ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
40K
510
432
11
แมทคอร์นเนอร์
(Math Corner)
Math Corner เป็นการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการทำความเข้าใจ และคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทำซ้ำเพื่อความรวดเร็ว พัฒนากระบวนความคิดและความมั่นใจ มีการทดสอบความเข้าใจหลังจากจบบทเรียนทุกครั้ง
400,000 - 500,000 บาท
50,000 บาท ต่อเดือน
2,000 บาท ต่อเดือน
แมท คอร์นเนอร์ มีจุดเริ่มต้นมาจากคณาจารย์และคณะนักศึกษาและสถาบัน ที่มีความเห็นตรงกันว่า การเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการสอบแข่งขัน แต่วิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของกระบวนการการเรียนรู้ ความคิด อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งไม่สามารถประสบความสำเร็จได้จากการท่องจำ แต่เกิดจากการเข้าใจและได้รับการฝึกฝน

หลักสูตรของ Math Corner จึงเน้นการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหา การวิเคราะห์โจทย์ และการทำซ้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดความชำนาญ

คณิตคิดเร็ว - พิชิตโจทย์ เป็นการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยเรียบเรียงจากง่ายไปหายาก เน้นให้เด็กได้แก้ไขโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นระบบ ฝึกฝนทำซ้ำเพื่อให้ได้มีโอกาสได้พบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

แบ่งเป็น 9 ระดับ เหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แนวทางการเรียบเรียงหลักสูตรเป็นไปตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประวันได้

หลักสูตรประกอบด้วย
 • Math Corner
 • Math Corner Plus
 • Math Fit
 • Math Advance
 • Math Trick
 • Math Homework
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
1 สาขา
รายละเอียดสาขา
1. สาขาถนนสามัคคี

แฟรนไชส์ซี่
61 สาขา
รายละเอียดสาขา
1. สาขาท่าน้ำนนท์

2. สาขาสะพานใหม่
3. สาขาดอนเมือง
4. สาขาเชียงใหม่
5. สาขาบางบัวทอง
6. สาขาฝาง
7. สาขาสุขุมวิท 71
8. สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
9. สาขาหน้าปริ้นท์
10. สาขากลางเวียง
11. สาขาตลาดรุ่งเจริญ
12. สาขาช้างคลาน
13. สาขาร้องกวาง แพร่
14. สาขาหนองคาย
15. สาขาวารินชำราบ
16. สาขาราชบุรี
17. สาขาดำเนินสะดวก
18. สาขาปราณบุรี
19. สาขานครศรีธรรมราช
20. สาขาหาดใหญ่
21. สาขาขอนแก่น
22. สาขาหัวหิน
23. สาขาพิจิตร
24. สาขาบางอ้อ
25. สาขาเพียวเพลส รังสิต คลอง 2
26. สาขาบึงสามพันธ์ เพชรบูรณ์
27. สาขาเลย
28. สาขาไชยา สุราษฎร์ธานี
29. สาขาท่าตูม สุรินทร์
30. สาขาท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
31. สาขาหาดใหญ่ (จุติอุทิศ)
32. สาขาพิษณุโลก
33. เขาพนม กระบี่
34. สาขาน้ำโสม อุดรธานี
35. สาขานวมินทร์ 2
36. สาขาอัสสัมชัญ ธนบุรี
37. สาขาวังน้ำเย็น
38. สาขาลาดบัวหลวง อยุธยา
39. สาขาบดินทร์เดชา 2
40. สาขาหล่มสัก เพชรบูรณ์
41. สาขาเดอะสกาย อยุธยา
42. สาขาฉะเชิงเทรา
43. สาขาบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
44. สาขาหาดใหญ่
45. สาขาบึงกาฬ
46. สาขาการเคหะธนบุรี 1
47. สาขามัยลาภ (เกษตร-นวมินทร์)
48. สาขาลำลูกกา คลอง 3
49. สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
50. สาขาโคราช นครราชสีมา
51. สาขาบุรีรัมย์
52. สาขาเสนา อยุธยา
53. สาขาบัวใหญ่ นครราชสีมา
54. สาขาพิมาย นครราชสีมา
55. สาขา Tops เกษตร
56. สาขาขลุง จันทบุรี  
57. สาขามุกดาหาร
58. สาขาเชียงราย
59. สาขากุดชุม ยโสธร
60. สาขาระยอง
61. สาขาตราด
รวมสาขาทั้งหมด62 สาขา
ปี พศ.สำนักงานใหญ่แฟรนไชส์ซี่ต่างประเทศรวม (สาขา)เปลี่ยนแปลง
2551-1-1
2552-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2553-1-1เพิ่มขึ้น 0%
2554-9-9เพิ่มขึ้น 800%
2555-19-19เพิ่มขึ้น 112%
2556-33-33เพิ่มขึ้น 74%
2557-37-37เพิ่มขึ้น 13%
อัตราเติบโตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 143% | กราฟ
 • ค่าแฟรนไชส์ 200,000 บาท
ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่ต้องมีความจริงใจต่อลูกค้า คำนึงถึงคุณภาพ และการให้เป็นอันดับแรก

ส่วนผลตอบแทนจะเพิ่มเป็นทวีคูณจากสิ่งที่ทำ เพราะฉะนั้นบุคคลที่เหมาะที่จะทำธุรกิจการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ต้องมีเวลาเอาใจใส่ในธุรกิจ หรือมีบุคคลากรที่สามารถบริหารงานได้
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รักการเรียนรู้ 
 3. รักที่จะเห็นการพัฒนา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 4. มีเงินลงทุนที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ
 1. ลิขสิทธิ์การใช้หลักสูตร Math Corner
 2. อบรมผู้บริหาร 2 ท่าน 
 3. อบรมเจ้าหน้าที่ประจำสาขา 2 ท่าน 
 4. อบรมครูผู้สอน 5 ท่าน
 5. หนังสือสำหรับครูผู้สอน 1 ชุด
 6. ใบปลิว 2,000 แผ่น
 7. Logo : Math Corner
 1. สัญญาแฟรนไชส์ 4 ปี
 2. ที่ปรึกษาตลอดอายุสัญญา
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้บริหารคุณนริศร อุไรกิจ
ชื่อผู้ติดต่อคุณรพีพร สุรชัยสิขวิทย์ (อ้อ)
ที่อยู่
90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 404 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
มือถือ083-8394696
063-2277704
089-9002644
โทรศัพท์02-1683232
โทรสาร02-586-9735
อีเมล์ec_2010@hotmail.com
เว็บไซต์www.learningcorner.in.th
เจ้าของเดียวกับอิงลิช คอร์นเนอร์
LINE 
englishmathconer
Facebook 
www.facebook.com/EnglishCornerThailand
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 
|
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  แมทคอร์นเนอร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Nooxxx 09927xxx mousexxx
2. นันทัชพร อxxx 09721xxx n.nunxxx
3. นิรมล ชีวิxxx xxx utps_xxx
4. เพียงพนอ เxxx 08550xxx kai_pxxx
5. เพียงพนอ เxxx 08550xxx kai_pxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม432 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 39,715 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 116 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน