุดอื่นๆ
สถาบันสมาร์ทติวเตอร์เป็นที่ติดตลาดของภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ คืนทุนเร็ว

ท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการมีกิจการของตนเองที่มีผลกำไรมากกว่าเดือนละ 100,000 บาทหรือไม่?
 1. ชื่อเสียง Smart Tutor เป็นที่รู้จักดีในหมู่คนเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเรียนแล้วได้ผลจริง สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาจารย์ของ Smart Tutor ไปสอนให้กับพนักงาน เช่น SCCC , SCG , PTT ซึ่งสามารถการันตรีความสำเร็จได้
 2. แฟรนไชส์ Smart Tutor มีระบบการจัดอบรมให้ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกในการทำธุรกิจ ซึ่งทาง Smart Tutor ได้บอกขั้นตอนการพัฒนาและขั้นตอนการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไว้ในคู่มือแล้ว
 3. Smart Tutor จะดูแลแฟรนไชส์คอยให้ความช่วยเหลือตลอดอายุสัญญา
  • ดูแลและให้คำปรึกษาตั้งแต่การดำเนินธุรกิจขั้นต้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถขอคำแนะนำหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตลอด
  • การตลาด ทางSmart Tutor ได้ทำการโฆษณาสร้างแบรนด์ตลอดเวลา และแนะนำให้คำปรึกษาในการทำตลาดแบบเจาะลึกสำหรับสาขาย่อย
  • ให้คำแนะในการเลือกทำเลที่ตั้งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
 4. สามารถทำธุรกิจได้ แม้ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ด้วยสูตรความสำเร็จและการลองผิดลองถูกมาระยะเวลานาน จึงรวบรวมเป็นคู่มือเพื่อถ่ายทอดแด่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ทำให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์สามารถเรียนรู้งานได้เร็วแม้ไม่เคยประกอบธุรกิจมาก่อน
 5. ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ทาง Smart Tutor ได้บอกเทคนิคและระบบการทำงานที่เป็นสูตรความสำเร็จรวมทั้งวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้าจากพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจน้อย
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณอรนุช ตันติสุข
ที่อยู่
52/6 ซ.ลาดพร้าว 2 (อยู่ติดกับMRT สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 1) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ
086xxx
อีเมล์
 engxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันสมาร์ทติวเตอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ชนั​ญ​ชิดาxxx 08963xxx chanuxxx
2. ณัชชา สัตนxxx 08123xxx Nachcxxx
3. ปุญญพัฒน์ xxx 09929xxx vidhaxxx
4. มัญชรัตน์xxx 08779xxx Mnanpxxx
5. Anniexxx 06278xxx cthanxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม25 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 16,522 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 73 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน