ไดเรคทอรี่ แฟรนไชส์ไทย กลุ่มค้าปลีก
45K
494
34
2
twitter
ซันสโตร์
FRANCHISE
ซันสโตร์ ร้านมินิมาร์ทที่เข้าใจ และรู้ซึ้งถึงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง SUNSTORE แหล่งรวมนักบริหารธุรกิจค้าปลีกแขนงต่างๆ อาทิ คอนวีเนี่ยนสโตร์ มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่างชั้นนำ ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ตลอดระยะเวลาที่สั่งสมประสบการณ์มากว่า 15 ปี ของทีมงาน SUNSTORE ได้สร้างผลงาน ทางด้านธุรกิจค้าปลีกแขนงต่างๆ มากมาย 

รวมถึงการสร้างเสริมทีมงานผู้ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในงานธุรกิจค้าปลีกต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด รวมถึงความตระหนักอยู่เสมอว่า "เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างธุรกิจค้าปลีกอิสระของคนไทยเสมอ"
ลักษณะกิจการ
แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ, มินิมาร์ท, ห้างสรรพสินค้า
ชื่อธุรกิจ (ไทย)ซันสโตร์
ชื่อธุรกิจ (Eng)SUNSTORE
ความเป็นมาแฟรนไชส์ SUNSTORE เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสการแข่งขันของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อที่มีอัตราการขยายตัวมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดธุรกิจค้าปลีก ซึ่งในปัจจุบันมีแฟรนไชส์ที่เป็นร้านสะดวกซื้อทั้งที่เป็น Brand ชั้นนำจากต่างประเทศ และที่เป็น Brand ของคนไทยอีกประมาณ 5-6 ยีห้อ 

ซ้ำยังมีการคาดการณ์ว่าในปี 2547 จะมี Brand ร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นอีกประมาณ 2-3 ยีห้อ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวทำให้ทีมงาน SUNSTORE ได้ทำการวิเคราะห์ลึกลงไป และพบว่าการแข่งขันในธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ แต่อัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ Brand ต่างๆ กลับมีช่องว่างที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อประมาณ 80 % ต้องตกเป็นของ Brand ชั้นนำที่มีสาขามากที่สุดในปัจจุบัน และส่วนที่เหลืออีก 20 % เป็นการแบ่งส่วนของธุรกิจร้านสะดวกซื้อรายใหม่ๆ อีกประมาณ 5 ยีห้อ ที่มีอยู่ในตลาด จึงนับเป็นความเสี่ยงอย่างสูงต่อผู้ประกอบการที่จะตัดสินใจดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อของ Brand ใหม่ๆ ดังกล่าว

จากประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรกิจค้าปลีก กว่า 18 ปี ของทีมงาน SUNSTORE ทั้งในส่วนของธุรกิจค้าปลีกประเภท ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท และ ร้านสะดวกซื้อ และจากการที่ได้ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ และประเภทอื่นๆ พบว่าผู้บริโภคในเขตเมือง หรือทำเลเกรด A และ B

โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่น หรือภักดีต่อ Brand ชั้นนำที่เป็นผู้นำทางการตลาดค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการสร้าง Brand อย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และประกอบกับการมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าราคาสินค้าที่จำหน่ายปลีกในร้านดังกล่าวจะมีราคาที่สูงกว่าร้านอื่นก็ตาม

แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองใหญ่ เช่น ตามตรอกซอกซอย, ตำบล, อำเภอ หรือต่างจังหวัดระดับกลาง ถึงระดับเล็ก กลับพบว่าผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของราคาสินค้าเป็นหลัก และยังไม่มีการยึดติดกับ Brand และตัวผลิตภัณฑ์มากนัก 

ทีมงาน SUNSTORE ได้มีโอกาสออกสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค และผู้ประกอบการค้าในตลาดต่างจังหวัดทั่วประเทศ พบว่าธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทมินิมาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ยังคงมีความสำคัญต่อการครองชีพของผู้บริโภคค่อนข้างสูง ไม่น้อยไปกว่าร้านสะดวกซื้อ และการแข่งขันยังไม่มีความรุนแรงมากนัก เนื่องจากยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้ดำเนินการธุรกิจอย่างเป็นจริงเป็นจัง ส่วนใหญ่ยังคงดำเนินธุรกิจในลักษณะของร้านขายของชำ หรือ โชห่วย และพบว่าหลายๆ แห่งสามารถทำยอดขายได้เทียบเท่า หรือสูงกว่าร้านสะดวกซื้อ Brand ชั้นนำก็มี แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และงบประมาณการก่อสร้างกลับถูกกว่าการดำเนินร้านสะดวกซื้อถึงมากกว่าหลายเท่านัก

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ ทีมงาน SUNSTORE หันมาให้ความสนใจในธุรกิจค้าปลีก ประเภทร้านมินิมาร์ท หรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก มากขึ้น พร้อมกับได้หันมาพัฒนารูปแบบการบริหาร และการจัดการธุรกิจร้านมินิมาร์ท เพื่อเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มีความเสี่ยงต่ำ 

ด้วยงบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงเหมือนร้านสะดวกซื้อ และมีระบบการบริหาร และการจัดการที่ไม่ยุ่งยาก ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเป็นธุรกิจค้าปลีกที่สามารถแทรกตัวอยู่ในชุนชนขนาดเล็ก ถึงกลางได้ เช่น ตำบล, อำเภอ, หรือตัวจังหวัด ที่ธุรกิจร้านสะดวกซื้อต่างๆ ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ 

เนื่องจากงบประมาณการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง แฟรนไชส์ร้านมินิมาร์ท SUNSTORE จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ต่อไป

สินค้าและบริการ
 • มินิมาร์ท...สำหรับคนมองการณ์ไกลเช่นคุณ
 • มินิมาร์ท...รูปโฉมใหม่ ที่เพาะบ่มจากประสบการณ์จริง
 • เริ่มต้นที่ 750,000 บาท กับร้านมินิมาณ์ทแนวคิดใหม่
 • ไม่เสียค่าแฟรนไชน์
 • ให้คำปรึกษาการดำเนินธุรกิจตลอดอายุสัญญา
 • ไม่เสียส่วนแบ่งการขาย
 • วางระบบการบริหารภายในร้าน
 • จัดหา/อบรมพนักงาน
ประเทศThailand  Thailand | Asia
กลุ่มประเทศASEAN Economic Community (AEC)
ระยะเวลาสัญญา6 ปี
งบการลงทุน690,000 - 1,400,000 บาท
รูปแบบธุรกิจ
การลงทุน
รายละเอียดการรับสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์ (Sun - Store)
 1. ระยะเวลาให้สิทธิ์ประกอบการ 6 ปี
 2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) ไม่มี
 3. ค่าส่วนแบ่งยอดขาย (Royalty Fee) ไม่มี
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ต้องมีหนังสือคำประกันธนาคาร (Bank Guarantee)

ขั้นตอนการดำเนินการรับสิทธิ์ประกอบการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์ (Sun - Store)
 1. จองสิทธิ์ประกอบการแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ ซันสโตร์ (Sun - Store) ชำระ 10,000 บาท
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
 3. ทำสัญญารับสิทธิ์ประกอบการแฟรนไชส์ พร้อมชำระเงินงวดแรก 50%
 4. ออกแบบร้าน และตกแต่งร้าน ตามรูปแบบที่กำหนด
 5. จัดลงอุปกรณ์ภายในร้าน พร้อมชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 30%
 6. จัดส่งสินค้า พร้อมจัดเรียงสินค้า พร้อมชำระเงินงวดสุดท้ายที่เหลือ 20%
 7. ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดร้านอย่างน้อย 36 ชั่วโมง
 8. ตรวจสอบให้คำแนะนำ และคำปรึกษาตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์ 
คุณสมบัติ
ผู้ลงทุน
 1. มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง 
 2. รักในงานบริการ 
 3. มีเงินลงทุน 
 4. มีสถานที่ที่เหมาะสม 
สิ่งที่ได้รับ
 1. การช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ทำเล
 2. การให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบ ตกแต่ง และการควบคุมงาน
 3. อุปกรณ์ภายในร้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการลงทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประกอบการ
 4. บริษัทฯ ให้สิทธิ์ในการใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ
 5. การพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าตัวใหม่
 6. การบริการด้านข้อมูล และการให้คำปรึกษาตลอดสัญญา
 7. การตรวจตรา และการให้คำแนะนำโดยผู้ชำนาญการ
 8. การจัดหลักสูตรการอบรมที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
อื่นๆมาตรฐานร้านมืออาชีพ Operational Standard 

ด้วยการเลือกสรรอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในร้าน จนได้แต่สิ่งที่ดีที่สุด พร้อมด้วยรูปลักษณ์ร้านที่ทันสมัย การจัดประเภทสินค้าและการจัดวางสินค้าด้วยเทคนิคใหม่ นำเสนอแต่สินค้าที่มีคุณภาพทุกวัน และการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งทางการตลาด 

อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรประจำร้านให้มีคุณภาพ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี และมีนโยบายในการบริหารงานของร้านที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกร้านทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงมีความภูมิใจอย่างมากในการนำเสนอร้าน SUNSTORE มินิมาร์ทระดับ “มืออาชีพ” ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคได้ตลอดไป 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า SUNSTORE BENEFIT 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการดำเนินงานจริงกับร้าน SUNSTORE ด้วยการบริหารสินค้าภายในร้านให้ตรงกับความต้องการ และตรงตามพฤติกรรมซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยการลดพื้นที่วางสินค้าที่มียอดขายต่ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้แก่สินค้าที่มียอดขายสูง ซึ่งทำให้สินค้าขายได้เพิ่มมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการสูญเสียของสินค้าค้างสต็อกได้ ส่งผลให้ร้านมีเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

การจัดผังวางสินค้าโดยแบ่งประเภทตามความต้องการในการเลือกซื้อของผู้บริโภค และสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดวางสินค้าที่มีความนิยมแตกต่างกันไปในแต่ละร้านทั่วประเทศ และทำให้พนักงานสามารถบริหารกิจการภายในร้านได้ง่ายยิ่งขึ้น

การจัดวางสินค้าในรูปแบบใหม่ ยังทำให้ง่ายต่อการดูแลของพนักงาน และสามารถช่วยลดปริมาณการสูญหายของสินค้าได้ดี

ทั้งหมดนี้คือ ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการร้าน SUNSTORE จะได้รับอย่างคุ้มค่าที่สุด

ชื่อผู้ติดต่อคุณณัฐนัย ขำเจริญ
ที่อยู่212/2 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
โทร.
092xxx
อีเมล์
 finxxx
เว็บไซต์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 
โหวตแฟรนไชส์
ระดับความนิยม
ผลโหวตรวม 34 คะแนน
มีผู้เข้าชมแฟรนไชส์นี้ 45,420 ครั้ง
มีผู้ขอข้อมูลแฟรนไชส์นี้ 494 คน
 
ซันสโตร์คอนวีเนี่ยนสโตร์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
แฟรนไชส์นี้ ไม่ได้รับรอง
Contact Information  
ชื่อผู้ติดต่อ
 *
โทรศัพท์
 *
e-mail
 *
รายละเอียด
Budget