ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม
87K
808
294
9
twitter
บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด
FRANCHISE
คุณประกอบ เหรียญทอง ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทเริ่มจากธุรกิจครอบครัวซึ่งมีพื้นฐานการเป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย หีบคั้นน้ำอ้อยขายในละแวกใกล้เคียง ขายดีขึ้นเป็นลำดับ

จนกระทั่งรวมกลุ่มกันปลูกมากขึ้นขยายการผลิตเพิ่มเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคพัฒนากรรมวิธีการผลิตเป็นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ทำให้เก็บรักษาได้นานขึ้น 

การขายก็สะดวกสบายง่ายต่อการบริหารจัดการ จากที่เห็นความเป็นมาของธุรกิจจุดแข็งที่สุดของเราคือ การเป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ครบวงจรสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีไม่มีขาดแคลนและกรรมวิธีการผลิตน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 

ซึ่งได้จดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว ณ วันนี้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยซึ่งเรารู้ดีว่าเราทำให้สำเร็จได้แต่ก็คงเป็นเพียงจุดเล็กๆ ในตลาดใหญ่ที่มีที่ว่างอีกมากมาย 

ที่พูดเช่นนี้ได้จะสังเกตุเห็นว่าน้ำอ้อยที่มีตราในท้องตลาดยังไม่มีการทำออกจำหน่าย

จึงเป็นที่มาของการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ โอกาสที่มีไว้ให้กับทุกคนที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง 

ชัดเจนสัดส่วนของการลงทุนและผลตอบแทนในอนาคตที่แน่นอน ด้วยประสบการณ์ที่วางไว้ให้ทันสมัยและง่ายต่อการบริหารจัดการ

ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์น้ำอ้อย
ชื่อธุรกิจ (ไทย)บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด
ชื่อธุรกิจ (Eng)Numaoyraimaijon Co.,Ltd.
ปีที่ก่อตั้งพ.ศ. 2546 (ก่อตั้งมา 16 ปี)
ความเป็นมาในปี พ.ศ. 2500 คุณประกอบ เหรียญทอง ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทได้ทำกิจการตัดต้นอ้อยส่งโรงงานทำน้ำตาล และเริ่มมีการรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกอ้อยจนเจริญเติบโต 

และหลังจากนั้น คุณประกอบได้เล็งเห็นว่าต้นอ้อยนั้นสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้ 

จึงได้นำมาทดลองแปรรูป ทำการทดลองหลายครั้งจนประสบความสำเร็จได้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากการนำต้นอ้อยคั้นน้ำพันธ์สุพรรณบุรี  50  

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อพาสเจอร์ไรซ์ เน้นเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัยทุกขั้นตอน

จึงกล้ารับประกันในตรา "ไร่ไม่จน" จนถึงวันนี้เราเป็นผู้ผลิตน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย 

จนเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกรับประทานสำหรับผู้บริโภคได้แก่ นมน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ และวุ้นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์   

สินค้าและบริการ
บริษัทน้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด เป็นหนึ่งในระบบแฟรนไชส์มาตราฐาน  ของกรมพัฒนาธุรกิจ  กระทรวงพานิชย์ ปีพ.ศ. 2547 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะเน้นขายในรูปของน้ำอ้อยเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะมีอยู่ทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ แฟรนไชส์ (Franchise) และ ลูกค้าทั่วไป 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด ได้ผลิตสินค้าออกมาหลากหลายเพื่อผู้บริโภค ซึ่งมีดังนี้
 • น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 100% : น้ำอ้อยคั้นน้ำจากอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อระบบพาสเจอร์ไรซ์ กลิ่นรสหอมหวานจากธรรมชาติแท้ๆ โดยจะผลิตเป็นขนาด 1,000 ซีซี, 180 ซีซี และ 150 ซีซี
 • น้ำอ้อย 60%ผสมนม(พาสเจอร์ไรซ์) : ได้จากการนำน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ ผสมนมโคธรรมชาติ ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ระบบปิด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้จะมีคุณค่าทางอาหาร และรสชาติของนมกับน้ำอ้อยรวมกันทำให้มีลักษณะเด่นไม่เหมือนใคร ได้ความหวานแบบธรรมชาติ แต่ไม่มีกลิ่นคาวของนม โดยจะผลิตเป็นขนาด  1,000 ซีซี และ 150 ซีซี
 • น้ำอ้อย 80%ผสมวุ้นน้ำอ้อย(พาสเจอร์ไรซ์) : น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ผสมรวมกับเนื้อวุ้น ซึ่งผลิตจากน้ำอ้อยตามคำแนะนำของสถาบันค้นคว้า และผลิตภัณฑ์อาหาร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วุ้นน้ำอ้อยที่มีรสชาติแปลกใหม่ มีความนุ่มมากขึ้น ไม่เหนียวติดฟัน หอมกลิ่นน้ำอ้อย ต่างจากวุ้นมะพร้าวโดยทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นแห่งแรกของเมืองไทย โดยจะผลิตเป็นขนาด  5 กิโลกรัม และ 180 ซีซี
ลักษณะการบริการ : บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด ขยายกิจการทางธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ 

ซึ่งผู้ที่ประสงค์ทำธุรกิจสามารถซื้อกิจการแฟรนไชส์ลงตามจุดขายต่างๆ  โดยจะได้อุปกรณ์ในการขายครบถ้วน 

โดยในปัจจุบันกิจการได้ขยายไปทั่วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และได้ขยายสู่จังหวัด และภูมิภาคอื่นๆ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
Franchise B2Bรุ่นที่ 5
ค่าแฟรนไชส์129,000 บาท
ระยะเวลาสัญญา5 ปี
เงินทุนหมุนเวียน30,000 บาท ต่อเดือน
เงินประกัน20,000 บาท
สำนักงานใหญ่84 สาขา
รวมทั้งหมด84 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
ความพร้อมในการขยายสาขาไปต่างประเทศ
การลงทุนชุดแฟรนไชส์ พร้อมจำหน่าย 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาคืนทุน6-12 เดือน
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลธรรมดา
 2. เป็นเจ้าของอาคารที่ดินสำหรับตั้งร้านหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์การเช่าที่อาคารห้างร้านต่างๆ
 3. มีความพร้อมเรื่องเงินลงทุน
 4. มีความตั้งใจจริงกับการทำธุรกิจเครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จนและมีเวลาให้กับธุรกิจอย่างพอสมควร
 5. มีจิตใจดี รักงานบริการ และมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ มีจริยธรรมในการทำงาน
 6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารงานหน้าร้านได้เป็นอย่างดี
 7. ยินดีทำการตลาดท้องถิ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้
 8. ยินดีที่จะปฏิบัติตามระบบการบริหารธุรกิจ ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด

สิ่งที่ได้รับ
 • แฟรนไชส์ซีได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบ และโลโก้
 • แฟรนไชส์ซีได้รับการออกแบบ ตกแต่งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • มีทีมงานสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่พนักงานของแฟรนไชส์ซี
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติการและบริหารหน้าร้านแก่แฟรนไชส์ซี

อื่นๆแฟรนไชส์น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ เป็นแฟรนไชส์น้ำอ้อยเจ้าแรก และเจ้าเดียวในประเทศไทย อัตราผลตอนแทนอยู่ที่ 50:50 

ข้อดีของแฟรนไชส์นี้คู่แข่งทางตรงน้อย มีวัตถุดิบสามารถจัดส่งได้ตลอดทั้งปี เป็นสินค้าธรรมชาติ100% 

ไม่มีวัตถุกันเสีย ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น ดีต่อผู้บริโภค มีความมั่นคงในธุรกิจ ดำเนินการมาแล้วกว่า 13 ปี ในประเทศไทย

ชื่อผู้ติดต่อคุณเบญจ์บรรจบ เหรียญทอง
ที่อยู่บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด 203 หมู่ 6 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โทร.
085xxx
โทรสาร
 032xxx
อีเมล์
 banxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 294 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 86,889 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 808 คน
 
น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์แฟรนไชส์น้ำอ้อย
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget