ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
26K
450
544
2
ดอกเตอร์แมท
(DR.MATH)
สถาบันเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ดอกเตอร์แมท (DR.MATH) ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนแบบรายบุคคล 

ด้วยหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และได้นำเทคนิคการสอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ด้วยรูปภาพ โมเดล จากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ พร้อมกับสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสูงสุด
50,000 บาท ต่อเดือน
ประมาณ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน)
หลักสูตรคณิตศาสตร์ ดอกเตอร์แมท (DR.MATH) ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของบริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย 

โดยเน้นที่ความเข้าใจ และการคิด วิเคราะห์ ไม่ใช่การท่องจำ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองหมดความกังวลด้านวิชาคณิตศาสตร์

เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับชั้นป.1 – ม.3 ที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับนักเรียนไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรมาตรฐาน (Standard) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
 2. หลักสูตรเสริมโจทย์ปัญหา (Supplementary) 
 3. หลักสูตรวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยใช้โมเดล (Problem Solving) ซึ่งเป็นเทคนิคจากต่างประเทศ
 4. หลักสูตรคณิตคิดในใจ (Mental Math) เพื่อเสริมทักษะด้านการคำนวณและมีสูตรลัดต่างๆ 
 5. หลักสูตรฝึกคำนวณ 
จุดเด่นของหลักสูตร
 • เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงศึกษาธิการ
 • เน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยใช้โมเดล (ตีโจทย์เป็นแผนภาพ)
 • มีแบบประเมินผลก่อนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนที่ต้องเสริม
 • มีหลักสูตรและตำราเรียนที่หลากหลาย
 • มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมแบบรายบุคคล
 • ครูดูแลแบบใกล้ชิด (ครู 1 คน ดูแลเด็กไม่เกิน 5 คน)
 • มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา
จุดเด่นในด้านการลงทุน
 • ใช้เงินลงทุนต่ำ คืนทุนเร็ว
 • สัญญา 5 ปี ต่อสัญญาไม่เสียค่าแฟรนไชส์เพิ่ม
 • สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 • มีการฝึกอบรมครู และช่วยหาครูผู้สอน
 • ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือดำเนินธุรกิจอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
8 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาจอมทอง
 2. สาขาเอกชัย 69 
 3. สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ 
 4. สาขาศาลหลักเมือง จ.ระยอง 
 5. สาขาพัทยา จ.ชลบุรี
 6. สาขาสามพราน จ.นครปฐม
 7. สาขาสมุทรปราการ
 8. สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
รวมสาขาทั้งหมด8 สาขา
 • ค่าแฟรนไชส์ (Franchise Fee) 200,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
 • ค่ารอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) 20% ของรายได้ต่อเดือน
 • ค่าตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงานประมาณ 200,000 บาท (แล้วแต่สถานที่) 
 1. รักงานบริการ มีความสนใจในธุรกิจด้านการศึกษา
 2. มุ่งมั่น กระตือรือร้น
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 1. ลิขสิทธิ์การดำเนินธุรกิจในเขตพื้นที่
 2. ระยะเวลาในการถือสิทธิ์ 5 ปี
 3. สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าต่างๆ ในการโฆษณาระดับท้องถิ่น
 4. ชุด DR.MATH Start Up Kit
  • คู่มือในการบริหาร และดำเนินกิจการโรงเรียน (Operation Manual)
  • คู่มือครู
  • เอกสารตำราเรียนเบื้องต้น ทุกระดับ  จำนวน 3 ชุด และเฉลย 1 ชุด
  • ข้อสอบวัดระดับนักเรียน (Pre-Test) พร้อมเฉลย จำนวน 3 ชุด
  • ธงญี่ปุ่นพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด
  • ป้ายโฆษณาภายในรูปมาสคอตสิงโต (Standee board) จำนวน 1 ชุด
  • ป้ายโลโก้ DR.MATH
  • สติกเกอร์ตแต่ง โลโก้ DR.MATH และมาสคอตสิงโต
  • ตรายางที่อยู่สาขา พร้อมแผนที่
  • โบร์ชัวร์ 4 สี จำนวน 1,000 แผ่น
  • ใบสมัคร จำนวน 2 เล่ม
  • ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 เล่ม
  • ตัวอย่างเอกสารภายใน
  • พิเศษ CD เอกสารการเรียนเพิ่มเติม (แบบฝึกหัดเพิ่มเติมมากกว่า 1,000 ข้อ)
  • บัตรนักเรียน DR.MATH 100 ใบ
  • คูปองส่วนลดค่าเรียน (Gift Voucher) จำนวน 100 ใบ
  • เสื้อ t-shirt DR.MATH จำนวน 2 ตัว
  • เสื้อ polo DR.MATH จำนวน 2 ตัว
  • กระเป๋าดินสอ DR.MATH จำนวน  10 ใบ
 5. อบรมครู ทุกระดับชั้น ฟรี 2 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนคน (ครั้งต่อไป คนละ 1,000 บาท)
 6. อบรมหลักสูตรผู้บริหาร 1 ท่าน
 7. งบประมาณสนับสนุนการตลาด การเปิดตัวสาขา จำนวน 5,000 บาท
 8. ให้คำปรึกษากิจการ
  • วิเคราะห์ทำเลที่เหมาะสม
  • การตกแต่ง ออกแบบสถานที่
  • Set ระบบงาน, การจัดการสาขา
  • แนะนำในการวางแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณชิติ ศรีเบญจโชติ
ที่อยู่
107/12 หมู่ที่ 1 ถนนดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ดอกเตอร์แมท
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. ญาณิน พวงเxxx 08964xxx e0896xxx
2. โนxxx 08137xxx aewpixxx
3. นายคทาวุฒิxxx 08717xxx ktw_txxx
4. Chalermratxxx 08738xxx Kamchxxx
5. จารุวรรณ xxx 06137xxx dinsaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม544 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 25,663 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 56 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน