ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
46K
496
34
ซันสโตร์
(Sun - Store)
Sun – Store ผู้นำทางด้านงานระบบร้านสะดวกซื้อ และมินิมาร์ทแบบครบวงจร โดยเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารระบบปฏิบัติการ ของ ธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ มากกว่า 30 ปี ทั้งที่เป็น Brand ของไทย และต่างประเทศ 

ปัจจุบัน Sun – Store ได้รับใช้ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ และมินิมาร์ท มาจนตลบ 18 ปี ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความวางใจจากผู้ประกอบการมากกว่า 400 แห่ง ทั้งใน และต่างประเทศ ให้เราเข้าไปวางระบบร้านให้ รวมถึงสถานีบริการน้ำมันต่างๆ เกือบทุกแบรนด์ที่มอบความไว้วางใจให้เรา

เช่น บางจาก, Shell, ESSO, CALTEX, PT และสถานีบริการแก็ส NGV SCAN ในเครือ ปตท, เป็นต้น เรายังได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว ให้เข้าไปวางระบบร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ทั้งระบบแบบครบวงจร ที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูง ถึง 4 สาขา และ Sun- Store ยังมีแผนที่จะขยายงานบริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ใน ปี 2563 ต่อไป
333,999 - 50,000,000 บาท
SUNSTORE เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสการแข่งขันของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ใน ปี 2545 ที่มีอัตราการขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดธุรกิจค้าปลีก ซึ่งในสมัยนั้นมีแฟรนไชส์ที่เป็นร้านสะดวกซื้อทั้งที่เป็น Brand ชั้นนำจากต่างประเทศ และที่เป็น Brand ของคนไทยประมาณ 5-6 ยีห้อ เกิดขึ้น 

ซ้ำยังมีการคาดการณ์ว่าจะมี Brand ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นอีกประมาณ 2-3 ยีห้อ หลังจ่กนั้น ซึ่งสาเหตุดังกล่าวทำให้ทีมงาน SUNSTORE ในสมัยนั้นได้ทำการวิเคราะห์ลึกลงไป และพบว่าการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ Brand ต่างๆ กลับมีช่องว่างที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อประมาณ 80 % ต้องตกเป็นของ Brand ชั้นนำที่มีสาขามากที่สุดในปัจจุบัน และส่วนที่เหลืออีก 20 % เป็นการแบ่งส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อรายใหม่ๆ อีกประมาณไม่กี่ยีห้อ ที่มีอยู่ในตลาด จึงนับเป็นความเสี่ยงอย่างสูงต่อผู้ประกอบการที่จะตัดสินใจดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อของ Brand ใหม่ๆ ดังกล่าว

จากประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก กว่า 30 ปี ของทีมงาน SUNSTORE ทั้งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกประเภท ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท และ ร้านสะดวกซื้อ และจากการที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ และประเภทอื่นๆ พบว่าผู้บริโภคในเขตเมือง หรือทำเลเกรด A และ B

โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น หรือภักดีต่อ Brand ชั้นนำที่เป็นผู้นำทางการตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการสร้าง Brand อย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และประกอบกับการมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าราคาสินค้าที่จำหน่ายปลีกในร้านดังกล่าวจะมีราคาที่สูงกว่าร้านอื่นก็ตาม

แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองใหญ่ เช่น ตามตรอกซอกซอย, ตำบล, อำเภอ หรือต่างจังหวัดระดับกลาง ถึงระดับเล็ก กลับพบว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของราคาสินค้าเป็นหลัก และยังไม่มีการยึดติดกับ Brand และตัวผลิตภัณฑ์มากนัก 

ทีมงาน SUNSTORE ได้มีโอกาสออกสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้าในตลาดต่างจังหวัดทั่วประเทศ พบว่าธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทมินิมาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ยังคงมีความสำคัญต่อการครองชีพของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ไม่น้อยไปกว่าร้านสะดวกซื้อ และการแข่งขันยังไม่มีความรุนแรงมากนัก 

เนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้ดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจัง ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินธุรกิจในลักษณะของร้านขายของชำ หรือ โชห่วย และพบว่าหลายๆ แห่งสามารถทำยอดขายได้เทียบเท่า หรือสูงกว่าร้านสะดวกซื้อ Brand ชั้นนำก็มี แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และงบประมาณการก่อสร้างกลับถูกกว่าการดำเนินร้านสะดวกซื้อถึงมากกว่าหลายเท่านัก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ ทีมงาน SUNSTORE หันมาให้ความสนใจในธุรกิจค้าปลีก ประเภทร้านมินิมาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก มากขึ้น พร้อมกับได้หันมาพัฒนารูปแบบการบริหาร และการจัดการธุรกิจร้านมินิมาร์ท เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มีความเสี่ยงต่ำ 

ด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงเหมือนร้านสะดวกซื้อ และมีระบบการบริหาร และการจัดการที่ไม่ยุ่งยาก ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเป็นธุรกิจค้าปลีกที่สามารถแทรกตัวอยู่ในชุนชนขนาดเล็ก ถึงกลางได้ เช่น ตำบล, อำเภอ, หรือตัวจังหวัด ที่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อต่างๆ ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ 

 1. บริการรับวางระบบร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท แบบครบวงจร ภายใต้ซื้อเครื่องหมายการค้าของผู้ลงทุน
 2. แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ Sun – Store เป็นแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ที่จัดจำหน่ายสินค้าอุปดภค – บริโภค ภายใต้ชื่อร้าน Sun – Store
 3. แฟรนไชส์ร้าน ไท มาร์ท เป็นแฟรนไชส์ร้านมินืมาร์ทราคาประหยัดขนาดเล็กแบรนด์ใหม่ ของ Sun – Store  จำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค ภายใต้ชื่อร้าน ไท มินิมาร์ท
 4. จำหน่ายวัสดุ – อุปกรณ์ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง เช่น ชั้นวางสินค้า, เคาน์เตอร์, ตู้แช่, ระบบบาร์โค้ด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ภายในร้าน
 • รูปบบที่ 1 ร้านภายชื่อร้าน และสี ที่ผู้ประกอบการกำหนด โดย Sun – Store เป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ และสินค้า พร้อมจัดเรียงสินค้าตามหลักการค้าปลีกสมัยใหม่ พร้อมอบรมพนักงาน และผู้บริหารร้านให้ ตั้งแต่เริ่มต้น จนเปิดร้านได้ รูปแบบนี้ผู้ประกอบการสามารถบริหาร และจัดการร้านด้วยตนเอง งบประมาณขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ และอุปกรณ์
 • รูปแบบ ที่ 2 แฟรนไชส์ร้าน ไท มินิมาร์ท (THAI MINIMART) ซื่งเป็น Brand ร้านมินิมาร์ทราคาประหยัด โดย กำหนดให้ผู้ประกอบการ ต้องใช้เครื่องหมายการค้า และวิธีการำงานตามที่ Sun – Store กำหนดเท่านั้น งบประมาณเริ่มต้น 333,999 บาท
 • รูปแบบที่ 3 แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ Sun – Store ซึ่งเป็น Brand ร้านสะดวกซื้อมาตรฐาน โดนกำหนดให้ผู้ประกอบการ ต้องใช้เครื่องหมายการค้า และวิธีการทำงานตามที่ Sun – Store กำหนดเท่านั้น งบประมาณเริ่มต้น 650,000 บาท
 1. มีเงินลงทุน
 2. มีสถานที่ที่เหมาะสม
 3. มีใจรักในงานบริการ
 4. มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง
 1. การช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ทำเล
 2. การให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบ ตกแต่ง และการควบคุมงาน
 3. อุปกรณ์ภายในร้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ
 4. บริษัทฯ ให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ
 5. การพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่
 6. การบริการด้านข้อมูล และการให้คำปรึกษาตลอดสัญญา
 7. การตรวจตรา และการให้คำแนะนำโดยผู้ชำนาญการ
 8. การจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานร้านมืออาชีพ Operational Standard 

ด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในร้าน จนได้แต่สิ่งที่ดีที่สุด พร้อมด้วยรูปลักษณ์ร้านที่ทันสมัย การจัดประเภทสินค้าและการจัดวางสินค้าด้วยเทคนิคใหม่ นำเสนอแต่สินค้าที่มีคุณภาพทุกวัน และการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งทางการตลาด 

อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรประจำร้านให้มีคุณภาพ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และมีนโยบายในการบริหารงานของร้านที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกร้านทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมีความภูมิใจอย่างมากในการนำเสนอร้าน SUNSTORE มินิมาร์ทระดับ “มืออาชีพ” ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคได้ตลอดไป 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า SUNSTORE BENEFIT 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการดำเนินงานจริงกับร้าน SUNSTORE ด้วยการบริหารสินค้าภายในร้านให้ตรงกับความต้องการ และตรงตามพฤติกรรมซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดพื้นที่วางสินค้าที่มียอดขายต่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แก่สินค้าที่มียอดขายสูง ซึ่งทำให้สินค้าขายได้เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการสูญเสียของสินค้าค้างสต็อกได้ ส่งผลให้ร้านมีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

การจัดผังวางสินค้าโดยแบ่งประเภทตามความต้องการในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดวางสินค้าที่มีความนิยมแตกต่างกันไปในแต่ละร้านทั่วประเทศ และทำให้พนักงานสามารถบริหารกิจการภายในร้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

การจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่ ยังทำให้ง่ายต่อการดูแลของพนักงาน และสามารถช่วยลดปริมาณการสูญหายของสินค้าได้ดี

ทั้งหมดนี้คือ ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการร้าน SUNSTORE จะได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด

ข้อมูลรายละเอียด
ชื่อบริษัทSun Store 2002
ชื่อผู้บริหารณัฐนัย ขำเจริญ
ชื่อผู้ติดต่อณัฐนัย ขำเจริญ
ที่อยู่
162 ซ.บางบอน 3 แยก 3 แขวงบางบอนเหนือ เขคบางบอน กรุงเทพฯ 10150
มือถือ
092xxx
อีเมล์
 Sunxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 
รายชื่อผู้สนใจแฟรนไชส์  ซันสโตร์
ลำดับชื่อ-สกุลโทรE-mail
1. Tavisaxxx 08066xxx bfolyxxx
2. ภัทรารัตน์xxx 09053xxx cl_laxxx
3. นัดดาxxx 08650xxx naddaxxx
4. กฤติกาxxx 08504xxx aob26xxx
5. Thanawanxxx 08373xxx evethxxx
ข้อมูล รายละเอียด
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม34 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 46,323 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 56 คน
เงินลงทุน
สนใจลงทุน