ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
37K
525
139
1
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คลับ
(Tutors Club)
สถาบันกวดวิชาตั้งแต่เด็กเล็ก – มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ซึ่งทาง ติวเตอร์ คลับเชื่อมั่นว่าพื้นฐานความรู้ที่ดีสามารถให้น้อง ๆ ไปต่อยอดองค์ความรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นน้อง ๆ ในระดับชั้นประถม – ม.ต้น ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันกวดวิชาเฉพาะทางสำหรับน้อง ๆ ประถม – ม.ต้น ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย
ติวเตอร์ คลับเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นเปิดเป็นสถาบันเพื่อมุ่งเน้นและพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆในรับชั้น ประถม-ม.ต้น และแนะแนวทางเพื่อเลือกเรียนในสายอาชีพที่ถนัดต่อไปในระดับมัธยมปลาย

Tutors Club เป็นสถาบันฯกวดวิชาสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ 1.กลุ่มอนุบาล 3 – ป.3 (จะเน้นพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

โดยวิธีการเรียนการสอนจะดูจากความสามารถของเด็กในตอนทดสอบก่อนเรียน) และ 2. กลุ่ม ป.4 – ม.3 (กลุ่มจะเป็นการเรียนเพิ่มเกรด เพิ่มความเข้าใจในระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ใน 5 สาขาวิชาหลัก และเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าโรงเรียนในระดับม.1 และ ม.4 ชั้นนำทั่วประเทศ)

ซึ่งรูปแบบการเรียนจะเน้นเป็นกลุ่มย่อย ห้องเรียนไม่เกิน 12-15 คน (แล้วแต่ระดับชั้น) ซึ่งบุคลากรที่สอนจะต้องมีความชำนาญในสาขาชาที่สอนนั้นจริง ๆ อย่างเช่น อาจารย์ที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ ทุกคนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (จบป.ตรี อินเตอร์ / จากต่างประเทศ เป็นต้น)

นอกจากนี้ในแต่ละสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน ยังมีการจัดทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพื่อให้มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เกมส์ทางด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เป็นต้น)และในช่วงปิดเทอมก็จะมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่เสริมสร้างพัฒนาการของน้อง ๆ อย่างเช่น คลาสเรียนหมากล้อมสำหรับเด็กช่วงปิดเทอม, หลักสูตรพื้นฐานทางด้านศิลปะ

สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
3 สาขา
รายละเอียดสาขา
 1. สาขา รังสิต – คลองสาม
 2. สาขา ตลาดไท
 3. สาขา เมืองปทุม
รวมสาขาทั้งหมด3 สาขา
 1. ค่าแฟรนไชส์ 150,000 บาท (ปกติ 180,000 บาท) สัญญา 3 ปี
 2. เงินคำประกัน 50,000 บาท (ได้คืนเมื่อหมดสัญญา
 3. Royalty fee 5 % (หักจากรายได้รวม)
 4. ค่าตกแต่งโดยประมาณ 150,000 - 250,000 บาท (แล้วแต่พื้นที่)
ผู้ที่อยากมีสถาบันกวดวิชาเต็มรูปแบบ(มีครบทั้ง 5 วิชาหลัก) แต่ไม่มีความรู้เรื่องการจัดการบุคลากร/หลักสูตรการเรียนการสอน หรือแม้แต่ในด้านการบริหารโรงเรียน

ทางสถาบันฯจะเป็นผู้จัดการสิ่งเหล่านี้ให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ และทางผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและมีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกับสถาบันฯว่าจะพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ให้มีความรู้พืเนฐานที่ดี/มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต

 1. จัดเตรียมบุคลากร
 2. หลักสูตรการเรียนการสอน
 3. แนะนำ/จัดหาอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งร้าน
 4. การประชาสัมพันธ์โดยรวมของทางสถาบันฯ
 5. สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าของทางติวเตอร์ คลับ
 6. อบรมบุคลากรให้ในเบื้องต้น
 7. คู่มือการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น
 8. เป็นที่ปรึกษาให้ระหว่างการดำเนินกิจการ
 9. โบว์ชัวร์ 2,000 แผ่น

เป็นแฟรนไชส์ทางด้านการศึกษาสำหรับน้อง ๆ ประถม – ม.ต้นเต็มรูปแบบ(5 สาขาวิชา)ที่มีการเรียนการสอนจริง ๆ (สอนสด) ไม่ใช่วิดีโอ อันดับแรกของเมืองไทย

ทางสถาบันฯมีการซัพพอร์ทบุคลากรให้ตลอดอายุสัญญา และ คิดค่า Royaltyน้อยกว่าที่อื่น โดยคิดเพียงแค่ 5 %

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อผู้ติดต่อคุณนภัทร โภคาสัมฤทธิ์
ที่อยู่
มือถือ
084xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 Tutxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  สถาบันกวดวิชาติวเตอร์ คลับ
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. เพชรรัตน์xxx 08658xxx p8621xxx
2. โกวิทxxx 08182xxx Aeykoxxx
3. น.ส.อัญชลีxxx 08197xxx unlimxxx
4. นางสุรัตน์xxx 09388xxx aeungxxx
5. Sudarat xxx 08645xxx Sudarxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม139 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 37,034 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 131 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน