ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
30K
620
48
12
twitter
บี-โนวเลจ
FRANCHISE
เป็นธุรกิจการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และติวสอบวิชาการอื่นๆ ซึ่งออกแบบมาให้เหมาะสมกับนักเรียนไทยโดยตรงผ่านการวิจัยเชิงธุรกิจและเชิงการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมากมาย

เป็นรูปแบบการสอนเฉพาะที่ทำให้ผู้เรียนชื่นชอบด้วยความโดดเด่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กไทยและผู้ปกครองส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

เปิดสอนรายวิชาหลักโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษ และเสริมทักษะวิชาอื่นๆ อาทิ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  เตรียมสอบเข้า ม.1 ม.4 หรือ สอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น

เป็นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและแบ่งปันธุรกิจการศึกษาให้มีโอกาสเติบโตไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)บี-โนวเลจ
ชื่อธุรกิจ (Eng)Be - Knowledge
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2551 (ก่อตั้งมา 11 ปี)
ความเป็นมาเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2551 จากนักการศึกษาผลงานระดับประเทศที่มีแนวคิดให้เป็นศูนย์การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนไทยอย่างแท้จริง

เริ่มต้นจากห้องเรียนเล็กๆที่รังสิต เพื่อทำการค้นคว้าและวิจัยแนวทางการสอนภาษาอังกฤษไปในตัว พัฒนามาจากงานวิจัยธุรกิจการศึกษาซึ่งก่อนนั้น ใช้ชื่อสถาบันการศึกษาว่า BE-Knowledge และได้ทำการศึกษาค้นคว้างานด้านนี้มาอย่างจริงจังต่อเนื่อง

โดยเดินทางไปทำวิจัย และแนวทางการสอน ตลอดจนเทคนิคทางธุรกิจมาแล้วหลายพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ จนได้เทคนิคการสอนและรูปแบบการทำธุรกิจการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของประเทศไทยโดยตรง

ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน มีความเสี่ยงต่ำ ยืดหยุ่นกับสภาพธุรกิจในพื้นที่ต่างๆอย่างเหมาะสม สามารถทำกำไรหรือการตอบรับเชิงบวกจากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว

ด้วยการสอนที่มีผลสัมฤทธิ์จริงจากความโดดเด่นในด้านการสอนภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ จึงมีการบอกต่อจากปากต่อปากของผู้เรียนและผู้ปกครองอย่างดีในพื้นที่ต่างๆซึ่งเปิดทำการสอนศูนย์สาขา

และเมื่อมีผู้นำการสอนไปใช้ก็สามารถดำเนินการได้ดี ณ ช่วงต้นปี 2558 มีการขยายรูปแบบการสอนสาขากระจายไปแล้วกว่า 200 หน่วยธุรกิจ ทั่วประเทศ

สินค้าและบริการเป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น 6 ขวบ ไล่ไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัย และมีหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมในศูนย์สาขาต่างๆ แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย การเตรียมสอบเข้าในระดับต่างๆ และหลักสูตรการเตรียมตัวสู่งานบริการด้านการบิน เป็นต้น

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์18,000 บาท
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนมีค่าซื้อธุรกิจประมาณ 18,000 บาท หรือ อาจราคาต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดการลงทุนบนพื้นฐานของความเป็นจริง อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งมีราคาอื่นๆเพิ่มเติมด้วยตามวิชาและรูปแบบที่ซื้อ หรือแนวทางในการดำเนินงาน ไม่มีค่าสัญญารายปี

แต่อาจมีเก็บค่าเปอร์เซ็นต์ หรือไม่มีการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการทำสาขาของผู้ลงทุนแต่ละท่าน      

โดยการลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์ การตกแต่งภายในให้คำนึงถึงการใช้งานได้จริงในราคาประหยัด เพื่อช่วยลดต้นทุนต่างๆที่ไม่จำเป็น มีรายละเอียดและคำแนะนำการทำธุรกิจอย่างละเอียด

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 – 5 เดือน สามารถคืนทุนได้จริง แล้วสร้างผลกำไรต่อเนื่องได้อย่างดี

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ไม่จำกัดสิทธิหรือคุณสมบัติของผู้ร่วมลงทุนมากนัก แต่มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 4 ปี มีความจริงใจในการทำงานและร่วมงานกับบุคคลอื่น มีความตั้งใจจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแบ่งปันความรู้สู่เยาวชน

คุณสมบัติสำคัญคือ เชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำงานด้านการศึกษาได้ ชอบสอน รักเด็กดำรงตนอยู่กับธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีความสุข

สิ่งที่ได้รับคู่มือธุรกิจ ชุดการสอน ตำรา สื่อนวัตกรรม เทคนิคกลยุทธ์ แบบฝึกหัด ตำราเรียน และอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างธุรกิจได้อย่างแท้จริง

อื่นๆเป็นรูปแบบการขยายสาขาการสอนโดยเน้นเทคนิคและรูปแบบการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในราคาประหยัดสำหรับผู้เรียน

ความโดดเด่นในเรื่องการสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ได้รับการติดตามวัตกรรมผ่านสื่อต่างๆทั้งทางโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร อินเทอร์เน็ท และอื่นๆ 

คุณภาพรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแต่ราคาลงทุนต่ำทำให้ความเสี่ยงน้อย คุ้มค่า ผู้สนใจลงทุนสามารถ ความโดดเด่นและแนวทางธุรกิจเรา

ชื่อผู้ติดต่อคุณชุษิมณฑน์ วัฒนอุดมศิริ, คุณวรวุธ กิติวงค์
ที่อยู่238 ซอยเจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.
09-xxx
อีเมล์
 thaxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 48 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 30,322 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 620 คน
 
สอนอังกฤษธุรกิจคุ้มค่าศูนย์สอนพิเศษ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget