ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
62K
357
91
บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส (เจ้าแรกในประเทศไทย)
(Buttercup Visa and Translation Service )
หากท่านรักงานบริการ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง รักงานขาย ชอบอาชีพอิสระ ลงทุนต่ำ คืนทุนไว มีความรับผิดชอบ มีความจริงใจในการให้บริการ 

บริษัท บัตเทอร์คัพ ทราเวล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย จนกลายมาเป็นเพื่อน และเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราดูแล ด้วยความเอาใจใส่ ปัญหาของลูกค้า คือ ปัญหาของเราด้วยเช่นกัน  

อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากทางองค์กรของรัฐ และเอกชนในการจัดศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหน่วยงานทางราชการของประเทศต่าง ๆ มากมาย ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการให้บริการในโอกาสต่อไป  

เราจึงต้องการตัวแทนเพื่อให้บริการลูกค้าของเราได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวแทนแต่ละคน

บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส  ภายใต้การบริหารงานของ บจก. บัตเทอร์คัพ ทราเวล  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ต้นปี 2553 ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท 

ผู้บริหารและทีมงานได้ดำเนินงานด้านวีซ่าและการแปลเอกสาร การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ การจัดส่งนักเรียนเรียนต่อต่างประเทศ มาแล้วกว่า 15 ปี ดังนั้น บริษัทของเราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านนี้ 

บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เปิดดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์วีซ่าอย่างเต็มรูปแบบ  

โดยมีสาขามากที่สุดในประเทศ มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ในด้านวีซ่าและการแปลเอกสารมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพของเรา

ด้วยฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น ทีมงานบัตเทอร์คัพจึงเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุน ผู้ที่สนใจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซื่อสัตย์ จริงใจ ชอบทำงานบริการ และอยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง มาร่วมเป็นหนึ่งกับทีมงานของเรา

*** บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์ ไม่มีบริษัทลูก นอกจากแฟรนไชส์ที่เซ็นต์สัญญากับทางบริษัทเท่านั้น ***

วิสัยทัศน์ของบริษัท
 1. เพื่อกระจายศูนย์การให้บริการด้านเอกสารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่
 3. เพื่อรองรับฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่และรองรับฐานลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 4. ให้บริการฉบับไว มีมาตรฐาน 
 5. ลูกค้าได้รับข้อมูลและบริการในสิ่งที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ทำให้ลูกค้าเสียเวลา รวมถึงป้องกันในการกระทำบางอย่างที่จะมีผลกระทบในข้อกฎหมา ย เราต้องการให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด เราถึงใส่ใจในการให้ข้อมูลที่จริงใจถูกต้อง ตรงไปตรงมา
 1. รับทำวีซ่าทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วางแผนการเดินทางให้ลูกค้า ติดต่อรับเอกสาร แปล วิเคราะห์เอกสาร แก้ไขข้อด้อย ยื่นวีซ่า อำนวยความสะดวกสบาย ทำให้ลูกค้าได้รับวีซ่าและได้รับความสะดวกในการเดินทาง (ลูกค้าชาวไทยเดินทางไปยังต่างประเทศ)
 2. แปลเอกสาร พร้อมตราประทับรับรอง
 3. ดำเนินการรับรองเอกสารที่กงสุลและสถานทูต
 4. จองและขายตั๋วเครื่องบินทั้งในและต่างประเทศ
 5. ขายประกันการเดินทาง
 6. รับดำเนินเอกสารจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 
 7. จัดนักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ หาที่พัก โรงเรียน และดำเนินการเรื่องวีซ่าให้
 8. บริการรับรองเอกสารโดย Notary Public 
 9. บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษาข้อกฎหมายฟรี โดยทนายผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
 10. บริการล่ามที่ศาล
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา

แฟรนไชส์ซี่
30 สาขา
รวมสาขาทั้งหมด31 สาขา
ค่าแฟรนไชส์ 30,000 บาท
 • มีอุปกรณ์การทำงานที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หรือ สมาร์โฟน 
 • อินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ แฟกซ์ พร้อม
 1. มีสถานที่ทำงาน ซึ่งมีบริการหรือการดำเนินธุรกิจด้านอื่นอยู่ก่อนแล้ว และต้องการมีบริการด้านนี้เข้าไปเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้า หรือกิจการของตน ซึ่งบริการที่มีอยู่แล้วนั้นควรเป็นบริการที่ส่งเสริมกัน เกื้อหนุนกันทางด้านธุรกิจ เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านอินเทอร์เน็ต โรงเรียนกวดวิชา ร้านขายประกัน พรบ. หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยสำนักงานที่ตั้งควรตั้งอยู่ในเขตสำนักงานอำเภอ ในระยะรัศมีไม่เกิน 3 กม. หรือใกล้ที่สุด หรือในแหล่งชุมชนของตัวอำเภอ เช่น เขตตลาด ซึ่งลูกค้าสามารถเห็นและใช้บริการได้ง่าย
 2. ในกรณีเปิดเป็นเฉพาะศูนย์บริการเต็มตัว อาจสามารถหาบริการอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาเสริมได้เช่นกัน ในลักษณะนี้แหล่งที่ตั้งของสำนักงานควรให้ใกล้กับสำนักงานอำเภอมากที่สุด เพื่อสร้างการรับรู้กับลูกค้าเป้าหมายได้รวดเร็ว ทำให้สามารถดำเนินกิจการได้ทันที ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากระยะแรกอาจจะยังไม่มีลูกค้าเพียงพอ เพราะลูกค้ายังไม่เกิดการรับรู้ถึงการบริการที่มี
 3. มีอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ พร้อมเครื่องแสกน หรือ สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ แฟกซ์ และอินเตอร์เน็ท เป็นของตนเอง
 4. มีเงินลงทุน 30,000 บาท ขึ้นไป
 5. รักการบริการ การดูแลลูกค้า ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ จริงใจ อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบพบปะพูดคุย ให้ข้อมูลกับลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. มีความสามารถในการรับลูกค้าและเข้าใจบริการของบริษัท
 7. สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงานและการสื่อสารได้ดีพอสมควร 
 8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้บ้าง 
 9. มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ 
 1. สิทธิ์ในการเป็นตัวแทน “Buttercup Visa & Translation Service ” 
 2. อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อน อบรมแค่ 1 วัน
 3. การให้คำแนะนำ กิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่ การลงสื่อโฆษณาต่างๆ
 4. แผ่นพับใบปลิว
 5. ป้ายโฆษณาตกแต่งร้าน
 6. เสื้อฟอร์มพนักงาน 
 7. คู่มือปฏิบัติงาน
 8. การช่วยเหลือ รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาด้านการจัดการ 
 9. บริษัทจะพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 10. บริษัทมีทีมงานมีอาชีพ ที่มีประสบการณ์การมากว่า 15 ปี ค่อยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการทุกๆด้าน
ข้อดี
 1. ค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำ ทำให้ได้รับกำไรมากขึ้นและสามารถคืนทุนได้ในระยะยาว
 2. คืนทุน 100%
 3. อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ โดยทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
 4. ผู้รับสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านนี้มาก่อน
 5. เรามีศักยภาพในการแข่งขันเนื่องจากเราเน้นด้านการบริการและอำนวยความสะดวกให้ ลูกค้ามากที่สุดในราคายุติธรรม และรวดเร็ว และมีระบบบริหารจัดการต้นทุนที่ต่ำทำให้สามารถแข่งขันได้ดี และมีฐานลูกค้าที่กว้างมากยิ่งขึ้น คืนทุนได้ไว
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบัตเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส
ชื่อผู้ติดต่อคุณแพรวพิไล วงศ์จอม
ที่อยู่
49/4 ถ.บุรินทร์ บขส. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ
082xxx
โทรสาร
 044xxx
อีเมล์
 booxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บัตเทอร์คัพ วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่นเซอร์วิส (เจ้าแรกในประเทศไทย)
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. พัชรินทร์xxx 09565xxx lantaxxx
2. พรทิพาxxx 08608xxx pl_trxxx
3. ก่องกนกxxx 06165xxx myxinxxx
4. กันตภณ เก็xxx 08862xxx gunosxxx
5. Sathitxxx 08981xxx sathixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม91 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 61,769 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 313 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน