ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
31K
625
63
บี-โนวเลจ
(Be - Knowledge )
เป็นธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และติวสอบวิชาการอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยโดยตรงผ่านการวิจัยเชิงธุรกิจและเชิงการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมากมาย

เป็นรูปแบบการสอนเฉพาะที่ทำให้ผู้เรียนชื่นชอบด้วยความโดดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กไทยและผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

เปิดสอนรายวิชาหลักโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะวิชาอื่นๆ อาทิ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 หรือ สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและแบ่งปันธุรกิจการศึกษาให้มีโอกาสเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ประมาณ 2 – 5 เดือน สามารถคืนทุนได้จริง แล้วสร้างผลกำไรต่อเนื่องได้อย่างดี

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 จากนักการศึกษาผลงานระดับประเทศที่มีแนวคิดให้เป็นศูนย์การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง

เริ่มต้นจากห้องเรียนเล็กๆที่รังสิต เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยแนวทางการสอนภาษาอังกฤษไปในตัว พัฒนามาจากงานวิจัยธุรกิจการศึกษาซึ่งก่อนนั้น ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาว่า BE-Knowledge และได้ทำการศึกษาค้นคว้างานด้านนี้มาอย่างจริงจังต่อเนื่อง

โดยเดินทางไปทำวิจัย และแนวทางการสอน ตลอดจนเทคนิคทางธุรกิจมาแล้วหลายพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ จนได้เทคนิคการสอนและรูปแบบการทำธุรกิจการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยโดยตรง

ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน มีความเสี่ยงต่ำ ยืดหยุ่นกับสภาพธุรกิจในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสม สามารถทำกำไรหรือการตอบรับเชิงบวกจากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว

ด้วยการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์จริงจากความโดดเด่นในด้านการสอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จึงมีการบอกต่อจากปากต่อปากของผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างดีในพื้นที่ต่างๆซึ่งเปิดทำการสอนศูนย์สาขา

และเมื่อมีผู้นำการสอนไปใช้ก็สามารถดำเนินการได้ดี ณ ช่วงต้นปี 2558 มีการขยายรูปแบบการสอนสาขากระจายไปแล้วกว่า 200 หน่วยธุรกิจ ทั่วประเทศ

เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น 6 ขวบ ไล่ไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย และมีหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมในศูนย์สาขาต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การเตรียมสอบเข้าในระดับต่างๆ และหลักสูตรการเตรียมตัวสู่งานบริการด้านการบิน เป็นต้น

มีค่าซื้อธุรกิจประมาณ 18,000 บาท หรือ อาจราคาต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดการลงทุนบนพื้นฐานของความเป็นจริง อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งมีราคาอื่นๆเพิ่มเติมด้วยตามวิชาและรูปแบบที่ซื้อ หรือแนวทางในการดำเนินงาน ไม่มีค่าสัญญารายปี

แต่อาจมีเก็บค่าเปอร์เซ็นต์ หรือไม่มีการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำสาขาของผู้ลงทุนแต่ละท่าน      

โดยการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ การตกแต่งภายในให้คำนึงถึงการใช้งานได้จริงในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดต้นทุนต่างๆที่ไม่จำเป็น มีรายละเอียดและคำแนะนำการทำธุรกิจอย่างละเอียด

ไม่จำกัดสิทธิหรือคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนมากนัก แต่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี มีความจริงใจในการทำงานและร่วมงานกับบุคคลอื่น มีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแบ่งปันความรู้สู่เยาวชน

คุณสมบัติสำคัญคือ เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำงานด้านการศึกษาได้ ชอบสอน รักเด็กดำรงตนอยู่กับธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีความสุข

คู่มือธุรกิจ ชุดการสอน ตำรา สื่อนวัตกรรม เทคนิคกลยุทธ์ แบบฝึกหัด ตำราเรียน และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างธุรกิจได้อย่างแท้จริง

เป็นรูปแบบการขยายสาขาการสอนโดยเน้นเทคนิคและรูปแบบการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในราคาประหยัดสำหรับผู้เรียน

ความโดดเด่นในเรื่องการสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการติดตามวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร อินเทอร์เน็ท และอื่นๆ 

คุณภาพรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแต่ราคาลงทุนต่ำทำให้ความเสี่ยงน้อย คุ้มค่า ผู้สนใจลงทุนสามารถ ความโดดเด่นและแนวทางธุรกิจเรา

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณชุษิมณฑน์ วัฒนอุดมศิริ, คุณวรวุธ กิติวงค์
ที่อยู่
238 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
มือถือ
09-xxx
อีเมล์
 thaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บี-โนวเลจ
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. วันชนะxxx 08632xxx dong_xxx
2. lekxxx 09562xxx theanxxx
3. วัลยาภรณ์xxx 08195xxx wt310xxx
4. Pongsakxxx 08173xxx pongsxxx
5. Nopxxx 08949xxx Kpnkaxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม63 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 31,284 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 231 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน