สถาบันกวดวิชา ไฮ-สปีด แมธ เซ็นเตอร์

เอ็น แอนด์ บี
แฟรนไชส์ไทย : Thai Franchise
ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
41.1K
38
34
ซันสโตร์
FRANCHISE
ซันสโตร์ ร้านมินิมาร์ทที่เข้าใจ และรู้ซึ้งถึงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง SUNSTORE แหล่งรวมนักบริหารธุรกิจค้าปลีกแขนงต่างๆ อาทิ คอนวีเนี่ยนสโตร์ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่างชั้นนำ ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ตลอดระยะเวลาที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 15 ปี ของทีมงาน SUNSTORE ได้สร้างผลงาน ทางด้านธุรกิจค้าปลีกแขนงต่างๆ มากมาย 

รวมถึงการสร้างเสริมทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในงานธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด รวมถึงความตระหนักอยู่เสมอว่า "เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างธุรกิจค้าปลีกอิสระของคนไทยเสมอ"
ลักษณะกิจการ
ร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท, ห้างสรรพสินค้า
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ซันสโตร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)SUNSTORE
ความเป็นมาแฟรนไชส์ SUNSTORE เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสการแข่งขันของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่มีอัตราการขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดธุรกิจค้าปลีก ซึ่งในปัจจุบันมีแฟรนไชส์ที่เป็นร้านสะดวกซื้อทั้งที่เป็น Brand ชั้นนำจากต่างประเทศ และที่เป็น Brand ของคนไทยอีกประมาณ 5-6 ยีห้อ 

ซ้ำยังมีการคาดการณ์ว่าในปี 2547 จะมี Brand ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นอีกประมาณ 2-3 ยีห้อ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวทำให้ทีมงาน SUNSTORE ได้ทำการวิเคราะห์ลึกลงไป และพบว่าการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่อัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ Brand ต่างๆ กลับมีช่องว่างที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อประมาณ 80 % ต้องตกเป็นของ Brand ชั้นนำที่มีสาขามากที่สุดในปัจจุบัน และส่วนที่เหลืออีก 20 % เป็นการแบ่งส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อรายใหม่ๆ อีกประมาณ 5 ยีห้อ ที่มีอยู่ในตลาด จึงนับเป็นความเสี่ยงอย่างสูงต่อผู้ประกอบการที่จะตัดสินใจดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อของ Brand ใหม่ๆ ดังกล่าว

จากประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก กว่า 18 ปี ของทีมงาน SUNSTORE ทั้งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกประเภท ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท และ ร้านสะดวกซื้อ และจากการที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ และประเภทอื่นๆ พบว่าผู้บริโภคในเขตเมือง หรือทำเลเกรด A และ B

โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น หรือภักดีต่อ Brand ชั้นนำที่เป็นผู้นำทางการตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการสร้าง Brand อย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และประกอบกับการมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าราคาสินค้าที่จำหน่ายปลีกในร้านดังกล่าวจะมีราคาที่สูงกว่าร้านอื่นก็ตาม

แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองใหญ่ เช่น ตามตรอกซอกซอย, ตำบล, อำเภอ หรือต่างจังหวัดระดับกลาง ถึงระดับเล็ก กลับพบว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของราคาสินค้าเป็นหลัก และยังไม่มีการยึดติดกับ Brand และตัวผลิตภัณฑ์มากนัก 

ทีมงาน SUNSTORE ได้มีโอกาสออกสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้าในตลาดต่างจังหวัดทั่วประเทศ พบว่าธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทมินิมาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ยังคงมีความสำคัญต่อการครองชีพของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ไม่น้อยไปกว่าร้านสะดวกซื้อ และการแข่งขันยังไม่มีความรุนแรงมากนัก เนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้ดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจัง ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินธุรกิจในลักษณะของร้านขายของชำ หรือ โชห่วย และพบว่าหลายๆ แห่งสามารถทำยอดขายได้เทียบเท่า หรือสูงกว่าร้านสะดวกซื้อ Brand ชั้นนำก็มี แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และงบประมาณการก่อสร้างกลับถูกกว่าการดำเนินร้านสะดวกซื้อถึงมากกว่าหลายเท่านัก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ ทีมงาน SUNSTORE หันมาให้ความสนใจในธุรกิจค้าปลีก ประเภทร้านมินิมาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก มากขึ้น พร้อมกับได้หันมาพัฒนารูปแบบการบริหาร และการจัดการธุรกิจร้านมินิมาร์ท เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มีความเสี่ยงต่ำ 

ด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงเหมือนร้านสะดวกซื้อ และมีระบบการบริหาร และการจัดการที่ไม่ยุ่งยาก ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเป็นธุรกิจค้าปลีกที่สามารถแทรกตัวอยู่ในชุนชนขนาดเล็ก ถึงกลางได้ เช่น ตำบล, อำเภอ, หรือตัวจังหวัด ที่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อต่างๆ ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ 

เนื่องจากงบประมาณการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง แฟรนไชส์ร้านมินิมาร์ท SUNSTORE จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อไป

สินค้าและบริการ
 • มินิมาร์ท...สำหรับคนมองการณ์ไกลเช่นคุณ
 • มินิมาร์ท...รูปโฉมใหม่ ที่เพาะบ่มจากประสบการณ์จริง
 • เริ่มต้นที่ 750,000 บาท กับร้านมินิมาณ์ทแนวคิดใหม่
 • ไม่เสียค่าแฟรนไชน์
 • ให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจตลอดอายุสัญญา
 • ไม่เสียส่วนแบ่งการขาย
 • วางระบบการบริหารภายในร้าน
 • จัดหา/อบรมพนักงาน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ค่าแฟรนไชส์ไม่ระบุ
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
งบการลงทุน690,000 - 1,400,000 บาท
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
รายละเอียดการรับสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์ (Sun - Store)
 1. ระยะเวลาให้สิทธิ์ประกอบการ 6 ปี
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) ไม่มี
 3. ค่าส่วนแบ่งยอดขาย (Royalty Fee) ไม่มี
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ต้องมีหนังสือคำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)

ขั้นตอนการดำเนินการรับสิทธิ์ประกอบการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์ (Sun - Store)
 1. จองสิทธิ์ประกอบการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์ (Sun - Store) ชำระ 10,000 บาท
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 3. ทำสัญญารับสิทธิ์ประกอบการแฟรนไชส์ พร้อมชำระเงินงวดแรก 50%
 4. ออกแบบร้าน และตกแต่งร้าน ตามรูปแบบที่กำหนด
 5. จัดลงอุปกรณ์ภายในร้าน พร้อมชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 30%
 6. จัดส่งสินค้า พร้อมจัดเรียงสินค้า พร้อมชำระเงินงวดสุดท้ายที่เหลือ 20%
 7. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดร้านอย่างน้อย 36 ชั่วโมง
 8. ตรวจสอบให้คำแนะนำ และคำปรึกษาตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง 
 2. รักในงานบริการ 
 3. มีเงินลงทุน 
 4. มีสถานที่ที่เหมาะสม 
สิ่งที่ได้รับ
 1. การช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ทำเล
 2. การให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบ ตกแต่ง และการควบคุมงาน
 3. อุปกรณ์ภายในร้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ
 4. บริษัทฯ ให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ
 5. การพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่
 6. การบริการด้านข้อมูล และการให้คำปรึกษาตลอดสัญญา
 7. การตรวจตรา และการให้คำแนะนำโดยผู้ชำนาญการ
 8. การจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
อื่นๆมาตรฐานร้านมืออาชีพ Operational Standard 

ด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในร้าน จนได้แต่สิ่งที่ดีที่สุด พร้อมด้วยรูปลักษณ์ร้านที่ทันสมัย การจัดประเภทสินค้าและการจัดวางสินค้าด้วยเทคนิคใหม่ นำเสนอแต่สินค้าที่มีคุณภาพทุกวัน และการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งทางการตลาด 

อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรประจำร้านให้มีคุณภาพ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และมีนโยบายในการบริหารงานของร้านที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกร้านทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมีความภูมิใจอย่างมากในการนำเสนอร้าน SUNSTORE มินิมาร์ทระดับ “มืออาชีพ” ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคได้ตลอดไป 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า SUNSTORE BENEFIT 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการดำเนินงานจริงกับร้าน SUNSTORE ด้วยการบริหารสินค้าภายในร้านให้ตรงกับความต้องการ และตรงตามพฤติกรรมซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดพื้นที่วางสินค้าที่มียอดขายต่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แก่สินค้าที่มียอดขายสูง ซึ่งทำให้สินค้าขายได้เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการสูญเสียของสินค้าค้างสต็อกได้ ส่งผลให้ร้านมีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

การจัดผังวางสินค้าโดยแบ่งประเภทตามความต้องการในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดวางสินค้าที่มีความนิยมแตกต่างกันไปในแต่ละร้านทั่วประเทศ และทำให้พนักงานสามารถบริหารกิจการภายในร้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

การจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่ ยังทำให้ง่ายต่อการดูแลของพนักงาน และสามารถช่วยลดปริมาณการสูญหายของสินค้าได้ดี

ทั้งหมดนี้คือ ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการร้าน SUNSTORE จะได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด

ชื่อผู้ติดต่อคุณณัฐนัย ขำเจริญ
ที่อยู่212/2 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร.
0-2xxx
โทรสาร
 0-2xxx
อีเมล์
 finxxx
เว็บไซต์
www.sunsxxx
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 34 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 41,104 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 38 คน
 
ซันสโตร์คอนวีเนี่ยนสโตร์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับการรับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget