ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม
83K
880
185
30
twitter
ไทยชง บอรก
FRANCHISE
DOWNLOAD
AWARDS
ไทยชง บอรก คือ รถเข็น-เคาเตอร์ขนาดเล็กที่จำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟ ชาอัสสัมโบราณ, ชาเขียวใบหม่อน, ชาแดงดอกกระเจี้ยบ, โกโก้ และนมเย็น
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์กาแฟสด, กาแฟโบราณ | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ไทยชง บอรก
ชื่อธุรกิจ (Eng)Thaichong Borg
ความเป็นมาเริ่มจากคุณสายชล เพยาว์น้อย (ผู้ก่อตั้งธุรกิจบ้านไร่กาแฟ) พบเห็นจุดขายกาแฟสด จึงคิดทำเป็นอาชีพเสริม จากจุดนี้เองทำให้เกิดเป็นธุรกิจบ้านไร่กาแฟ ทำให้ผู้ก่อตั้งธุรกิจมีแนวคิดต้องการผลักดันให้คนไทย เป็นเจ้าของร้านกาแฟ ที่มีการลงทุนต่ำ และคงไว้ซึ่งรูปแบบกาแฟไทยโบราณ ชื่อ ไทยชง บอรก
สินค้าและบริการไทยชง บอรก จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟ ชาอัสสัมโบราณ ชาเขียวใบหม่อน ชาแดงดอกกระเจี้ยบ โกโก้ นมเย็น ชงแบบไทย มีทั้งปรุงนมและปรุงน้ำตาล แบบร้อนและแบบเย็น
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์24,000 บาท
สำนักงานใหญ่144 สาขา
รวมทั้งหมด144 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนมี 3 รูปแบบ
1) แบบรถเข็น ค่าแฟรนไชส์ 55,000 บาท
2) แบบเคาเตอร์ ค่าแฟรนไชส์ 38,000 บาท
3) แบบป้าย (ลาดกระบัง) ค่าแฟรนไชส์ 24,000 บาท
ทั้ง 3 แบบนี้ มีอุปกรณ์ครบชุด พร้อมขายได้ทันที

หมายเหต: สิ่งที่ผู้ซื้อสิทธิ์ต้องจัดหาเอง ได้แก่ น้ำ, น้ำแข็ง, นม, น้ำตาล
ระยะเวลาคืนทุนแบบรถเข็น ภายใน 4 เดือน
แบบเคาเตอร์ และแบบป้าย ภายใน 3 เดิอน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
1. ต้องมีใจรักในงานบริการ
2. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
3. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
สิ่งที่ได้รับ1. อุปกรณ์ครบชุด พร้อมขาย ยกเว้น น้ำ, น้ำแข็ง, นม และน้ำตาล
2. ฝึกอบรมการชง เครื่องดื่มไทยชง บอรก
อื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อไทยชง บอรก
ที่อยู่บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด
84/24 หมู่ 8 ซ.นันทพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร.
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 185 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 82,871 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 880 คน
 
บ้านไร่กาแฟชาอัสสัมโบราณชาแดงดอกกระเจี้ยบ
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget