โมลีแคร์ บาย คาร์แลค68

โรงเรียนกวดวิชาและภาษาติวเตอร์แลนด์
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
35K
471
322
10
twitter
google plus
แมทคอร์นเนอร์
FRANCHISE
AWARDS
Math Corner เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจ และคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทำซ้ำเพื่อความรวดเร็ว พัฒนากระบวนความคิดและความมั่นใจ มีการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)แมทคอร์นเนอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Math Corner
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2551 (ก่อตั้งมา 10 ปี)
ความเป็นมาแมท คอร์นเนอร์ มีจุดเริ่มต้นมาจากคณาจารย์และคณะนักศึกษาและสถาบัน ที่มีความเห็นตรงกันว่า การเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการสอบแข่งขัน แต่วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของกระบวนการการเรียนรู้ ความคิด อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการท่องจำ แต่เกิดจากการเข้าใจและได้รับการฝึกฝน

หลักสูตรของ Math Corner จึงเน้นการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ และการทำซ้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชำนาญ

สินค้าและบริการ

คณิตคิดเร็ว - พิชิตโจทย์ เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเรียบเรียงจากง่ายไปหายาก เน้นให้เด็กได้แก้ไขโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนทำซ้ำเพื่อให้ได้มีโอกาสได้พบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

แบ่งเป็น 9 ระดับ เหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวทางการเรียบเรียงหลักสูตรเป็นไปตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประวันได้

หลักสูตรประกอบด้วย

 • Math Corner
 • Math Corner Plus
 • Math Fit
 • Math Advance
 • Math Trick
 • Math Homework

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา4 ปี
งบการลงทุน400,000 - 500,000 บาท
เงินทุนหมุนเวียน50,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์-% จากยอดขาย ต่อปี
ค่ามาร์เก็ตติ้งฟีส์2,000 บาท ต่อเดือน
สำนักงานใหญ่1 สาขา
แฟรนไชส์ซี่61 สาขา
รวมทั้งหมด62 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2551-1-1
2552-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2553-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2554-9-9เพิ่มขึ้น 800%
2555-19-19เพิ่มขึ้น 112%
2556-33-33เพิ่มขึ้น 74%
2557-37-37เพิ่มขึ้น 13%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 143%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน12-18 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้า คำนึงถึงคุณภาพ และการให้เป็นอันดับแรก

ส่วนผลตอบแทนจะเพิ่มเป็นทวีคูณจากสิ่งที่ทำ เพราะฉะนั้นบุคคลที่เหมาะที่จะทำธุรกิจการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ต้องมีเวลาเอาใจใส่ในธุรกิจ หรือมีบุคคลากรที่สามารถบริหารงานได้
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รักการเรียนรู้ 
 3. รักที่จะเห็นการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. ลิขสิทธิ์การใช้หลักสูตร Math Corner
 2. อบรมผู้บริหาร 2 ท่าน 
 3. อบรมเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 2 ท่าน 
 4. อบรมครูผู้สอน 5 ท่าน
 5. หนังสือสำหรับครูผู้สอน 1 ชุด
 6. ใบปลิว 2,000 แผ่น
 7. Logo : Math Corner
อื่นๆ
 1. สัญญาแฟรนไชส์ 4 ปี
 2. ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
ชื่อผู้บริหารคุณนริศร อุไรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อคุณรพีพร สุรชัยสิขวิทย์ (อ้อ)
ที่อยู่9/197 อาคาร GOT รัชดาภิเษก 29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม
โทร.083-8394696, 096-4241597, 02-586-9732, 089-9002644
โทรสาร02-586-9735
อีเมล์mathcornerthailand@hotmail.com
เว็บไซต์www.mathcornerthailand.com
เจ้าของเดียวกับอิงลิช คอร์นเนอร์
LINE 
englishmathconer
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 322 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 34,702 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 471 คน
 
Math Cornerสอนคณิตศาสตร์แฟรนไชส์โรงเรียน
แฟรนไชส์ ผ่านการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget