หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดวาดภาพ, ระบายสี | กรุงเทพฯ
4.3K
3
 28 พฤษภาคม 2562 
ประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”


กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562
 
เปิดรับสมัครผลงาน 
 • ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2562
หัวข้อการประกวด
 • เรื่อง “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”
ระดับการประกวด
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
 2. ระดับประชาชนทั่วไป
รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องนําเสนอเนื้อหาที่มีองค์ประกอบภาพของ “กองทัพไทย” อันประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยสื่อให้เห็นถึงแนวความคิด หรือเรื่องราวการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของทั้งสามเหล่าทัพร่วมกัน หรืออื่นใดของเหล่าทหารผ่านมุมมองของผู้สร้างสรรค์ผลงาน
การส่งผลงานการประกวด
 • ผลงานที่สร้างสรรค์จะต้องมีองค์ประกอบภาพของทหารไทยทั้ง 3 เหล่าทัพ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยเครื่องแต่งกายหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ต้องเป็นของทหารไทยเท่านั้น
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
 • ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “กองบัญชาการกองทัพไทย” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงไว้ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “กองบัญชาการกองทัพไทย” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด
รูปแบบและลักษณะการส่งผลงาน
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีอะคริลิค (Acrylic) หรือสีน้ํามัน (Oil painting) และสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับประชาชนทั่วไป
  • สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด 80 x 100 ซม. โดยใช้สีน้ํามัน (Oil painting)
ผู้สมัครสามารถสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซส์ www.rtarf-social.com และส่งผลงานตามมาที่อยู่
 • ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด กองทัพไทย 
  • ที่อยู่ เลขที่ 32 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 ถนนลาดพรัาว แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ 0-2539-8447
รางวัลการประกวด
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล
หมายเหตุ
 • *ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลเพื่อนําส่งให้กรมสรรพากรตามประมวล กฎหมายรัษฎากร
 
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด16 
16 
Stats Contest
16 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,119,356
10,175
6,794
จำนวนสมาชิก
39,758
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 15
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,821
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,475
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,682
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,758  คุณนาย ศักดิ์สุริยา สาคะยัง
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 139 กระทู้  108 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.