หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
508
 12 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกวด จิตรกรรมเอเซีย พลัส” ครั้งที่ 10

 
จิตรกรรมเอเซีย พลัส” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 โดยบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงแก่นหลักของแนวความคิดในการทำงานทุกชนิด ที่สำคัญมากกว่านวัตกรรม โดยหมายรวมถึงความซาบซึ้งในความดี ความงาม ความจริง การตระหนักรู้ในความจริงอันประเสริฐ ซึ่งจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่การพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต่อไป
 
หัวข้อการประกวดครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด
 • “ศิลป์ ธรรม นำนวัต (Art and Dharma Leading to Innovation)”
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในงานศิลปะ
เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน   
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ขนาดไม่เกิน 150 x 200 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสม
 3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
 4. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดจิตรกรรม เอเซีย พลัส มาส่งซ้ำ
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
 6. เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้ บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ ในทุกกรณี
 7. เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดกับบริษัท ผู้เข้าร่วมประกวดเห็นพ้องและตกลงอนุญาตให้บริษัท และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของบริษัท เก็บข้อมูล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการติดต่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อใช้ข้อมูลในการจัดแสดงผลงาน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และ/หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส
 8. ภายหลังจากการประกาศผล ผู้สมัครต้องติดต่อขอรับผลงานคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2563 ที่ไวยากรณ์เฟรม โทร. 087-001-1474 (คุณกร) หรือ 0 2680 4045 (คุณพิเชฐ) ดาวน์โหลดแผนที่จากเว็บไซต์ หรือ Asia Plus Art Contest Facebook
  • ผลงานจากภูมิภาคที่ไม่ได้รับเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนได้ที่ตัวแทนรับผลงานในภูมิภาคนั้นๆ
  • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ติดต่อขอรับคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น. ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง
หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งผู้ประสานงานโครงการ เพื่อนัดหมายวันและเวลาอีกครั้ง โดยต้องรับคืนภายในวันที่ 18 กันยายน 2563 เท่านั้น หากผู้สมัครไม่ขอรับคืนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
 
รับสมัครและส่งผลงาน 30 - 31 มีนาคม 2563
 

ติดต่อสอบถาม

อ้างอิงจาก bit.ly/39vGpjA
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2563
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด17 
17 
Stats Contest
17 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,170,203
10,231
6,819
จำนวนสมาชิก
39,873
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 2
ภาคกลาง 15
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,939
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,563
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,746
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,873  คุณกิตติวุฒิ สะวิคามิน
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 134 กระทู้  105 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.