ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
24K
468
132
สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ อินเตอร์แมท
(InterMath)
สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath เป็นสถาบันสอนคณิตศาสตร์อันดับ 1 ที่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ EP (English Program), IEP (Intensive English Program), Bilingual สองภาษา และหลักสูตร Inter อินเตอร์ (USA, UK, IB, Singapore, Australia)

ด้วยระบบการเรียนการสอน ระดับ World Class เชิงนวัตกรรมภายใต้ทีมที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกทั้งในอังกฤษ (Oxford) อเมริกา (Harvard, Stanford, MIT) สิงคโปร์ (NUS) และไทย (สสวท., จุฬา, มศว.)

เปิดสอนคณิตศาสตร์แนวใหม่เพียงแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่นำระบบ Interactive Math Activity ในการปูพื้นฐานด้านทฤษฎี (Concept) ในห้องเรียนที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมกลุ่มเสริมด้วยอุปกรณ์สอนคณิตศาสตร์ (Math Manipulatives) และ Online Math Practice สำหรับทำแบบฝึกหัดออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลกและใช้มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่แตกต่าง ทำให้ผู้ปกครองเกือบทุกคนชอบเพราะน้องๆ จะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้น 1-2 ชั้นปี ถ้าเรียนกับเราอย่างต่อเนื่อง
6-12 เดือน (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน)
สถาบันของเรามองเห็นว่าเด็กไทยอ่อนคณิตศาสตร์อย่างมาก และโรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งสอนคณิตศาสตร์แบบท่องจำมากกว่าเน้นความเข้าใจเชิงลึกและขาดการฝึกฝนการคิดเชิงวิเคราะห์ ทำให้ผู้ปกครองพยายามหาที่เรียนพิเศษ แต่สถาบันกวดวิชาด้านคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นการมุ่งทำแต่โจทย์ ทำแต่แบบฝึกหัดผ่านชีทซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้เด็กเบื่อ โดยอาศัยว่ายิ่งทำโจทย์มากก็ยิ่งชำนาญมาก และจะทำให้จำทฤษฎีหรือจำสูตรได้มาก

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath เห็นจุดอ่อนตรงนี้จึงอยากพัฒนาแนวการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ทำให้เด็กสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น จำน้อยลง และเก่งขึ้นกว่าเดิมอย่างมากด้วยระบบการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเรา ทำให้เด็กเก่งกว่าการเรียนแบบเดิมถึง 4 เท่า ผ่านการพิสูจน์โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมาแล้วมากมาย

หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาล (K2-K3) ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 1-12 / Year 1-13) ในหลักสูตรไทยปกติและ EP, Mini EP, Bilingual สำหรับโรงเรียนไทยที่มีภาคภาษาอังกฤษอิงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติ (International School) ที่อิงตามหลักสูตร USA, UK, IB, Australia และ Singapore

สำหรับหลักสูตรไทยภาคปกติที่อยากเรียนโจทย์ภาษาอังกฤษทำให้นอกจากเก่งคณิตศาสตร์แล้วยังเก่งภาษาอังกฤษในการเข้าใจศัพท์จากโจทย์อีกด้วย

สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath มีหลักสูตรรับรองผล 100% เหมาะสำหรับน้องที่เก่งคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดความเก่งอย่างไร้ขีดจำกัด และน้องที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ที่อยากเก่งเพิ่มขึ้น หรืออยากเพิ่มเกรดให้สูงขึ้น และสำคัญที่สุดคือ น้องๆ จะรักคณิตศาสตร์และมีความสามารถในด้านการคำนวน (Basic Math Skill) และการวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา (Critical Thinking Skill) เพื่อนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอาชีพการงานในอนาคต

โดยสรุป InterMath นำเสนอหลักสูตรครบวงจร ดังนี้
 • เน้นการแก้โจทย์ปัญหา
 • การวิเคราะห์โจทย์  
 • การวิเคราะห์ปัญหา
 • คณิตคิดเร็ว  
 • การใช้เหตุผล  
 • เพิ่มทักษะการคิดคำนวณ 
 • การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 • สอนศัพท์ภาษาอังกฤษ (เผื่อไว้เรียนหลักสูตรสองภาษา อินเตอร์ หรือเรียนเมืองนอก)
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 
รวมสาขาทั้งหมด1 สาขา
ค่าแฟรนไชส์ มี 2 รูปแบบ ได้แก่
 1. ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท (ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน) สำหรับการเปิดศูนย์
 2. ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท (ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือน) สำหรับสิทธิ์การจำหน่าย Online Math
เงื่อนไขการลงทุน
 1. เงินลงทุนค่า Franchise 200,000 บาท (ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่า Royalty Fee รายเดือนเหมือนธุรกิจอื่น ถือว่าลงทุนต่ำที่สุดในธุรกิจการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ คุณครู นักเรียน และประเทศชาติในอนาคต)
 2. ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ค่าการตลาดในพื้นที่ (แล้วแต่พื้นที่)
 3. ค่าหนังสือ / อุปกรณ์สอนคณิตศาสตร์เบื้องต้น
*Franchise จะมีอายุ 2 ปี ถ้าสามารถสอนและบริหารศูนย์ของตนได้ตามมาตรฐานและคำแนะนำของสถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ InterMath จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติไปอีกทุกๆ 2 ปีโดยไม่เสียค่า Franchise อีกเลย !!!

สมมุติทำธุรกิจเพียง 6 ปี เฉลี่ยค่า Franchise เพียง 2,800 บาท ต่อเดือน (200,000 / 72) ซึ่งต่ำกว่าค่า Royalty Fee ของธุรกิจอื่นๆ ด้วยซ้ำ

ทำให้ผู้ประกอบการที่เป็นครูไม่ต้องกู้เงิน และมีผลกำไรที่ดีกว่าเนื่องจากการลงทุนที่ต่ำกว่า

หมายเหตุ ค่า Franchise นี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับ 10 สาขาแรกเท่านั้น รีบลงทุนด่วน !
 
จองสิทธิ์ 10,000 บาท ที่เหลือจ่ายวันทำสัญญา                 

 1. มีใจรักงานด้านการศึกษา มีความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ
 2. มีพื้นฐานความรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
 3. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการ 
 4. มีความพร้อมในการลงทุน 
 5. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
สถานที่ที่เหมาะสมจะเปิดศูนย์
 • ขนาดสถานที่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยประกอบด้วยห้องพักรอผู้ปกครองและห้องเรียน
 • ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน นักเรียนสามารถเดินทางมาที่ศูนย์ได้อย่างสะดวก 
 • ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นสถานที่เรียน 
 • มีที่จอดรถเพียงพอ 
 • สถานที่มีความปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีห้องน้ำอำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง และมีแสงสว่างเพียงพอ

  ทั้งนี้ไม่จำกัดว่า จะเป็นสถานที่ของผู้เปิดศูนย์เอง หรือเป็นสถานที่เช่า เป็นอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ในห้างสรรพสินค้า

 • สถานที่เปิดศูนย์ InterMathจะต้องได้รับการตรวจสอบ และอนุญาตจากสถาบันฯ ก่อนที่จะทำการเปิดศูนย์ InterMath
การตกแต่งศูนย์
 • ภายในศูนย์จะต้องประกอบไปด้วย ห้องพักรอผู้ปกครอง และห้องเรียน โดยมีอุปกรณ์พื้นฐานที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อแสดงถึงมาตรฐานของภาพลักษณ์ของศูนย์ ได้แก่ ป้ายแสดง logo  โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียนรูปแบบของ InterMath ตู้โชว์หนังสือและอุปกรณ์เสริมที่ใช้ประกอบการเรียน รวมถึงคอมพิวเตอร์
 • ส่วนการตกแต่งอื่นๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เปิดศูนย์และคำแนะนำของสถาบัน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศึกษา
 1. ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า Intermath และลิขสิทธิ์ปกป้องเขตพื้นที่
 2. อบรมครู ทุกระดับชั้น ไม่จำกัดจำนวนคน ฟรี ที่สำนักงานใหญ่ 
 3. คู่มือครูพร้อมเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมด 
 4. การทำการตลาดแบบออนไลน์ตลอดอายุสัญญา
 5. ส่วนลดในการซื้อหนังสือประกอบการสอนและอุปกรณ์สอนคณิตศาสตร์
 6. ไฟล์แผ่นพับ ใบปลิว โลโก้ ไว้ใช้ประชาสัมพันธ์
 7. สิทธ์ในการจำหน่าย Online Math Practice ระดับโลกให้กับผู้ปกครองหรือโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตัวเอง

  (ปกติต้องเสียเพิ่มอีก 50,000 บาท แต่พิเศษเฉพาะช่วงนี้ แถมสิทธิ์นี้ให้ฟรี) สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการเปิดศูนย์จะซื้อ Franchise สำหรับส่วนนี้อย่างเดียวก็ได้ (Franchise แบบที่ 2)
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณวุฒิชัย
ที่อยู่
21 ซอยหัวหมาก 9 แยก 1 เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240
มือถือ
084xxx
อีเมล์
 intxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันคณิตศาสตร์นานาชาติ อินเตอร์แมท
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. โสตถิกันย์xxx 09100xxx clcsexxx
2. Kamolporn​xxx 08692xxx Kamolxxx
3. จิดาภาxxx 08677xxx pippyxxx
4. ใจทิพย์ รัxxx 09698xxx mui.cxxx
5. ใจทิพย์ รัxxx 09698xxx mui.cxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม132 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 24,084 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 74 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน