ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
70K
737
190
บ้านเรียนแม็ค
(Mac: Modern Academic Center)
MAC สามารถติวนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก MAC จึงกลายเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีสถิตินักเรียนสมัครเรียนสูงสุดในเวลานั้น มากกว่า 20,000 คนต่อปี ปี พ.ศ.2538 เริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ “สถาบันกวดวิชาแม็ค”
60,000 - 150,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในแต่ละพื้นที่
“บ้านเรียนแม็ค” พัฒนามาจาก “สถาบันกวดวิชาแม็ค”  ซึ่งเป็นแฟรนไชส์กวดวิชาที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจการศึกษามากว่า 40 ปี ด้วยคุณภาพทางวิชาการ ความพร้อมของเนื้อหาและหลักสูตร จึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากกลุ่มผู้ใช้บริการ แต่เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป สถาบันกวดวิชาแม็คจึงได้พัฒนามาเป็น “บ้านเรียนแม็ค” ที่ให้ความใส่ใจเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ภายใต้ Concept “บ้านเรียนแม็ค กวดวิชาที่ให้ได้มากกว่าความรู้”

บ้านเรียนแม็ค เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.3 – ม.3 ครบ 5 กลุ่มสาระหลักตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญคู่กับหนังสือเรียนที่ได้รับมาตราฐาน  มีกิจกรรม สร้างเสริมทักษะ เพิ่มความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้แนวคิด “เราจะมุ่งมั่นและพัฒนาสร้างคุณภาพทางการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง” บ้านเรียนแม็ค ในเครือ บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บ้านเรียนแม็ค : เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบสอนสด

ระดับชั้นที่เปิดสอน : แบ่งออกเป็น 
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้น ป.3-ป.6
 2. ระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1-ม.3
วิชาที่เปิดสอน : 5 กลุ่มสาระหลักตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา

คอร์สที่เปิดสอน 
 1. ติวสอบเข้า ม.1 , ม.4  เปิดสอนช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
 2. GET READY 1 (ล่วงหน้าภาคเรียนที่ 1) เปิดสอนช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม
 3. INTENSIVE 1 (กวดเข้มภาคเรียนที่ 1) เปิดสอนช่วงเดือน มิถุนายน - กันยายน
 4. GET READY 2 (ล่วงหน้าภาคเรียนที่ 2) เปิดสอนช่วงเดือน ตุลาคม
 5. INTENSIVE 2 (กวดเข้มภาคเรียนที่ 2) เปิดสอนช่วง พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
สาขารายละเอียด
สำนักงานใหญ่
9 สาขา
รายละเอียดสาขา
กรุงเทพและปริมณฑล
 • สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • สาขาบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคเหนือ
 • สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สาขาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคกลาง
 • สาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ภาคตะวันออก
 • สาขาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภาคใต้
 • สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รวมสาขาทั้งหมด9 สาขา
รูปแบบการลงทุน แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
 1. รูปแบบสัญญา 1 ปี 
  • ค่า Brand Fee 60,000 บาท 
  • ค่า RF 10% (ยังไม่รวม Vat 7 %)
 2. รูปแบบสัญญา 3 ปี 
  1. ค่า Brand Fee 150,000 บาท 
  2. ค่า RF 10% (ยังไม่รวม Vat 7%)
หมายเหตุ : ตกแต่งสถานที่บ้านเรียมแม็คตามรูปแบบของบริษัท และมีห้องเรียนอย่างน้อย 3 ห้องเรียนขึ้นไป

 1. มีความรับผิดชอบสูง รักงานบริการ รักการสอน
 2. เชี่ยญชาญด้านศึกษา และมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์
 3. บริหารจัดการเป็น พร้อมเงินลงทุน  
 4. สถานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมและทำเลที่ดี
สิ่งที่ได้รับจากการสนับสนุน บ้านเรียนแม็ค สัญญา 1 ปี
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และหลักสูตรบ้านเรียนแม็ค
 2. งบสนับสนุนตกแต่งสาขาบ้านเรียน 10,000 บาท 
 3. หนังสือตัวอย่าง 162 เล่ม และคู่มือครูประกอบการสอน 162 เล่ม (5 คอร์สเรียน)
 4. ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ตามจำนวนหนังเรียนจริง (5 คอร์สเรียน)
 5. ไฟล์เฉลยข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (5 คอร์สเรียน)
 6. ใบปลิว 1,000 แผ่น
 7. ใบสมัครเรียน 2 เล่ม
 8. ใบเสร็จรับเงิน 2 เล่ม
 9. ของขวัญพรี่เมี่ยมสำหรับนักเรียน เช่น ถุงผ้า กระเป๋าดินสอ ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น  (5 คอร์สเรียน)
 10. เสื้อโปโลแม็ค 2 ตัว  
 11. ใบประกาศรับรองศูนย์พร้อมกรอบ 1 ชุด
 12. การเยี่ยมสาขาและให้คำแนะนำเรื่องการสอน
 13. สิทธิในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ 1 อำเภอ 1 สิทธิ์
 14. การอบรมและให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสาขาอย่างต่อเนื่อง
 15. สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
สิ่งที่ได้รับจากการสนับสนุน  บ้านเรียนแม็ค สัญญา 3 ปี
 1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า และหลักสูตรบ้านเรียนแม็ค
 2. งบสนับสนุนค่าตกแต่งสาขาบ้านเรียน 10,000 บาท  
 3. หนังสือตัวอย่าง 162 เล่ม และคู่มือครูประกอบการสอน 162 เล่ม (5 คอร์สเรียน)
 4. ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ตามจำนวนหนังเรียน (5 คอร์สเรียน)
 5. ไฟล์เฉลยข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (5 คอร์สเรียน)
 6. ฟรี Mac level up 10 USER สำหรับคอร์สกวดเข้า ม.1, ม.4
 7. ใบปลิว 2000 แผ่น
 8. ใบสมัครเรียน 5 เล่ม
 9. ใบเสร็จรับเงิน 5 เล่ม
 10. ของขวัญพรี่เมี่ยมสำหรับนักเรียน   เช่น ถุงผ้า กระเป๋าดินสอ ชุดเครื่องเขียน เป็นต้น (5 คอร์สเรียน)
 11. เสื้อโปโลแม็ค 5 ตัว  
 12. ใบประกาศรับรองศูนย์พร้อมกรอบ 1 ชุด
 13. การเยี่ยมสาขาและให้คำแนะนำเรื่องการสอน
 14. สิทธิในการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ 1 อำเภอ 1 สิทธิ์
 15. การอบรมและให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการสาขาอย่างต่อเนื่อง
 16. สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทบริษัท โมเดอร์น อคาเดมิก เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อคุณสุภาวดี จันหอม
ที่อยู่
9/99 อาคารแม็ค ซอยลาดพร้าว 38 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มือถือ
061xxx
โทรศัพท์
02-xxx
โทรสาร
 02-xxx
อีเมล์
 tutxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  บ้านเรียนแม็ค
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. จักรกฤช อึxxx 08161xxx Jakkrxxx
2. จตุพร คุ้มxxx 08858xxx ee_buxxx
3. สิริกร ตุ้xxx 09463xxx nan15xxx
4. ดวงใจ ศิวชxxx 09709xxx siwacxxx
5. กานต์ชนกxxx 09882xxx Kanchxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม190 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 69,824 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 343 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน