ไอดูโฟร์ไอเดีย

ชาไข่มุก ไอ-ฉะ
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มบริการ
41.3K
155
44
1
twitter
google plus
เมล์บ็อกซ์
FRANCHISE
ศูนย์บริการไปรษณีย์ และศูนย์ธุรกิจติดต่อสื่อสารครบวงจร เปิดขายแฟรนไชส์ เปิดในห้าสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน และแหล่งชุมชุน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดใหญ่ๆ

ศูนย์ MBE จะเปรียบเสมือนตัวกลาง ซึ่งจะทำให้ช่องว่างระหว่างไปรษณีย์รัฐบาล และผู้ใช้บริการแคบลง โดยเน้นให้ความสะดวกในการใช้บริการทั้งงานไปรษณีย์ และบริการเสริมอื่นๆ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถปฏิบัติภาระกิจหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียว ในขณะเดียวกันมีความรู้สึกพอใจกับการให้บริการที่ดี ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้รับ จากที่อื่นๆ และที่สำคัญมิได้แข่งขันกับไปรษณีย์รัฐบาล แต่ในทางกลับกันเป็นการลดภาระของไปรษณีย์ในการรับลูกค้า โดยศูนย์ MBE จะรับและนำไปส่งต่อให้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ลักษณะกิจการ
ไปรษณีย์, บริการเติมเงินมือถือออนไลน์, รับชำระค่าสินค้าและบริการ | แบบทดสอบความพร้อม
ชื่อธุรกิจ (ไทย)เมล์บ็อกซ์
ชื่อธุรกิจ (Eng)MBE
ความเป็นมาบริษัท เมล์บ๊อกซ์ อีทีซี ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ได้สัมปทานธุรกิจ MBE จาก MAIL BOXES ETC. USA . INC. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2536 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขยายศูนย์บริการด้านไปรษณีย์ รับฝากส่งส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์ บริการเป็นศูนย์ธุรกิจ เช่น รับถ่ายเอกสาร บริการรับ - ส่งโทรสาร บริการโทรศัพท์ รับพิมพ์นามบัตร ทำตรายาง

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียน 78.0 ล้านบาท
สินค้าและบริการรับฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุทุกประเภทผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน, บริการถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม งานพิมพ์ งานเอกสารครบวงจร, จำหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน, บริการห่อพัสดุ, ถ่ายรูปด่วน ฯลฯ
1. จำหน่ายดวงตราไปรษณีย์อากร (Stamp)
2. บริการรับส่งเอกสาร (Courier)
- ส่งภายในประเทศผ่านการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ส่งต่างประเทศโดยผ่านระบบของ UPS, DHL, TNT
3. บริการรับส่งพัสดุ (Parcel)
- ภายในประเทศผ่านระบบการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือผ่านบริษัทขนส่งหรือเครือข่าย
- ต่างประเทศส่งผ่านระบบ TNT, DHL, UPS
- ให้เช่าตู้เก็บเอกสารส่วนตัว (Mailbox)
- บริการรับแจ้งเมื่อมีเอกสารเข้ามา
- ถ้าต้องการบริการพิเศษทาง MBE สามารถจัดส่งเอกสารให้โดยคิดค่าบริการนำส่ง
- ลูกค้าสามารถใช้ที่อยู่ของ MBE เป็นที่ติดต่อ รับ-ส่งเอกสารได้
- สามารถเข้ามาใช้บริการ 24 ชั่วโมง
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์400,000 บาท
สำนักงานใหญ่27 สาขา
รวมทั้งหมด27 สาขา
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน“สำหรับผู้ที่เลือกลงทุนในธุรกิจMBE นั้น ถือว่าเป็นโอกาสในการเริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งยังมีคู่แข่งน้อยมากถ้าเทียบกับธุรกิจอุปโภคบริโภค อีกทั้งตลาดธุรกิจงานบริการกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต ดังนั้นผู้ที่มี วิสัยทัศน์ มองการณ์ไกลว่า ธุรกิจบริการนั้นมีความมั่นคงในแง่การ แข่งขัน และความสำเร็จของธุรกิจ ส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้จากผู้บริหารศูนย์ โดยผู้ประกอบการแข่งขันกับตัวเอง ผู้ที่มี วิสัยทัศน์ เหล่านี้จะสามารถประสบความสำเร็จจากธุรกิจ MBE ได้ในที่สุด”

ขนาดประมาณ 15-20 ต.ร.ม.
ผู้สนใจหาสถานที่เอง MBE หาสถานที่ให้
1. ค่าแฟรนไชส์ 250,000* 400,000*
2. ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ 200,000 200,000
3. ค่าออกแบบ - -
4. ค่าก่อสร้าง & ตกแต่งภายใน 200,000 200,000
5. ค่า set up อื่นๆ เบื้องต้น 50,000 50,000
รวม 700,000 850,000
*อัตราค่าแฟรนไชส์ปี 2547 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ระยะเวลาคืนทุนอายุสัมปทาน 10 ปี ค่าจ้างพนักงาน (2) พนักงาน 2 คน @ 6,500 บาท, ผู้จัดการร้าน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม (Royalty fee) ร้อยละ 7 จากยอดขาย ชำระเป็นรายเดือน ค่าตลาด (Marketing fee) ร้อยละ 1 จากยอดขาย ชำระเป็นรายเดือน ค่าไฟฟ้า/โทรศัพท์ ประมาณ 3,000 - 5,000 บาท กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายคงที่ ประมาณ 65 - 70% จากยอดขายไม่รวมยอดขายแสตมป์ค่า EMS, Phone Card ประมาณการการคืนทุน 2 ปี ระยะเวลาจัดตั้งศูนย์ 4 - 5 สัปดาห์ การฝึกอบรม 2 สัปดาห์ (รวมในระยะเวลาจัดตั้งศูนย์)
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
สิ่งที่ได้รับโดยบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สิทธิสัมปทานหลัก (Franchisor) จะให้การสนับสนุน ทางด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวางผังร้าน การฝึกอบรม การจัดระบบงาน ธุรกิจเมล์บ๊อกซ์ และวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ แก่ ผู้ซื้อสิทธิสัมปทาน (Franchisee)
อื่นๆ
 • เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่ ค่าใช้จ่ายหลักคือ ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่
 • ธุรกิจ MBE ไม่ต้องมีการจัดเก็บสต็อก เนื่องจากเน้นการขายบริการ
 • สินค้ามีอายุยืนนาน (Shelf-life สูง) เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์
 • เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับ retail ประเภทอื่น ๆ
 • เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำเป็นจะต้องใช้ ในชีวิตประจำวัน ไม่จำกัดกลุ่มลูกค้า
 • ธุรกิจเบ็ดเสร็จ พร้อมด้วยระบบการจัดตั้งศูนย์ การตลาด การฝึกอบรม และ การบริหารศูนย์
 • มี Partner เครือข่ายทางธุรกิจ
 • ชื่อผู้ติดต่อบริษัท เมล์บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  ที่อยู่ชั้น 23 เอสเอ็มทาวเวอร์ 979/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร.
  02-xxx
  โทรสาร
   02-xxx
  อีเมล์
   mbexxx
  เว็บไซต์
  www.mbetxxx
  ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2557 
  โหวตแฟรนไชส์
  ระดับความนิยม
  ผลโหวตรวม 44 คะแนน
  มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 41,256 ครั้ง
  มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 155 คน
   
  เมล์บ็อกซ์MBEไปรษณีย์อากร
  แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
  Contact Information  
  ชื่อผู้ติดต่อ
   *
  โทรศัพท์
   *
  e-mail
   *
  รายละเอียด
  Budget