บีโค้

เปา เหล่า กง
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
7.8K
413
48
1
twitter
google plus
บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด
FRANCHISE
AWARDS
เป็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาที่สามารถช่วยในการวางแผนการเรียนรู้รายบุคคลและช่วยในการพัฒนาศักยภาพของลูกรัก  โดยใช้ระบบการประเมินอัจฉริยภาพด้วยการสแกนลายนิ้วมือ  ผลที่ได้รับช่วยให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเข้าใจความแตกต่างด้านวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างด้านพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้จัดการเรียนและเลือกวิธีการสอนให้เหมาะกับความสามารถของเด็กได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ลักษณะกิจการ
สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)บริษัท ดิจิท เบรน จำกัด
ชื่อธุรกิจ (Eng)Digitbrain co,Ltd.
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2552 (ก่อตั้งมา 9 ปี)
ความเป็นมาบริษัท ดิจิท เบรน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2552 โดยถือกำเนิดจากแนวคิดของกลุ่มบุคคลที่ต้องการพัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพและเกิดประสิทธิสูงสุดในแต่ละรายบุคคล ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้รายบุคคล การเรียนรู้ตามศักยภาพสมอง (Brain-based Learning) และแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การช่วยให้ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียนสามารถประเมินอัจฉริยภาพและการเรียนรู้ของนักเรียน หรือผู้เรียน เพื่อใช้ประกอบหรือเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเต็มศักยภาพ อันจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามที่คาดหวัง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ระบบการเรียนรู้ เพื่อให้บุตรหลานของท่านบุคลกรในหน่วยงานของท่านได้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม และการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในยุคปัจจุบันและในอนาคต

สินค้าและบริการเทคโนโลยีพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ  Dermatoglyphic  Detection System : DDS

ระบบการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อประเมินอัจฉริยภาพและการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการศึกษา ระบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยนำเอาศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น ประสาทวิทยา พันธุศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษา และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

โดยวิธีการเก็บข้อมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ทำให้เราสามารถทราบและเข้าใจถึงอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือได้รับการถ่ายทอดผ่านพันธุกรรมเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล เพื่อให้เราสามารถจัดสภาพแวดล้อมและหาแนวทางการส่งเสริม หรือพัฒนาได้ตรงกับผู้เรียนมากขึ้น

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์180,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา1 ปี
สำนักงานใหญ่4 สาขา
รวมทั้งหมด4 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน

ระยะเวลาคืนทุน
ระยะเวลาคืนทุน ไม่เกิน 4-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าและความตั้งใจของแฟรนไซส์ซี่)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 • ควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้านการศึกษา
 • ควรมีความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน  รักการเรียนรู้ ต้องค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา  สิ่งที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่รักเด็กและพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่
 • ควรเป็นผู้ที่มีใจรักในการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความมุ่งมั่นและมีเวลาทำธุรกิจเอง
สิ่งที่ได้รับตัวแทนธุรกิจ  
 1. ลิขสิทธิ์ตัวแทนไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ (1 ปี)
 2. คอมพิวเตอร์ Note book
 3. ชุดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 4. หลักสูตรเบื้องต้น จำนวน 2 คน
 5. ประเมินอัจฉริยภาพ สำหรับผู้เข้าอบรมฟรี จำนวน 2 ท่าน
ในการดำเนินการในปีต่อไป

ลิขสิทธิ์ตัวแทนไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์รายปี 50,000 บาท

อื่นๆ
 • เป็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษายุคใหม่ ที่สามารถค้นหาศักยภาพโดยกำเนิด โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาศักยภาพในแต่ละบุคคล
 • สามารถเปิดธุรกิจ โดยไม่ต้องมี  Location  มีอิสระในการทำงานสูง  เพราะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย
 • สามารถเปิดร่วมกับธุรกิจอื่นๆ เช่น กวดวิชา , โรงเรียน ,  ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
 • สามารถเริ่มธุรกิจ ภายใน 7 วัน
ชื่อผู้ติดต่อคุณอัมพร
ที่อยู่88/12 หมู่ที่ 4 ซ.รามอินทรา 21 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.
091xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 Digxxx
เว็บไซต์
www.digixxx
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 48 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 7,808 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 413 คน
 
Digitbrainดิจิทเบรนสแกนลายนิ้ว
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget