โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมท

กุ้งอบวุ้นเส้นเศรษฐี (เห็ดหอม)
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
32.0K
74
322
8
twitter
google plus
แมทคอนเนอร์
FRANCHISE
AWARDS
Math Corner เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจ และคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทำซ้ำเพื่อความรวดเร็ว พัฒนากระบวนความคิดและความมั่นใจ มีการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง
ลักษณะกิจการ
สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)แมทคอนเนอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Math Corner
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2551 (ก่อตั้งมา 9 ปี)
ความเป็นมาแมท คอนเนอร์ มีจุดเริ่มต้นมาจากคณาจารย์และคณะนักศึกษาและสถาบัน ที่มีความเห็นตรงกันว่า การเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการสอบแข่งขัน แต่วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของกระบวนการการเรียนรู้ ความคิด อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการท่องจำ แต่เกิดจากการเข้าใจและได้รับการฝึกฝน

หลักสูตรของ Math Corner จึงเน้นการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ และการทำซ้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชำนาญ

สินค้าและบริการ

คณิตคิดเร็ว - พิชิตโจทย์ เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเรียบเรียงจากง่ายไปหายาก เน้นให้เด็กได้แก้ไขโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนทำซ้ำเพื่อให้ได้มีโอกาสได้พบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

แบ่งเป็น 9 ระดับ เหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวทางการเรียบเรียงหลักสูตรเป็นไปตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประวันได้

หลักสูตรประกอบด้วย

 • Math Corner
 • Math Fit
 • Math Advance
 • Math Trick

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
สำนักงานใหญ่37 สาขา
รวมทั้งหมด37 สาขา
อัตราการขยายสาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2551-1-1
2552-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2553-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2554-9-9เพิ่มขึ้น 800%
2555-19-19เพิ่มขึ้น 112%
2556-33-33เพิ่มขึ้น 74%
2557-37-37เพิ่มขึ้น 13%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 143%
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 • ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน12-18 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้า คำนึงถึงคุณภาพ และการให้เป็นอันดับแรก

ส่วนผลตอบแทนจะเพิ่มเป็นทวีคูณจากสิ่งที่ทำ เพราะฉะนั้นบุคคลที่เหมาะที่จะทำธุรกิจการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ต้องมีเวลาเอาใจใส่ในธุรกิจ หรือมีบุคคลากรที่สามารถบริหารงานได้
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รักการเรียนรู้ 
 3. รักที่จะเห็นการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
สิ่งที่ได้รับ
 1. ลิขสิทธิ์การใช้หลักสูตร Math Corner
 2. อบรมผู้บริหาร 2 ท่าน 
 3. อบรมเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 2 ท่าน 
 4. อบรมครูผู้สอน 5 ท่าน
 5. หนังสือสำหรับครูผู้สอน 1 ชุด
 6. ใบปลิว 2,000 แผ่น
 7. Logo : Math Corner
อื่นๆ
 1. สัญญาแฟรนไชส์ 4 ปี
 2. ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
ชื่อผู้ติดต่อคุณธนกฤต คงน้อย
ที่อยู่9/197 อาคาร GOT รัชดาภิเษก 29 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม
โทร.02-586-9732, 089-9002644
โทรสาร02-586-9735
อีเมล์mathcornerthailand@hotmail.com
เว็บไซต์www.mathcornerthailand.com
เจ้าของเดียวกับอิงลิช คอร์นเนอร์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 
|
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 322 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 31,973 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 74 คน
 
Math Cornerสอนคณิตศาสตร์แฟรนไชส์โรงเรียน
แฟรนไชส์นี้ ได้รับการรับรองแล้ว
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget