ตำยั่วครกยักษ์

คอฟฟี่ อะ เดย์
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
77.0K
152
221
ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
PD House เป็นผู้นำในธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ภายใต้แนวคิดการออกแบบบ้านที่ไม่เหมือนใคร มีแบบบ้านให้ลูกค้าเลือกมากกว่า 200 แบบ ซึ่งสามารถปรับให้เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกับตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน มีกระบวนการสร้างบ้านด้วยวิธีการใหม่ที่เน้นความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการทำงาน จึงได้รับความเชี่อถือจากลูกค้าสูง เพราะเราสร้างบ้านที่ที่ไม่ใช่เพียงที่พักอาศัย แต่เป็นบ้านที่อบอุ่น สร้างสรรค์เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีของลูกค้า โดยมีสโลแกนว่า เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต 

PD House มีการทำงานภายใต้แนวคิดที่ทันสมัย เป็นผู้นำของการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการสร้างบ้าน โดยเน้นแนวคิดว่า บ้าน...เพื่อวันนี้และอนาคต ทำให้ทีมงาน PD House มีความใส่ใจ พิถีพิถัน และมีการตร วจสอบคุณภาพก่อนส่งบ้านอย่างละเอียด และเน้นการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ผลงานคุณภาพที่ผ่านมาก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง มีความครบวงจร มีทีมงานที่มีประสบการณ์ ออกแบบบ้านได้สวยงามมีเอกลักษณ์ และมีบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีการเน้นความรวดเร็วในการก่อสร้าง ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด 

PD House เป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตของสาขาและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจพัฒนาสู่ระบบการขยายตัวแบบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาล คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ PD House ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ในปี 2551 และมีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจศูนย์รับสร้างบ้าน PD House ในรูปแบบแฟรนไชส์
ลักษณะกิจการ
ธุรกิจรับสร้างบ้าน
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ศูนย์รับสร้างบ้าน พีดีเฮ้าส์
ชื่อธุรกิจ (Eng)PD House
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2535 (ก่อตั้งมา 25 ปี)
ความเป็นมา
ปี 2533 ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปทุมดีไซน์และการก่อสร้าง ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้แก่ บ้าน อาคารพักอาศัย โรงงาน โกดังเก็บสินค้า

ปี 2535 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปลี่ยนเป็น บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ดำเนินธุรกิจเฉพาะที่เชี่ยวชาญเท่านั้น ด้วยการก้าวสู่ความเป็น “บริษัทรับสร้างบ้าน” ที่ให้บริการครบวงจร

ปี 2546 ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองกาลไกลและเล็งเห็นถึงความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านสร้างเอง ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป จากเดิมที่มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านเกือบทั้งหมด แข่งขันและให้บริการลูกค้าได้เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หากแต่บริษัทฯ ได้สร้างความแตกต่าง โดยเริ่มขยายสาขาออกสู่ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และนับเป็นสาขาในภูมิภาคแห่งแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายขยายสาขาขาออกสู่ภูมิภาคในเวลาต่อมา

ปี 2547 นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการขยายสาขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมาพร้อมกับแนวคิดการขยายสาขาด้วยการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่หรือเถ้าแก่ใหม่ ถือเป็นการกระจายการลงทุนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระบบแฟรนไชส์” ทั้งนี้สาขานครราชสีมา จึงนับได้ว่าคือ “สาขาต้นแบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน” และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของบริษัทฯ ตั้งแต่ในปี 2547 เป็นต้นมา

ปี 2550 ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ด้วยการ Re-branding จาก “Pathum Design” สู่ความเป็น “PD House” พร้อมขยายสาขาแห่งใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น สาขาขอนแก่น (แฟรนส์ต้นแบบสาขาที่ 2) 

ปี 2551 ยังคงมุ่งขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจาก สาขานนทบุรี, สาขาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และสาขาระยอง พร้อมๆ กับการเดินหน้าพัฒนาปรับปรุง “ระบบแฟรนไชส์” จากสาขาต้นแบบให้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ

ปี 2552 จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมาเกือบ 20 ปี ปัจจุบัน บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด หรือ "ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์" ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการรับสร้างบ้าน ด้วยการขยายสาขาในรูปแบบ "แฟรนไชส์" ขึ้นเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มจากการขยายสาขาสระบุรี สาขาอุดรธานี สาขาพิษณุโลก สาขาเชียงใหม่

ปี 2553 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ได้ทำการขยายสาขากว่า 20 สาขา พร้อมเปิดให้บริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจรแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 20 สาขา

ปี 2554-2555 ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ สามารถขยายสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 30 สาขา พร้อมๆ กับก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีสาขามากที่สุด

ปี 2557-ปัจจุบัน ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบ “ลงทุนเอง” และ “แฟรนไชส์” ให้แก่ผู้สนใจลงทุนหรือผู้มีใจรักงานบริการรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ ภายใต้ระบบแฟรนไชส์รับสร้างบ้านที่มีมตรฐานรายแรกและรายเดียว โดยมีสาขาตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้
 1. กรุงเทพฯ (กาญนาภิเษก)
 2. กรุงเทพฯ (รามอินทรา กม.8)
 3. ปทุมธานี (รังสิต-นครนายก)
 4. นนทบุรี (รัตนาธิเบศร์) 
 5. ชลบุรี (บางแสน)
 6. ระยอง
 7. สระบุรี
 8. นครปฐม
 9. ราชบุรี
 10. กาญจนบุรี
 11. สุพรรณบุรี
 12. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
 13. ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี)
 14. นครสวรรค์
 15. พิษณุโลก
 16. ลำปาง
 17. เชียงใหม่
 18. เชียงราย
 19. นครราชสีมา
 20. ขอนแก่น
 21. อุดรธานี
 22. บุรีรัมย์
 23. สุรินทร์
 24. อุบลราชธานี
 25. ร้อยเอ็ด
 26. มุกดาหาร
 27. กาฬสินธุ์
 28. เลย
 29. ชุมพร
 30. นครศรีธรรมราช
 31. พัทลุง
 32. สงขลา (หาดใหญ่)
 33. ภูเก็ต
 34. ตรัง
นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มอีกในปี 2559-2560 ได้แก่
 • กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว, ลาดกระบัง)
 • ปทุมธานี (อำเภอเมือง)
 • สมุทรปราการ
 • ฉะเชิงเทราหรือจันทบุรี
 • ลพบุรี
 • สิงห์บุรี
 • นครนายกหรือปราจีนบุรี
 • สระแก้ว
 • เพชรบูรณ์
 • ศรีสะเกษ
 • สกลนคร
สินค้าและบริการ
ธุรกิจรับสร้างบ้าน...เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจร อาทิ ติดต่อส่วนราชการ ติดต่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แบบบ้าน บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ 

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์650,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา15 ปี
งบการลงทุน3,500,000 - 4,000,000 บาท
สำนักงานใหญ่34 สาขา
รวมทั้งหมด34 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
งบประมาณการลงทุนเบื้องต้น
 1. งบประมาณการลงทุน (รวมค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว) ประมาณ 3.5-4 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และสภาพอาคาร)
 2. ค่า Royalty Fee x % ของยอดขาย
 3. ค่า Marketing Fee x % ของยอดขาย
 4. อายุสัญญา 15 ปี (5+5+5 ปี)
หมายเหตุ : ค่าแฟรนไชส์ 650,000 บาท (เริ่ม 1 พย. 2556) 

ระยะเวลาคืนทุน
ผลตอบแทนของธุรกิจแฟรนไชส์ 
 1. การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คืนทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ว
 2. แฟรนไชส์ซี ไม่ใช่เป็นแค่ผู้ลงทุนเท่านั้น แต่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง โดยบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยดูแลในเรื่องของการบริหาร และผลตอบแทนในช่วงแรกจนแฟรนไชส์ซี มีความพร้อมในการบริหารงานอย่างเต็มตัว
แฟรนไชส์ซีจะได้รับประโยชน์ จากระบบของธุรกิจที่มีมาตรฐานและการสนับสนุนจากผู้บริหารและทีมงานของ PD House ดังนี้ 
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปแบบ โลโก้ อันเป็นเอกลักษณ์ของ PD House ที่มีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดี
 2. ความช่วยเหลือในการถ่ายทอด Know How และ ความรู้การบริหารจจัดการธุรกิจ
 3. ความช่วยเหลือในการคัดเลือก และสรรหาตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 4. ให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาการออกแบบ ตกแต่งศูนย์รับสร้างบ้านและการให้บริการตามมาตรฐานของ PD House
 5. การฝึกอบรมพนักงานของแฟรนไชส์ซี
 6. ให้ยืมเอกสารคู่มือการปฏิบัติการและบริหาร 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จ
 2. ปฏิบัติตามระบบแฟรนไชส์ และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
 3. สามารถจัดการและประสานงานกับคนหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี
 4. มีจริยธรรมในการทำงาน ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความเคารพและความเชื่อถือ
 5. มีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอต่อการลงทุนเบื้องต้น
 6. รักงานบริการ และมีความสามารถในการประนีประนอมสูง
 7. อยู่ในสายงานผู้ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง หรืองานก่อสร้าง
 8. มีทักษะด้านการขายที่ดี มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกร, งานขายอสังหาริมทรัพย์ 
สิ่งที่ได้รับ
Training Program

ทีมงานมืออาชีพของ PD House จะให้การช่วยเหลือดูแลเบื้องต้น ซึ่งรวมทั้งการฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซีและทีมงานของแฟรนไชส์ซี ดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 - ฝึกอบรม ณ สถานที่ของแฟรนไชส์ซอร์ การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การตลาดและการขาย รวมถึงการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2 - ฝึกอบรม ณ สาขาของแฟรนไชส์ซี การฝึกอบรมในพื้นที่ทำงานจริง ซึ่งกำหนดทั้งช่วงก่อนและหลังการเปิดศูนย์ฯ ทีมงานของ PD House ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จะเป็นผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือแฟรนไชส์ซีในระยะเริ่มต้นธุรกิจด้วย

อื่นๆเป็นแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ชื่อผู้ติดต่อคุณนิรัญ โพธิ์ศรี
ที่อยู่บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
471 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 webxxx
เว็บไซต์
www.pd.cxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 221 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 77,013 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 152 คน
 
แฟรนไชส์ศูนย์รับสร้างบ้านพีดี เฮ้าส์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget