คุมอง
ไซเบอร์ทูฟิกซ์
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหาธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์
คำฮิต : สถาบันสมาร์ทติวเตอร์..
เกาเหลาเนื้อ ธั.. ลอนดรี้แคร์ ซัก..
แฟรนไชส์ทั้งหมด3,824 
แฟรนไชส์ไทย508 
Verified
96 
Non-Verified
412 
แฟรนไชส์ทั่วโลก3,316 
 
สถิติธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
 รวมสาขาธุรกิจ
 แฟรนไชส์ไทย

98,321 
 มูลค่าการลงทุน
 แฟรนไชส์ (บาท)

98,290,121 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมแฟรนไชส์57,820,958 
จำนวนสมาชิก34,584 
สถิติผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์
ทั้งหมด160,707 
เดือนนี้1,207 
วันนี้10 
- สถิติจำนวนธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่
- แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
- อัตราเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
 
  ชื่อแฟรนไชส์
 
  แฟรนไชส์
 
  ประเภทธุรกิจ
 
 
- โปรดเลือกรายการ -
  งบลงทุน
 
อันดับคะแนนแฟรนไชส์
คำค้นยอดฮิต ธุรกิจแฟรนไชส์
 
888 สาขาCosmetic ExpoLearn at SiteN&B Pizza CrepeSMEs AdvanceSmart SME ChannelStart-up BusinessTIFFTech Startupกลูต้าไธโอนการขยายตัวการศึกษาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นคอสต้า คอฟฟี่คัมภีร์ วิถีรวยจุดนัดสร้างอาชีพชาใบหม่อนขาวอบซอยทองหล่อดิจิทัลทุกทรงท้องอืดนางอัจฉรา ทิพยรัตนิมมานเหมินทร์บรรจุภัณฑ์บูธ Kid Ableปลัดกระทรวงพาณิชย์ผลประกอบการผู้นำตลาดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ภาคีเครือข่ายสุขภาพวัดผลได้สตาร์วูดสปากระเป๋าสลัดผักเพื่อสุขภาพสั่งสอบสินค้าธงฟ้าสุภัค หมื่นนิกรเชฟแลมเดอ มอนเตเปลี่ยนลุคส์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เอ็กซ์โปแจกฟรี รายชื่อพร้อมเบอร์โทรแซลมอนแตกตื่นแฟรนไชส์อู้ฟู่แฟรนไชส์เอเชียโดนัทเบรกเกอร์โปรโมชั่นนี้ไก่ย่างห้าดาว
 
อ่านต่อ   
แฮ็พพิแมธ

แชร์แฟรนไชส์
HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
    
HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPY MATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ด้วยระบบการเรียน HAPPY MATH ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้าไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ตลอดไป
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)แฮ็พพิแมธ
ชื่อธุรกิจ (Eng)HAPPY MATH
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2553 (ก่อตั้งมา 7 ปี)
ความเป็นมา
อาจารย์ ชนินทร์ ปรีชพันธุ์ ผู้ริเริ่มระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทย มากกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทัดเทียมกัน ที่จะเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาสำคัญ ถ้าเด็กทุกคนมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ดีตั้งแต่เล็กๆ เขาจะรักการเรียน คิดเป็น แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ ของเด็กเป็นรายบุคคลให้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการมีความรู้เหนือชั้นเรียนเป็นหลักสำคัญ ที่ทำให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต
   
ระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว “แฮ็พพิแมธ” จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ที่ได้ทำงานทั้งด้านการบริหาร และด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในระบบการศึกษาของไทยจำนวนมากประกอบกับการมีส่วนร่วมการพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน     

ด้วยความเชื่อมั่นว่าระบบ “แฮ็พพิแมธ” จะเป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะ “แฮ็พพิแมธ” เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้คิดอย่างเป็นคณิตศาสตร์ ด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคง ชึ่งการเรียนแบบนี้มีความจำเป็นต่อระบบการศึกษาไทย ที่ทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและนำศักยภาพของตนเองออกมาให้มากที่สุด     

จึงมั่นใจว่าด้วยระบบ “แฮ็พพิแมธ” สามารถทำให้เด็กทุกคนเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิตและเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุข ถ้าได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถของตนเอง

สินค้าและบริการ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะการคำนวณ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา พิชิตข้อสอบและเสริมเชาว์ปัญญา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ระบบการเรียน
 • แฮ็พพิแมธ เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวที่นักเรียนแต่ละคนจะได้รับเนื้อหาในการเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง เรียนโดยใช้สมองและสองมือ การเรียนรู้จากการคิดและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 • เนื้อหาและวิธีการสอนได้รับการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะกับนักเรียนไทย โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัวในประเทศไทยมากว่า 20 ปี
 • เนื้อหาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมทั้งการคิดคำนวณ และการแก้โจทย์ปัญหา
 • บทเรียนได้รับการออกแบบและพัฒนามาอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา
 • สอนด้วยการดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล ครูเป็นผู้ แนะแนวทางการเรียนให้ผู้เรียน ได้ฝึกฝนการคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อปลูกฝังนิสัยการคิดและการพึ่งพาตนเอง
 • ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานจากเรื่องง่ายๆ เพื่อให้มีกำลังใจการเรียนในระดับที่สูงขึ้น อย่างมั่นคง และเป็นขั้นตอน สามารถเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาเดิมที่มีความเข้าใจและทำได้เป็นอย่างดีแล้ว  มาใช้ในการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความเข้าใจที่เกิดจากการคิดและการลงมือทำ จนถูกต้องด้วยตนเอง จะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน และเป็นความมั่นใจที่สร้างความสำเร็จให้ผู้เรียนตลอดชีวิต
 • เป้าหมายการเรียนอยู่ที่การมีความสามารถทางคณิตศาสตร์เหนือระดับชั้นเรียน เพื่อการเรียนเนื้อหาในโรงเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างราบรื่นและมั่นใจ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์70,000 บาท
ค่ารอยัลตี้ฟีส์20% จากยอดขาย ต่อเดือน
จำนวนสาขา165 สาขา
รายละเอียดสาขา-
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.จำนวนสาขาเปลี่ยนแปลง
25531
255410เพิ่มขึ้น 900%
255550เพิ่มขึ้น 400%
2556100เพิ่มขึ้น 100%
2557130เพิ่มขึ้น 30%
2558165เพิ่มขึ้น 27%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 243%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ค่า Franchise 70,000 บาท
 2. ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน 1 เดือน
 3. เงินทุนเริ่มต้น/สถานที่เปิดศูนย์ ที่เหมาะสมกับแต่ละศูนย์
ระยะเวลาคืนทุน1 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
บริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด ยินดีร่วมงานกับทุกท่านที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ต้องการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กไทย
 1. สุภาพบุรุษ หรือ สุภาพสตรี
 2. การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. มีใจรักการเป็นครู
 4. มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์
 5. สามารถสอนและบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
สิ่งที่ได้รับ
 1. สิทธิในการเปิดแฟรนไชส์ และเครื่องหมายแฮ็พพิแมธ
 2. สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนที่บริษัทแฮ็พพิแมธ ได้จัดทำขึ้น
 3. คู่มือการบริหารจัดการศูนย์แฮ็พพิแมธ
 4. สื่อเอกสารใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น โลโก้ แบนเนอร์ แผ่นปลิว ตรายาง นามบัตร และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น Website, Facebook, E-Book, นิตยสาร และวารสารต่างๆ เป็นต้น
 5. บริษัทให้การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ บุคลากรทุกระดับของศูนย์อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอดระยะเวลาของสัญญา
 6. บริษัทให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์  เช่นการเลือกสถานที่ การประชุมผู้ปกครองในวันแรกของการเปิดศูนย์ เป็นต้น     
 7. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Franchise  อย่างชัดเจน
 8. ถ้าท่านรักการเป็นครู ชอบการคิดคำนวณ แฮ็พพิแมธทำให้ท่านเป็นครูดีที่เก่งคณิตศาสตร์ได้ทุกคน
อื่นๆ
 1. ระบบแฮ็พพิแมธเป็นแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กไทยให้เก่งคณิตศาสตร์ จึงต้องการผู้ร่วมธุรกิจที่มีแนวความคิดที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษา เข้าใจประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาเด็ก

  ให้มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นแม้ผู้ที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ แต่ถ้ามีใจอยากช่วยพัฒนาเด็กไทยก็สามารถเปิดศูนย์แฮ็พพิแมธได้เพราะด้วยเนื้อหาของ แบบฝึกหัดที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจได้ง่าย ประกอบกับ บริษัทแฮ็พพิแมธ จัดการอบรมให้ผู้เปิดศูนย์ในลักษณะเฉพาะตัวเช่นกัน ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

 2. บริษัท แฮ็พพิแมธได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูง นับแต่การให้ความสำคัญแก่ นักเรียนทุกคน คุณครูแฮ็พพิแมธ ผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและทันสมัย การนำนักเรียนให้เรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข สู่การเก่งคณิตศาสตร์ตลอดชีวิต ต้องเกิดจากการที่นักเรียนมีความอยากเรียน

  ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือคุณครูแฮ็พพิแมธและการมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของทุกศูนย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน
ชื่อผู้ติดต่อคุณชนินทร์ ปรีชพันธุ์
ที่อยู่89/106 วิสต้าปาร์ค แจ้งวัฒนะ ถ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร.081-855-2309, 02-584-5196
โทรสาร02-584-5494
อีเมล์happymath2554@yahoo.com
เว็บไซต์www.happymath.co.th
Facebook 
www.facebook.com/happymathmaster
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 10,645 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 83,119 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 234 คน
อันดับที่ 2 แฟรนไชส์โหวตสูงสุด
 
คณิตศาสตร์คิดคำนวณวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ข่าวแฟรนไชส์ (2)
ดาวน์โหลด (2)
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-8967330 | Fax. 02-8967331 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.