ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
49K
483
39
25
twitter
สถาบันเสริมทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ จีเนียส แพลนเน็ต
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
สถาบันเสริมทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ จีเนียส แพลนเน็ต (Genius Planet) ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เกม

โดยการบริหารของ คุณศศิวิมล เกิดผล กรรมการผู้จัดการ ริเริ่มขึ้นภายใต้แนวคิด “ความรู้คู่ความสนุก” มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน

โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเกมระดับคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมการศึกษาที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา “Genius Planet Tablet” สื่อการเรียนการสอนเฉพาะของทางสถาบัน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษไว้อย่างครบครัน
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันเสริมทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ จีเนียส แพลนเน็ต
ชื่อธุรกิจ (Eng)Genius Planet
ความเป็นมาสถาบันเสริมทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ จีเนียส แพลนเน็ต (Genius Planet) ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด บริษัทในเครือของ บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) ผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์เกม

โดยการบริหารของ คุณศศิวิมล เกิดผล กรรมการผู้จัดการ ริเริ่มขึ้นภายใต้แนวคิด “ความรู้คู่ความสนุก” มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน

โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตเกมระดับคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมการศึกษาที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา “Genius Planet Tablet” สื่อการเรียนการสอนเฉพาะของทางสถาบัน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์โดยผู้เชี่ยว ชาญทางด้านภาษาอังกฤษไว้อย่างครบครัน

สินค้าและบริการสถาบันเสริมทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ Genius Planet ออกแบบหลักสูตร “English Monster” รวบรวมคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม 1-6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น “English Fantasy”

ในปี 2010 มีเทคนิคการเรียนการสอนพิเศษโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา “Genius Planet Tablet” เป็นสื่อการเรียนการสอนเฉพาะของทางสถาบัน ซึ่งได้รับรางวัลซอฟต์แวร์การศึกษายอดเยี่ยมถึง 5 รางวัล ในปี 2009 และ 2010 พร้อมรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพด้านการศึกษาดีเด่น ในปี 2010 รวมเป็น 6 รางวัล ดังนี้

2009: English Monster
 • รางวัลชนะเลิศในหมวด E-Learning ในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ โครงการ “Thailand ICT Award 2009” (TICTA 2009)
 • รางวัลชนะเลิศในหมวด E-Learning ในการประกวด “โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ 2009” (TESCA 2009)
 • รางวัลรองชนะเลิศเกมแฮนเฮลด์ยอดเยี่ยม โครงการ “ซิป้า เกมส์ อวอร์ด 2009” (SIPA Games Award 2009)
 • รางวัลรองชนะเลิศ เกมไทยสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม โครงการ “ซิป้า เกมส์ อวอร์ด 2009” (SIPA Games Award 2009)      
2010: English Fantasy
 • รางวัลรองชนะเลิศในหมวด E-Learning ในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ โครงการ “Thailand ICT Award 2010” (TICTA 2010)
พร้อมรางวัลการันตีคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ Genius Planet
 • รางวัล “TFBO New Franchise Biz Award” จากโครงการ TFBO Franchise Awards 2010 (ตอกย้ำความเป็นแฟรนไชส์คุณภาพด้านการศึกษาที่มีรูปแบบธุรกิจที่ดีและมีแนวโน้มในการเติบโตสูง)
 • 2011: รางวัล มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ 2011 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จุดเด่นหลักสูตร “English Fantasy” ของ Genius Planet

พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้น หลักสูตร English Fantasy จึงถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กๆ ทั้งทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ โดยใช้ซอฟต์แวร์เกมการศึกษาเล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่มีความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน

ซึ่งนักเรียนจะได้รับคอมพิวเตอร์พกพา Genius Planet Tablet คนละ 1 เครื่อง จาก Genius Planet เพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียน ทำการบ้านและทำแบบฝึกหัด หลักสูตรนี้จะทำให้เด็กๆ เพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่
 1. ท่องศัพท์ได้ถึง 2,000 คำ และเข้าใจหลักไวยากรณ์อังกฤษระดับ ป. 1-6 โดยมีแบบฝึกหัดกว่า 10,000 ข้อ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้หลักสูตรทั้ง 6 ปี ได้ ภายในระยะเวลาเพียง 16 เดือน
 2. กระตุ้นให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ และลดความเบื่อหน่ายในการทำแบบฝึกหัด เพราะใช้เวลาในการทำการบ้าน และทบทวนแบบฝึกหัดในแต่ละวัน เพียง 30 นาที เท่านั้น
 3. ใช้แนวคิดสร้างการทำซ้ำในการออกแบบหลักสูตรและโปรแกรม ซึ่งได้รับการวิจัยมาแล้วว่าการทำซ้ำๆ จะทำให้เด็กเกิดทักษะในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 13
ค่าแฟรนไชส์400,000 บาท
สำนักงานใหญ่18 สาขา
รวมทั้งหมด18 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน

เงินลงทุน

 1. Franchise Fee 400,000 บาท
 2. สถานที่ พื้นที่ 50 ตร.ม. ขึ้นไป
  • ค่า Royalty Fee 35% ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน /เดือน
  ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี
  คุณสมบัติ
  ผู้ลงทุน
  สุภาพสตรี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ 24 ปีขึ้นไป รักและสนใจในธุรกิจด้านการศึกษา
  สิ่งที่ได้รับ
  1. สิทธิ์ในการเปิดแฟรนไชส์ และใช้โลโก้ GeniusPlanet 10 ปี
  2. สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ 10 ปี
   • สำหรับการเรียนการสอน
   • ระบบบัญชี
   • ลงทะเบียนนักเรียน
  3. การอบรม 3 ส่วน พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงาน
   • ระบบการบริหารและการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
   • เทคนิคการเรียนการสอน การนำกิจกรรม และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดสำหรับคุณครู
   • เทคนิคการขาย การโน้มน้าวลูกค้า และวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  4. การสนับสนุนในเรื่องการส่งเสริมการขาย และการทำการตลาด และยังให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบจากบริษัทแม่
  อื่นๆ

  เงินลงทุนน้อย

  • ใช้เงินลงทุนจำนวนไม่มาก ถ้าเทียบกับรายได้ที่จะได้รับในอนาคต
  • ระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ทำให้สถาบันของเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่กว้าง มีห้องเรียนหลายห้องเหมือนกับสถาบันอื่นๆ
  • ใช้บุคลากรในแต่ละสาขาจำนวนน้อยเพราะเรามีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นแต่ละสาขาจึงมีรายจ่ายในด้านบุคลากรต่อเดือนจำนวนไม่มาก

  ความเสี่ยงต่ำ

  • บริษัทแม่ได้ใช้เวลากว่า 3 ปี ในการพัฒนาและวิจัยหลักสูตรเพื่อที่จะสร้างระบบการเรียนการสอน และเทคนิคต่างๆ รวมไปถึงวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้ว
  • ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและความรู้จากบริษัทแม่ ซึ่งเป็นการประหยัดระยะเวลาเป็นอันมากในการเรียนรู้ว่าควรจะดำเนินธุรกิจอย่างไร

  อิสระในการทำงาน

  • มีเวลาและอิสระมากขึ้นกว่าการทำงานประจำ  เนื่องจาก Genius Planet จะเปิดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์ คือ
   วันพุธ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น.
   วันเสาร์ – อาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.30 น
  • ในฐานะผู้ประกอบการ จึงมีอิสระ และเวลามากขึ้น เพราะหน้าที่ของคุณ คือการบริหาร และควบคุมดูแลระบบการเรียนการสอนของคุณครูในภาพรวม ให้ถูกต้องตามที่บริษัทแม่กำหนด 

  สนใจร่วมธุรกิจกับ Genius Planet หรือโทรนัดหมายเพื่อชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง พร้อมพูดคุยธุรกิจ

  ชื่อผู้ติดต่อบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด
  ที่อยู่93/352 ชั้น 8 South Tower, ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทร.
  086xxx
  อีเมล์
   kanxxx
  เว็บไซต์
  ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
  โหวตแฟรนไชส์
  ระดับความนิยม
  ผลโหวตรวม 39 คะแนน
  มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 49,109 ครั้ง
  มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 483 คน
   
  เสริมทักษะภาษาอังกฤษจีเนียส แพลนเน็ต
  แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
  Contact Information  
  ชื่อผู้ติดต่อ
   *
  โทรศัพท์
   *
  e-mail
   *
  รายละเอียด
  Budget