ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
58K
495
8.8K
9
twitter
สถาบันคณิตศาสตร์ เซ็นส์แมธ
FRANCHISE
NEWS
DOWNLOAD
AWARDS
สถาบันคณิตศาสตร์ Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สถาบันคณิตศาสตร์ เซ็นส์แมธ
ชื่อธุรกิจ (Eng)SenseMath
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2551 (ก่อตั้งมา 11 ปี)
ความเป็นมาแฟรนไชส์คณิตศาสตร์ สัญชาติไทยแท้ 100% ในนามบริษัท เซ็นส์แมธ ไมนด์ จำกัด โดยนายอรรถสิทธิ์  ปัญจวรานนท์  ประธานกรรมการ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนไทยทั่วประเทศ ได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข เพื่อให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข

สินค้าและบริการหลักสูตรอัจฉริยะ 8 เซียน
 1. หลักสูตร Sense Math เป็นหลักสูตรหลัก ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning)
 2. หลักสูตร Math Metal เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึงประถม 6 มีวิธีสอนตามทฤษฎีแห่งการฝึกฝน (Drill Theory) 
 3. หลักสูตร Math Mania เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math เป็นการสอนแก้โจทย์ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 โดยการแก้สมการ ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน จากง่ายไปหายาก 
 4. หลักสูตร Math Magic เป็นหลักสูตรเสริม ของสถาบัน Sense Math เป็นการเสริมสร้างเชาว์ปัญญา การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยม 3 
 5. หลักสูตร SenseMath inter หลักสูตรคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน inter และ Bilingual 
 6. หลักสูตร SenseMath Abacus หลักสูตรลูกคิด เพื่อเพิ่มสมาธิการเรียนรู้ 
 7. หลักสูตร PSLE หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนอนุบาล 3  เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ประถม 1 ในเครือโรงเรียนสาธิต หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนประถม 6  เพื่อเตรียมตัวสอบเข้า มัธยม 1 และหลักสูตรกวดเข้า ม.4 
 8. หลักสูตร ipst หลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนประถม 3 และประถม 6 เพื่อเตรียมตัวสอบ สสวท.
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 16
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา2 ปี
เงินทุนหมุนเวียน100,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์10% ต่อปี
สำนักงานใหญ่52 สาขา
รวมทั้งหมด52 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท
 2. ค่าตกแต่งสถานที่ พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน 200,000 บาท
 3. ค่าจ้างครู และค่าเช่าที่ต่อเดือน 40,000 บาท
 4. เงินทุนหมุนเวียน 100,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีใจรักงานด้านการศึกษา มีความเอาใจใส่ต่อเด็กๆ
 2. มีความสามารถในการบริหาร และการจัดการ
 3. มีความพร้อมในการลงทุน
 4. มีสถานที่อยู่ในทำเลที่ดี
สิ่งที่ได้รับ
 1. ลิขสิทธิ์ในเขตพื้นที่
 2. อบรมครู ทุกระดับชั้น 
 3. อบรมเอกสารและการประชาสัมพันธ์
 4. เอกสารตำราเรียนเบื้องต้น ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยม 3  พร้อมเฉลย 
 5. ข้อสอบวัดระดับ (Placement Test)  พร้อมเฉลย 
 6. ข้อสอบหลังเรียน (Post Test)  พร้อมเฉลย 
 7. ข้อสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้น (Achievement Test) พร้อมเฉลย 
 8. Knowledge Test for Teacher พร้อมเฉลย
 9. ใบปลิว 4 สี A5 
 10. แผ่นพับ 4 สี A4
 11. ใบสมัคร
 12. ใบเสร็จรับเงิน
 13. งบประมาณสนับสนุนค่าป้าย
 14. Operation Manual for Teacher 
 15. ประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน 
 16. ตัวอย่างเอกสาร ภายในสถาบัน เช่น บัตรผู้เรียน
อื่นๆจุดเด่นของ senseMath ในด้านการลงทุน
 1. จุดคุ้มทุนที่ต่ำ ทำให้คืนทุนเร็ว
 2. สัญญา 2 ปี แต่ต่อสัญญาไม่เสียค่า Franchise เพิ่ม
 3. มีการปกป้องเขตพื้นที่
 4. ค่าเรียนไม่แพง และมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ
 5. สามารถเปิดควบคู่กับวิชาอื่นได้
 6. ได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ
 7. มีการฝึกอบรมครู
 8. มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ
 9. มีประกาศนียบัตร รับรองผลการเรียนสำหรับผู้เรียนทุกคน
ชื่อผู้ติดต่อคุณอรรถสิทธิ์ ปัญจวรานนท์
ที่อยู่43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 senxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 8,817 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 58,166 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 495 คน
 
แฟรนไชส์คณิตศาสตร์กวดวิชา
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget