แมทคอร์นเนอร์

ฟรุตเทอร์เดย์
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
47.4K
396
71
6
twitter
google plus
ตัวแทน บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอน ทรานสเลชั่นเซอร์วิส
FRANCHISE
หากท่านรักงานบริการ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รักงานขาย ชอบอาชีพอิสระ ลงทุนต่ำ คืนทุนไว มีความรับผิดชอบ  มีความจริงใจในการให้บริการ 

บริษัท บัตเทอร์คัพ ทราเวล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย จนกลายมาเป็นเพื่อน และเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราดูแล ด้วยความเอาใจใส่ ปัญหาของลูกค้า คือ ปัญหาของเราด้วยเช่นกัน  อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากทางองค์กรของรัฐ และเอกชนในการจัดศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหน่วยงานทางราชการของประเทศต่าง ๆ มากมาย ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการให้บริการในโอกาสต่อไป  

เราจึงต้องการตัวแทนเพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ลักษณะกิจการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า, แปลเอกสาร, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ตัวแทน บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอน ทรานสเลชั่นเซอร์วิส
ชื่อธุรกิจ (Eng)Buttercup Visa and Translation Service
ความเป็นมา
บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอน ทรานสเลชั่นเซอร์วิส  ภายใต้การบริหารงานของ บจก. บัตเทอร์คัพ ทราเวล  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ต้นปี 2553 ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท ผู้บริหารและทีมงานได้ดำเนินงานด้านวีซ่าและการแปลเอกสาร การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การจัดส่งนักเรียนเรียนต่อต่างประเทศ มาแล้วกว่า 10 ปี

ดังนั้น บริษัทของเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านนี้
 1. เพื่อกระจายศูนย์การให้บริการด้านเอกสารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
 3. เพื่อรองรับการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC ในปี 2558
สินค้าและบริการ
 • รับทำวีซ่าทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วางแผนการเดินทางให้ลูกค้า ติดต่อรับเอกสาร  แปล วิเคราะห์เอกสาร แก้ไขข้อด้อย ยื่นวีซ่า อำนวยความสะดวกสบาย ทำให้ลูกค้าได้รับวีซ่าและได้รับความสะดวกในการเดินทาง (ลูกค้าชาวไทยเดินทางไปยังต่างประเทศ)
 • แปลเอกสาร พร้อมรับรอง
 • ดำเนินการรับรองเอกสารที่กงสุล
 • จองและขายตั๋วเครื่องบิน
 • จัดนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ หาที่พัก โรงเรียน และดำเนินการเรื่องวีซ่าให้
 • ขายประกันการเดินทาง
 • รับดำเนินเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์25,000 บาท
สำนักงานใหญ่12 สาขา
รวมทั้งหมด12 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
ค่าแฟรนไชส์ 25,000 บาท (ครั้งเดียวตลอดระยะสัญญา คืนทุน 100%)
 • มีอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หรือ สมาร์โฟน 
 • อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ แฟกซ์ พร้อม
ระยะเวลาคืนทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวแทนแต่ละคน

คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีสถานที่ทำงาน ซึ่งมีบริการหรือการดำเนินธุรกิจด้านอื่นอยู่ก่อนแล้ว และต้องการมีบริการด้านนี้เข้าไปเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้า หรือกิจการของตน ซึ่งบริการที่มีอยู่แล้วนั้นควรเป็นบริการที่ส่งเสริมกัน เกื้อหนุนกันทางด้านธุรกิจ เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านอินเทอร์เน็ต โรงเรียนกวดวิชา ร้านขายประกัน พรบ. หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสำนักงานที่ตั้งควรตั้งอยู่ในเขตสำนักงานอำเภอ ในระยะรัศมีไม่เกิน 3 กม. หรือใกล้ที่สุด หรือในแหล่งชุมชนของตัวอำเภอ เช่น เขตตลาด ซึ่งลูกค้าสามารถเห็นและใช้บริการได้ง่าย
 2. ในกรณีเปิดเป็นเฉพาะศูนย์บริการเต็มตัว อาจสามารถหาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาเสริมได้เช่นกัน ในลักษณะนี้แหล่งที่ตั้งของสำนักงานควรให้ใกล้กับสำนักงานอำเภอมากที่สุด เพื่อสร้างการรับรู้กับลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็ว ทำให้สามารถดำเนินกิจการได้ทันที ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากระยะแรกอาจจะยังไม่มีลูกค้าเพียงพอ เพราะลูกค้ายังไม่เกิดการรับรู้ถึงการบริการที่มี
 3. มีอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ พร้อมเครื่องแสกน หรือ สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ แฟกซ์ และอินเตอร์เน็ท เป็นของตนเอง
 4. มีเงินลงทุน 25,000 บาท ขึ้นไป
 5. รักการบริการ การดูแลลูกค้า ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบพบปะพูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความสามารถในการรับลูกค้าและเข้าใจบริการของบริษัท
 7. สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงานและการสื่อสารได้ดีพอสมควร 
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้บ้าง 
 9. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
สิ่งที่ได้รับ

อื่นๆ
 1. สิทธิในการเป็นตัวแทน “Buttercup Visa and Translation Service ” 
 2. อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน อบรมแค่ 1 วัน
 3. การให้คำแนะนำ กิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่ การลงสื่อโฆษณาต่างๆ
 4. แผ่นพับใบปลิว
 5. เสื้อฟอร์มพนักงาน 
 6. คู่มือปฏิบัติงาน
 7. การช่วยเหลือ รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาด้านการจัดการ 
 8. บริษัทจะพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อดี
 1. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำ ทำให้ได้รับกำไรมากขึ้นและสามารถคืนทุนได้ในระยะยาว
 2. คืนทุน 100%
 3. อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ โดยทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
 4. ผู้รับสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านนี้มาก่อน
 5. เรา มีศักยภาพในการแข่งขันเนื่องจากเราเน้นด้านการบริการและอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้ามากที่สุดในราคายุติธรรม และรวดเร็ว และมีระบบบริหารจัดการต้นทุนที่ต่ำทำให้สามารถแข่งขันได้ดี และมีฐานลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้น คืนทุนได้ไว
ชื่อบริษัทบริษัท บัตเทอร์คัพ ทราเวล จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณแพรวพิไล วงศ์จอม
ที่อยู่174/2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.
044xxx
โทรสาร
 044xxx
อีเมล์
 booxxx
เว็บไซต์
www.buttxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 71 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 47,374 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 396 คน
 
แปลเอกสารตั๋วเครื่องบินรับทำวีซ่า
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget