ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
11K
422
499
7
twitter
หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย
FRANCHISE
DOWNLOAD
Sense Thai ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อฝึกทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เหมาะสำหรับเด็กเริ่มเรียนตั้งแต่ อนุบาล-ประถมต้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาไทย
ชื่อธุรกิจ (ไทย)หลักสูตรภาษาไทย เซ็นส์ไทย
ชื่อธุรกิจ (Eng)SenseThai
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2555 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ความเป็นมาแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ สัญชาติไทยแท้ 100% ในนามบริษัท เซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด โดยนายอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์ ประธานกรรมการ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข เพื่อให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

สินค้าและบริการด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน  
 • มีการทดสอบความรู้ทางภาษาก่อนเริ่ม
 • มีการวัดและประเมินผลการเรียน
 • ใช้สื่อการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยและบทเรียน
 • ครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร
 • เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการเรียนรู้อย่างมีความสุข
หลักสูตรภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาในทุกๆ ด้าน ทั้งทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน “เพราะภาษาไทย คือ หัวใจของการเรียนรู้”

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์150,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา2 ปี
เงินทุนหมุนเวียน100,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่20 สาขา
รวมทั้งหมด20 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุน
 1. ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท
 2. ค่าตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน 200,000 บาท
 3. ค่าจ้างครู และค่าเช่าที่ต่อเดือน 40,000 บาท
 4. เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีใจรักงานด้านการศึกษา มีความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ
 2. มีความสามารถในการบริหาร และการจัดการ
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
สิ่งที่ได้รับ
 • แบบฝึกหัดตั้งต้น พร้อมเฉลย
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบหลังเรียน
 • คู่มือนักเรียน
 • หนังสือเรียนภาษาไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • แบบทดสอบระหว่างเรียน
 • ข้อสอบต่างๆ
 • เสื้อครู
 • แฟ้มภาษาไทย
 • ใบปลิว
 • อุปกรณ์การสอน
อื่นๆจุดเด่นของ SenseThai ในด้านการลงทุน
 • จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว
 • สัญญา 2 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม
 • มีการปกป้องเขตพื้นที่
 • ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
 • สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 • ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
 • มีการฝึกอบรมครู
 • มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
 • มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
ชื่อผู้ติดต่อคุณอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์
ที่อยู่43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 senxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 499 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 10,450 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 422 คน
 
แฟรนไชส์ภาษาไทยกวดวิชา
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget