ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มการศึกษา
26K
450
52
twitter
สตาร์ เมกเกอร์
FRANCHISE
DOWNLOAD
"ครูอ้วน" ทุ่ม 10 ล้านบาท สร้างระบบใหม่ MTS หลักสูตรการใช้เสียงและลีลาที่ใช้มัลติมีเดียเข้ามาผสมผสานการเรียนการสอน พร้อมทั้งเร่งเดินหน้าขยายแฟรนไชส์ "Star Maker " ภายในปีนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 20 สาขา
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์สถาบันสอนดนตรี
ชื่อธุรกิจ (ไทย)สตาร์ เมกเกอร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)Star Maker
ความเป็นมาทางโรงเรียนได้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบใหม่ คือ ระบบ MTS (Multimedia Teaching System) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาใช้กับหลักสูตรและแผนการสอน MTS เพื่อให้การเรียนการสอนได้มาตรฐานเดียวกัน
สินค้าและบริการหลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็นชั้นต้น 64 ชั่วโมง, ชั้นกลาง 48 ชั่วโมง และชั้นสูง 96 ชั่วโมง รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ อาทิ หลักสูตร SINGING, INTENSIVE 80 ชั่วโมง, SOCIAL, VOICE CLINQUE, SINGING FOR CHILDREN, JAZZ DANCE และนาฏศิลป์ โดยล่าสุดได้ทำการพัฒนาสื่อการสอนระบบ MULTIMEDIA TEACHING SYSTEM (MTS) มาประกอบให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้เสียง ฝึกฝนให้ใช้เสียงและร้องเพลงได้ถูกต้อง ตลอดจนการเรียนลีลา ท่าทางประกอบการใช้เสียง ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยการสอนแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 20% และภาคปฏิบัติ 80% ส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนประมาณ 800-1,200 บาทต่อเดือน

การสอนร้องเพลงระบบ MTS เป็นระบบการเรียนการสอนร้องเพลงที่ครอบคลุมทั้งการร้องเพลง การหายใจ การใช้จังหวะ การออกเสียง ลีลาและท่าทางที่ถูกต้อง เป็นต้น โดยทางโรงเรียนจะมีการอบรม Adviser (ผู้ช่วยสอนระบบ MTS) ที่จะคอยทำหน้าที่บันทึกสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีระบบการเก็บข้อมูลประเมินวัดผล และอินเตอร์แอคทีฟระหว่างผู้เรียนกับครูอ้วน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

ระบบ MTS มีทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรวิชาขับร้องพื้นฐานระดับ 1 , 2 และ หลักสูตรขับร้องอิสระ โดยใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 18 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 4 เดือนครึ่ง โดยค่าเรียนประมาณเดือนละ 1,200 บาท ทั้งนี้การสอนระบบ MTS เป็นการดำเนินการภายใต้ บริษัท แอลเจล มายด์ จำกัด
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์300,000 บาท
สำนักงานใหญ่7 สาขา
รวมทั้งหมด7 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุนลงทุนเริ่มต้นไม่เกิน 3 แสนบาท
แบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 2 ส่วน คือ
ค่าอุปกรณ์ ไม่เกิน 2 แสนบาท และค่าหลักสูตรละ 1 แสน 5 หมื่นบาท
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
สิ่งที่ได้รับ
อื่นๆสำหรับเป้าหมายในปีหน้าทางโรงเรียนตั้งเป้าจะขยายสาขาให้ได้ 20 แห่งทั่วทุกภาคในประเทศไทย อีกทั้งมีแผนที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟระหว่างผู้เรียนและผู้สอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผ่านทางสัญญาณดาวเทียม
ชื่อผู้ติดต่อมณีนุช เสมรสุต ผู้ก่อตั้ง
ที่อยู่โรงเรียนสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา M.S. VOICE STUDIO
โทร.
02-xxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 52 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 25,596 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 450 คน
 
Star Makerระบบ MTSโรงเรียนศรีวิกรม์
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget