กาแฟเขาทะลุ ชุมพร

ไก่ทอดสมุนไพร เชียงคำ
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มเครื่องดื่มและไอศกรีม
119K
756
147
15
twitter
google plus
บ้านใร่กาแฟ
FRANCHISE
NEWS
AWARDS
แฟรนไชส์ กาแฟชื่อ ร้านไทยชงบอรก เพื่อขยายธุรกิจและเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่เป็นระดับรากหญ้าและต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
ลักษณะกิจการ
ร้านกาแฟสด, กาแฟโบราณ | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)บ้านใร่กาแฟ
ชื่อธุรกิจ (Eng)Banrie Coffee
ความเป็นมาเมื่อปี 38-40 ได้พบกาแฟรูปแบบชาวบ้านตั้งซุ้ม โต๊ะ ในปั๊มตามเส้นเดินทางทั่วประเทศ ในลักษณะคั่วชงซึ่งมี จุดเด่นในรสชาติ และวิธีการในการนำเสนอ คือ ในขณะชงจะเห็นกรรมวิธีขั้นตอน และ ลีลาการชงกาแฟของชาวบ้านดูมีศิลปะเพิ่มคุณค่าให้กาแฟในแก้วนั้นๆ ซึ่งมีวิธีการปรุงแก้วต่อแก้ว ตักกาแฟคั่วใหม่จากโหลที่ปิดฝาสนิทบดสดๆ ชงสดๆ (อันเป็นที่มาของคำว่า กาแฟสด ) และอยู่ตามเส้นเดินทาง

จึงนำแนวทางของชาวบ้านมานำเสนอในรูปแบบของบ้านใร่กาแฟ คือ เพิ่มอาคารกาแฟ จัดการความสะอาด ความสะดวกสบาย สร้างระบบธุรกิจ เพิ่ม แนวทางคิดทางสถาปัตยกรรม เป็นอาคารทรงไทยโมเดิร์น จัดภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เป็นกาแฟไทยอย่างมืออาชีพ โดยพัฒนาความคิดภายใต้แนวคิดที่ว่า สวนแห่งการดื่มกาแฟ เริ่มธุรกิจกาแฟ สาขาแรกเมื่อ ๒๑ ธ.ค ๒๕๔๐

ในช่วงเริ่มได้นำสิ่งที่พบเห็นมาพัฒนาแนวคิด มาพัฒนาเป็นรูปแบบของ “บ้านใร่กาแฟ” โดยเน้นเอกลักษณ์ของความเป็นกาแฟไทยคุณภาพสดจากไร่

ซึ่งเริ่มจากการพัฒนารูปแบบในการนำเสนอ ภายใต้ความเชื่อที่ว่านักดื่มกาแฟ หรือคอกาแฟย่อมต้องการกาแฟ คุณภาพและต้องมีสุนทรียภาพ จึงเห็นว่า นำในลักษณะ บ้านและกาแฟสำหรับเส้นทางของนักเดินทางทาง ซึ่งจัดเป็นกลุ่มลูกค้าหรือตลาดที่น่าสนใจ ด้วยความเป็นมา จากสิ่งที่พบเห็นของ ของสังคมไทย ภูมิปัญญาของชาวบ้านไทย จึงได้ตั้งชื่อ ให้เป็นชนบทของไทยชื่อ “บ้านใร่กาแฟ

ธุรกิจ “บ้านใร่กาแฟ” เริ่มจากการใช้ตัวอาคาร ทรงสูงสง่า เป็นสื่อถึงสินค้าคุณภาพ ด้วยการนำแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมไทยมาพัฒนาให้กลมกลืนกับสินค้าคือกาแฟไทยสดจากไร่ โดยมีลักษณะเป็นตัวอาคารไม้ทั้งหลังทรงสูงรูปจั่วสามเหลี่ยมไม้ ตัดมุมกันคาดทับด้วยขื่อ มองดูคล้ายจั่วของบ้านซึ่งสะท้อนความเป็นไทยและโลกตะวันออก

นอกจากนี้ในส่วนของภายในอาคารกรุผนังด้วยไม้เนื้ออ่อนสีขาวอมเหลือง ประดับด้วยรูปภาพครอบครัว พี่น้อง นิทานเรื่องเล่าต่าง ๆ และใช้แสงไฟสีเหลืองออกส้ม ให้ความรู้สึกอบอุ่นของบ้าน ที่พร้อมจะต้อนรับลูกค้า (แขกผู้มา เยือน)

ส่วนภายนอกได้ใช้ความคิดเชิงสถาปัตยกรรมออกแบบ ให้มีน้ำไหลเป็นทางผ่านผนังกระจกใสมองเห็นได้จากภายใน ภายนอกมีเฉลียงไม้พร้อมม้านั่งยาว ใต้ร่มประดู่กิ่งอ่อน (ประดู่อังสนา) ให้บรรยากาศร่มรื่น และพลับพลึงที่ปลูก อยู่รอบอาคาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการตอบสนองสุนทรียภาพของคอกาแฟ
สินค้าและบริการ

จำหน่ายกาแฟ และอื่นๆ

เงื่อนไขการลงทุน

 1. สั่งซื้อวัตถุดิบเฉพาะจากบริษัท หรือ สถานที่ที่บริษัทอนุมัติเท่านั้น 
 2. ใช้บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีโลโก้บริษัท
 3. สินค้าที่จำหน่ายทุกชนิดในร้าน(จุดขาย) จะต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัท เท่านั้น

ประเภทแฟรน์ไซส์
มี 3 แบบ ได้แก่ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค

 1. ขนาดพื้นที่ มากกว่า 40 ตรม. ขนาด 30 - 40 ตรม. ขนาด 6 - 9 ตรม.   
 2. ค่าลิขสิทธิ์แฟรน์ไซส์ 600,000 | 300,000 | 200,000  ระยะเวลาสัญญา 5 ปี ต่อทุก 5 ปี
 3. ค่าวัตถุดิบและอุปรกรณ์ในร้าน 150,000 | 100,000 | 100,000  พร้อมเปิดการขายทันที
 4. ค่าบริหารจัดการร้าน 150,000 | 100,000 | 100,000  เครื่องบันทึกเงินสดและระบบ POS
 5. ค่าประกันหนี้สินและความเสียหาย 100,000 | 50,000 | 50,000  ได้รับคืนเมือสัญญาแฟรนส์ไซส์สิ้นสุดลง
 6. ค่าออกแบบตกแต่งสถานที่ ประเมินตามราคาจริง  ขี้นอยู่กับรูปแบบและพื้นที่ใช้สอย
 7. เงินลงทุนโดยประมาณ 1,000,000 | 550,000 | 450,000  ไม่รวมค่าออกแแบบ

ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์200,000 บาท
สำนักงานใหญ่74 สาขา
รวมทั้งหมด74 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
 1. ค่าแฟรน์ไซส์ เป็นค่าธรรมเนียมในการออกแบบให้ใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า “บ้านใร่กาแฟ” เพื่อดำเนินธุรกิจตามแนวทางที่บริษัท กำหนด  ภายในระยะเวลาของสัญญา 5 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีกทุกๆๆ 5 ปี โดยกำหนดให้ดำเนินธุรกิจในสถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาให้ใช้สิทธิ์เท่านั้น
 2. ค่าออกแบบและตกแต่งสถานที่ ผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับชอบค่าออกแบบและตกแต่งร้านทั้งหมด ผู้รับสิทธิ์สามารถจะใช้บริการผู้รับเหมาก่อสร้างหามาเอง หรือ จากผู้รับเหมาที่บริษัทฯแนะนำให้ก็ได้ โดยพิจารณาจากผลงาน ประสบการณ์ และความมั่นคงของผู้รับเหมา รายนั้นๆ 
 3. ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ภายในร้าน   ผู้รับสิทธิ์จะต้องจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องภายในร้าน อาชิเช่น เครื่องบด เครื่องชง บรรจุภัณท์ ชา กาแฟ ฯลฯ และเครื่องแต่งกายตามมาตรฐานที่บริษํท กำหนด
 4. ระบบบริหารจัดการร้าน  ผู้รับสิทธิ์จะต้องซื้อเครื่องเก็บเงินและซอฟต์แวร์ จากบริษัท เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล โดยเครื่องเก็บเงินจะต้องผ่านการอนุญาติการใช้เครื่องบันทึกเก็บเงินจากสรรพากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 5. ค่าประกันหนี้สินและค่าเสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันให้กับทางบริษัท ว่าท่านจะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้า “บ้านใร่กาแฟ” ตามแนวทางต่างๆที่บริษํทกำหนดขึ้น ทั้งนี้ยังหมายถึงเครติตจากทางบริษัทในการชำระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของร้านค้าสาขาแฟรน์ไซส์ด้วย โดยเงินประกันหนี้สินและความเสียหายตังกล่าว ทางแฟรนไชส์จะได้รับคืนภายหลังจากสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สิ้นสุดลง
 6. ค่ารัอยัลตี้.เป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าผลประโยชน์ตอบแทนการดำเนินงานภายใต้เครื่องหมายการค้า “บ้านใร่กาแฟ” โดยการคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดขายต่อเดือน (ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
 7. ค่าการตลาด เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัท เรียกเก็บจากแฟรน์ไซส์ เพื่อเป็นเงินสมทบในงบประมาณด้านการตลาด โดยนำไปใช้ในเรื่องการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการติดคำนวณเป็น เปอร์เซ็นต์ จากยอดขายต่อเดือน (ซึ่งยังไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
ระยะเวลาคืนทุนคาดว่าคุ้มทุน 4 เดือนครึ่ง
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน

เงื่อนไขการสมัคร
นโยบายกำหนดอัตราค่าแรงของบุคลากรขาย

 1. ค่าแรงแก้วละ 3 บาท และหากเดือนใดมียอดขายต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ให้จ่ายตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ณ ปัจจุบัน
 2. ในกรณีที่ผู้ซื้อสิทธิไทยชง บอรก ให้ค่าแรงบุคลากรขายเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อิงการจ่ายแก้วละ 3 บาท ที่ทางบริษัทฯ กำหนด โดยให้เหตุผลเทียบว่ามีสวัสดิการอื่น ๆ ด้วย สามารถชี้แจงกับทางบริษัทฯ ได้เป็นกรณีไป
 3. ในกรณีที่ผู้ซื้อสิทธิจ้างบุคลากรขายมากกว่า 1 คน ให้ทำการแบ่งอัตราค่าจ้างเป็นคนละ 1.50 บาทต่อแก้ว ที่มาของนโยบาย
  บ้านใร่กาแฟ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาจากคน คนคือหัวใจ ร้านค้าย่อยส่วนใหญ่ บุคลากรที่ทำหน้าที่ขาย จะไม่ได้รับในเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงค่าแรงที่จะได้ตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าแรงแก้วละ 3 บาท ซึ่งพิจารณาแล้วว่าเป็นอัตราค่าแรงที่เหมาะสม

นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ ผู้ซื้อสิทธิไทยชง บอรก ซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากบริษัทฯ โดยกำหนดขายวัตถุดิบเป็นชุด ๆ ละ 30 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อแยกชนิดได้

ที่มาของนโยบาย บ้านใร่กาแฟต้องการส่งเสริมสร้างการรับรู้เพื่อขยายตลาดการซื้อขายกาแฟ, ชาอัสสัม, ชาเขียวใบหม่อนและชาแดงดอกกระเจี๊ยบ ให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์โดยเทียบเคียงให้เป็นจริงมากที่สุด คือ สามารถอยู่ได้ทั้งผู้ซื้อสิทธิและเกษตรกร

สิ่งที่ได้รับ

การสนับสนุนจาก บ้านใร่กาแฟ

 1. จะได้รับการสนับสนุนเช่นสาขาที่บริษัทลงทุนเองทุกอย่าง
 2. จะจัดให้มีการฝึกอบรมต่างๆ ในภาคทฤษฏี และปฏิบัติ
 3. จะได้รับการดูแลควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มทำสัญญาจนถึงเปิดดำเนินการ
 4. จะมีคู่มือเอกสารการดำเนินธุรกิจทั้งหมด
อื่นๆ

งบประมาณการลงทุน

 1. ค่าสถานที่ (เช่า/เซ้ง)
 2. ค่าออกแบบ
 3. ค่าก่อสร้าง ตกแต่งสถานที่
 4. ค่าอุปกรณ์เครื่องชงและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆในการทำธุรกิจ
 5. ค่าเครื่องเก็บเงินและระบบสนันสนุน ตามที่ทางบริษัท กำหนด
 6. ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ
 7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ
 8. เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

งบประมาณทั้งหมดนี้ผู้รับสิทธิ์จะต้องเตรียมและจัดหามาให้เพียงพอ

งบประมาณการลงทุน

 1. ได้รับสิทธิ์ในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้า "บ้านใร่กาแฟ" ในการดำเนินธุรกิจ
 2. สิทธิ์ในการซื้อเมล็ดกาแฟคั่วบด สูตร "บ้านใร่กาแฟ" ทุกชนิด รวมทั้งวัตถุดิบอื่นๆในราคาพิเศษ
 3. สิทธิ์ในการซื้อภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และ อื่นๆ ที่มีเครื่องหมายการค้า "บ้านใร่กาแฟ" เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 4. มีการฝึกอบรมพนักงาน ดังเช่น พนักนักงานของบริษัท ทุกประการ
 5. ได้บริหารธุรกิจของตนเอง ภายใต้การสนับสนุนและการช่วยเหลือ เมือต้องการตลอดระยะเวลาสัญญา
 6. ได้รับคำเสนอแนะและคำแนะนำ พร้อมทั้งคอยตรวจสอบและสนับสนุน
ชื่อผู้ติดต่อคุณสายชล เพยาว์น้อย, คุณอัศวิน, คุณวิไล
ที่อยู่บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย) จำกัด
84/26 หมู่ 8 ซ.นันทพร ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.
0-2xxx
อีเมล์
 infxxx
เว็บไซต์
www.banrxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 147 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 119,190 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 756 คน
 
ร้านไทยชงบอรกบ้านใร่กาแฟชาเขียวใบหม่อน
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget