ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
62K
622
88
จิมโบรี
(Gymboree)
Gymboree คือสถาบันสำหรับเด็กเล็กและครอบครัว ซึ่งส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย

กว่า 40 ปี ที่จิมโบรียึดมั่นว่าการเล่นที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมความ
มั่นใจในตนเอง 

จิมโบรีให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการศึกษานอกระบบ โดยมีหลักสูตรที่ชัดเจน ครอบคลุม เหมาะสมแก่ผู้เรียนและยังมีการจัดการเวลาที่มีความยืดหยุ่น จิมโบรีใช้โปรแกรมการศึกษาที่ออกแบบโดยใช้การเล่นเป็นฐานในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลัก 4 กิจรรม คือ

Play&Learn, Music, Art และ Preschool โดยจะแบ่งกิจกรรมตามช่วงอายุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมของจิมโบรีได้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม โดย Jay Beckwith นักออกแบบสนามเด็กเล่นชื่อดัง ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมและพัฒนาการอีกด้วย

Gymboree เริ่มก่อตั้งในปีค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ในเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Joan Barnes ซึ่งต้องการสร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  ซึ่งนอกจากธุรกิจด้านศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็กแล้ว Gymboree (ในสหรัฐอเมริกา) ยังมีธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก และ Gymboree ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐฯอีกด้วย

กว่า 40 ปีที่ Gymboree Play & Music สร้างสรรค์กิจกรรมคุณภาพที่ช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และเข้ากับเพื่อนๆได้ดี ด้วยบรรยากาศสนุกของเรา Gymboree จึงเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและเด็กๆที่จะมีโอกาสมาพบเพื่อนใหม่ ในขณะเดียวกันกับที่ได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกันเอง 

ปัจจุบัน Gymboree มีสาขามากกว่า 700 สาขา ใน 45 ประเทศทั่วโลก อันเป็นเครื่องยืนยันความเป็นผู้นำในธุรกิจกิจกรรมเสริมพัฒนาการระดับโลก โดยกิจกรรมของ Gymboree ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและเหมาะสมกับช่วงอายุต่างๆของเด็กนั้น จะช่วยเสริมพัฒนาการต่างๆครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านสังคมและทางอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา และพัฒนาการทางด้านร่างกาย ในขณะที่เด็กๆเล่นอย่างสนุกสนาน กิจกรรมของเราจึงได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้เข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุอย่างถูกต้อง

บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด เป็น Master Franchise ผู้ถือลิขสิทธิ์ Franchisee Gymboree จากประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยได้เปิดดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2543 ก่อตั้งโดย พิเชษฐ และคุณ ชามาภัทร สิทธิอำนวย ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 17 ปี
ในประเทศไทย มีทั้งหมด 14 สาขา ในกรุงเทพและต่างจังหวัด  
กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม

1. (Gymboree Play & Learn) 
กิจกรรมการเล่นและเรียน แบ่งออกเป็น 7 ระดับตามการแบ่งระดับของ Gymboree โดยแต่ละระดับมีเป้าหมายพัฒนาการที่แตกต่างกัน ตามช่วงอายุและพัฒนาการของเด็กที่ปรับเปลี่ยนไป เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านร่างกาย ความมั่นใจในตนเอง ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างสร้างสรรค์ 

2.(Gymboree Music) 
กิจกรรมดนตรีเพื่อสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก ด้วยการให้ได้สนุกกับ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การฟัง การเปล่งเสียง การเคลื่อนที่ การเล่น และการสร้างสรรค์ เปิดสุนทรียภาพทางดนตรี ด้วยแนวดนตรีใหม่ๆกว่า 20 สไตล์ทั่วโลก ให้น้องๆพร้อมที่จะรับรู้และเรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรีเบื้องต้น

3.(Gymboree Arts) 
กิจกรรมศิลปะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเสริมพัฒนาการทั้งด้านจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้ และพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เป็นอย่างดี  ผ่านกิจกรรมหลัก ห้าชนิด ได้แก่ การวาดภาพ การระบายสี การปั้น งานตัดปะ และงานพิมพ์ภาพ สร้างประสบการณ์ที่ดีและเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเองและเพิ่มพูนทักษะเกี่ยวกับศิลปะอย่างสร้างสรรค์  

3.(Gymboree Preschool) 
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน เป็นหลักสูตร Drop-off Program โดยจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะในการเข้าสังคม คุ้นชินกับการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อน การเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ในคลาสเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนโดยจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย, อารมณ์, สังคม, สติปัญญา, ภาษาและทักษะการสื่อสาร


สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
14 สาขา
รายละเอียดสาขา
สาขาของสำนักงานใหญ่ 5 สาขา สาขาของแฟรนไชส์ซี่ 9 สาขา
 1. สาขาสุขุมวิท
 2. สาขาชิดลม
 3. สาขาพระราม3
 4. สาขาราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า
 5. สาขาเพชรเกษม
 6. สาขาบางนา
 7. สาขารามคำแหง
 8. สาขารังสิต
 9. สาขาแจ้งวัฒนะ
 10. สาขาเดอะ คริสตัล ปาร์ค
 11. สาขาภูเก็ต
 12. สาขาระยอง
 13. สาขาศรีราชา
 14. สาขาเชียงใหม่
รวมสาขาทั้งหมด14 สาขา
 • การลงทุน ใช้เงินลงทุนก้อนแรกประมาณ 8.5 ล้านบาท
 • ค่าแฟรนไชส์ 1.1 ล้านบาท ต่อ 3 ปี 

ก่อนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์นั้น แฟรนไชส์ของ Gymboree มาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักการเงิน ผู้บริหาร ธุรกิจค้าขาย นักการตลาด 

แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือ ความต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อที่จะมีเวลาคุณภาพกับครอบครัว ในขณะที่ธุรกิจที่ตนเป็นเจ้าของนั้นสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งทำให้เจ้าของแฟรนไชส์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กไทยด้วย

โดยพื้นฐานแล้วคนที่จะเป็นแฟรนไชส์ Gymboree เป็นคนที่สนใจเรื่องพัฒนาการเด็กเล็ก แต่การทำธุรกิจแฟรนไชส์ Gymboree นั้น จะทำให้ผู้ลงทุนได้เรียนรู้แง่มุมต่างๆ ทางธุรกิจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบริการลูกค้า การตลาด การบริหารบุคคลากร งานขาย และทักษะอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งสำนักงานใหญ่พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้คุณสามารถเป็นนักธุรกิจใหม่ได้อย่างมืออาชีพ

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการจะทำให้ Gymboree เป็นโปรแกรมกิจกรรมสำหรับเด็กเล็กที่ดีที่สุด  บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการคัดเลือกแฟรนไชส์ที่มีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกัน  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเด็กเล็ก เป็นธุรกิจที่มีความละเอียดอ่อน ผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกิจเด็กจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความประสงค์ที่จะทำธุรกิจในระยะยาว 

โดยเบื้องต้น บริษัทฯ มีหลักการในการคัดเลือกแฟรนไชส์ โดยพิจารณาจาก
 1. ประวัติของผู้ยื่นคำขอแฟรนไชส์
 2. ความตั้งใจในการทำธุรกิจเด็กเล็ก
 3. ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเด็กเล็ก
 4. ความแข็งแกร่งทางการเงิน
 5. ประสบการณ์/ความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจ
 6. ความสามารถในการบริหารบุคคล
 7. ความสามารถในการให้บริการลูกค้า
 8. มีความเข้าใจเรื่องแบรนด์และการสร้างแบรนด์
 • สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า Gymboree Play & Music
 • สิทธิในการทำธุรกิจศูนย์กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก Gymboree Play & Music
  • อนุญาตให้ทำการเรียนการสอนตามบทเรียน
  • ใช้อุปกรณ์ที่เป็นลิขสิทธิ์ของจิมโบรี
 • ได้รับการสนับสนุนจาก Master Franchise
  • การอบรมและการสัมมนา มีค่าใช้จ่าย/ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • การจัดหาบุคคลากร และการอบรม (มีค่าใช้จ่าย)
  • การประเมินผลและการตรวจเยี่ยม
  • การตลาดท้องถิ่น หรือ Local Marketing
ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำกิจกรรม อุปกรณ์ที่ออกแบบพิเศษ บทเรียนที่มีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง และวิธีฝึกอบรมครูผู้นำกิจกรรม ทำให้ Gymboree สามารถขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จไปทั่วโลก 

นอกจากนี้ แฟรนไชส์ใหม่จะได้เปรียบจากการที่แบรนด์ Gymboree ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก 

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณฐาปน ธีระเดชพิทักษ์
ที่อยู่
145 ชั้น 1-3 แร็คเก็ตคลับ3 ซ.สุขุมวิท49 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 gm.xxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  จิมโบรี
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. นันท์นภัส xxx 08235xxx praewxxx
2. ธาริณีxxx 08134xxx Jtharxxx
3. จุฑามณี ปัxxx 08005xxx Juthaxxx
4. จุฑามณี ปัxxx 08005xxx Juthaxxx
5. นายณัฐพล xxx 09665xxx tenbixxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม88 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 61,813 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 228 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน