เอสเตท คอร์นเนอร์

เซเว่น-อีเลฟเว่น
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
113.8K
375
728
6
twitter
google plus
โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
FRANCHISE
NEWS
VDO
DOWNLOAD
AWARDS
ที่โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ เราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศัยกภาพและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เราจึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน ตามพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย สร้างบทเรียนที่กระตุ้นจินตนาการของเด็ก เสริมสร้างสมาธิ และพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน

ที่โกลเบิล อาร์ต เราคือ “สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนศิลปะ” ที่มีเปิดสอนใน 15 ประเทศทั่วโลก และกว่า 60 สาขาทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Learn Balance ที่ทำธุรกิจการศึกษามากว่า 19 ปี เช่นโรงเรียนกวดวิชา Enconcept, Qualish, Soci-Thai, PlayByEar, Score, Exchange, ฯลฯ
ลักษณะกิจการ
สอนศิลปะ
ชื่อธุรกิจ (ไทย)โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์)
ชื่อธุรกิจ (Eng)Global Art & Creative (Thailand)
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2548 (ก่อตั้งมา 12 ปี)
ความเป็นมา
 • Global Art & Creative ก่อตั้งขึ้นโดยมิสเตอร์มาแฮร์ โก้ (Mahair Goh) ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 1999
 • คุณธเนศ  เอื้ออภิธร ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Enconcept ได้นำหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เข้ามาเปิดสอนในประเทศไทย
 • เพราะตระหนักว่าหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เป็นหลักสูตรที่นำประโยชน์ในการเรียนศิลปะมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ได้
 • อาทิ สมาธิ, การวางแผนการทำงาน, ทักษะการแก้ปัญหา, การวิเคราะห์, การสื่อสาร, ทั้งการเขียน และ การ Present ผลงาน ฯลฯ
 • ในปี 2016 โกลเบิล อาร์ต มีเปิดสอนในประเทศไทยกว่า 60 สาขา และอีก 400 กว่าสาขาใน 15 ประเทศทั่วโลก
สินค้าและบริการ
 • ก่อนเริ่มเรียนจะมีการวัดระดับทักษะในด้านต่างๆ (Placement Test) เพื่อเริ่มเรียนในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง
 • ระดับ Junior สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี: สร้างความคุ้นเคยกับศิลปะ ด้วยกิจกรรม ลอง เล่น เรียนรู้ 
 • ระดับ Foundation สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี: ฝึกทักษะพื้นฐานการวาด การระบายสี การจัดองค์ประกอบภาพผ่าน 40 ภาพผลงาน และฝึกการใช้สี และเทคนิคของสีประเภทต่างๆ เช่น สีไม้ สีช็อคน้ำมัน (Oil Pastel) 
 • ระดับ Basic สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี: สร้างนิสัยคิดสร้างสรรค์ ผ่านวงจรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในโจทย์ภาพตั้งแต่ผลไม้ สัตว์ไปจนถึงคนเบื้องต้น
 • ระดับ Intermediate สำหรับเด็กอายุ 9-11 ปี: ฝึกการพัฒนามุมมอง การวาดคนเหมือนจริง การสร้างผลงานเชิงพาณิชย์ศิลป์
 • ระดับ Advanced สำหรับเด็กอายุ 11-15 ปี: เรียนรู้ทักษะเฉพาะด้าน เช่น Drawing & Sketching เพื่อให้รู้จักการใช้ รูปทรง เส้น สี แสง เงา หรือ คอร์ส Painting สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้สีโปสเตอร์ เป็นต้น
 • คอร์ส Cartoon & Comic สำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป: ฝึกออกแบบการ์ตูนของตนเอง (Cartoon Character Design) ตั้งแต่วาดหน้าตา สีหน้าอารมณ์ รูปร่าง การเคลื่อนไหว สภาพแวดล้อม
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์250,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
เงินทุนหมุนเวียน30,000 บาท ต่อเดือน
ค่ารอยัลตี้ฟีส์23 – 30% จากยอดขาย ต่อปี
สำนักงานใหญ่61 สาขา
รวมทั้งหมด61 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ค่า Franchise License : ปีที่ 1 - ปีที่ 5 : 250,000 บาท (ปกติ 300,000 บาท) ปีที่ 6 เป็นต้นไป ต่อสัญญาปีต่อปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 2. เงินค้ำประกัน: 50,000 บาท
 3. ค่าตกแต่ง (ขึ้นอยู่กับสถานที่): 200,000 – 600,000 บาท
ขั้นตอนการเปิดศูนย์โกลเบิล อาร์ต
 1. กรอกข้อมูลเบื้องต้น
 2. ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนาหลักสูตรและการลงทุน
 3. สอบสัมภาษณ์
 4. ประเมินทำเล
 5. เซ็นสัญญา 
 6. ตกแต่งศูนย์
 7. เข้าอบรมหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต และการบริหารศูนย์
หมายเหตุ: ระยะเวลาในกระบวนการดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3 - 5 เดือน

ระยะเวลาคืนทุน1-2 ปี
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. สัญญาติไทย อายุ 27-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 3. ชอบงานด้านการศึกษา
 4. มีความพร้อมในการลงทุน
 5. ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของบริษัทฯ
 6. หลังผ่านการคัดเลือกต้องสามารถสอนและบริหารศูนย์ได้ด้วยตนเอง
 7. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอนศิลปะอื่นๆ
สิ่งที่ได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัท
 1. ให้คำปรึกษาตั้งแต่การประเมินทำเลเปิดศูนย์ การบริหารจัดการ การตลาด และการสอน
 2. จัดอบรมหลักสูตรโกลเบิล อาร์ต และ การอบรมการบริหารศูนย์ให้กับผู้บริหารศูนย์
 3. ให้การสนับสนุนด้านการจัดหาแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 4. ให้การสนับสนุนด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
 5. ให้การสนับสนุนในการเพิ่มยอดขายด้วย Sales Privilege & Commission 
 6. ให้การสนับสนุนเครื่องมือ และ วิธีการในการสรรหาบุคคลากร และการบริหารบุคลากร ให้การสนับสนุนด้านระบบการรับสมัคร & บริหารข้อมูลนักเรียน
 7. สิทธิประโยชน์และส่วนลดค่าเรียนในวิชาต่างๆ ในเครือ Learn Balance 
อื่นๆโกลเบิล อาร์ต เหมาะสำหรับผู้ที่อยากมีเวลาในการอยู่กับครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม เราจึงมุ่งเน้นการสร้างผู้บริหารศูนย์ที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร การสอน การบริหาร ศูนย์โกลเบิล อาร์ต ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าหมายของโกลเบิลอาร์ต

ส่งมอบหลักสูตรศิลปะเพื่อพัฒนาการเด็กที่ดีที่สุดในโลก นับตั้งแต่ปีก่อตั้งโกลเบิล อาร์ต เมื่อปี 1999 

เราตั้งปณิธานอย่างมุ่งมั่นว่าจะปลูกฝังวินัยในการเรียนรู้ และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ด้วยการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์พรั่งพร้อมด้วยนวัตกรรม 

อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานการอบรมครูอย่างมืออาชีพ ควบคู่กับการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการส่งต่อความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ทำให้โกลเบิล อาร์ตได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบันและมีสาขาแพร่หลายใน 15 ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนนักเรียนกว่า 1 ล้านคน

ชื่อผู้ติดต่อคุณถิร พูนพิพัฒน์ (แพท)
ที่อยู่บริษัท โกลเบิล อาร์ต แอนด์ ครีเอทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขาที่ 2)
328 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ชั้น 11 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพ 10400
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 somxxx
เว็บไซต์
www.globxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 728 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 113,760 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 375 คน
 
คิดสร้างสรรค์อาร์ตความคิดเชิงบวก
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget