หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
1.0K
 17 เมษายน 2562 
ประกวด STORYBOARD “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”


สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถานประกอบกิจการ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ผ่านการประกวด STORYBOARD “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนสถานประกอบกิจการ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • เพื่อนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดงในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 • เพื่อนำผลงาน Story board ที่ได้รับรางวัลไปผลิตภาพยนตร์สั้นในการประชาสัมพันธ์ต่อไป
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถานประกอบกิจการ
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมก็ได้
 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งผลงาน
รูปแบบการส่งผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อเรื่องที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน  โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความถูกต้องของเนื้อหาที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ ไม่จำกัดประเภทภาพยนตร์ เช่น Drama Movies, Family ,Comedy เป็นต้น
 • ผลงาน (Storyboard) จะเป็นภาพสีหรือขาวดำก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคการวาด (ดินสอ/ปากกา /หมึกวาด / ลงสี,ไม่ลงสี / ขาวดำ/4 สี / โปรแกรมออกแบบ)  ลงบนกระดาษขนาด A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดจำนวน 5 แผ่น  (ในกระดาษ A4  ให้มีภาพประกอบจำนวน 4 ภาพ)  โดยให้มีภาพประกอบและพิมพ์บทบรรยายให้ชัดเจน (บทบรรยายต้องพิมพ์เท่านั้นห้ามเขียนด้วยลายมือเด็ดขาด ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาดฟอนต์ 16 พอยต์)  พร้อมบทนำ 1 แผ่น จัดทำและพิมพ์ลงในไฟล์ Microsoft word (ดูได้จากตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด)
 • คณะกรรมการทำการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล (จำนวน 5 ทีม) ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยทีมที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง ที่งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 33 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  
กำหนดการรับสมัคร      
 • หมดเขตส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
รางวัลการประกวด
 • รางวัล ที่ 1 : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
 • รางวัล ที่ 2 : เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
 • รางวัล ที่ 3 : เงินรางวัล 10,00 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
 • รางวัลชมเชย : เงินรางวัล  5,000  บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ  จำนวน 2 รางวัล
* โดยผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับสิทธิ์ในการร่วมผลิตภาพยนตร์หนังสั้นของท่านเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
 • ผลงาน (Storyboard) ในรูปแบบไฟล์ Microsoft word ตามแบบฟอร์มที่กำหนด บันทึกไฟล์ลงบนแผ่น CD/DVD
ดาวน์โหลด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร : 081-4250586 
 • อีเมล์ : phitsanoo.c@tosh.or.th
 • www.tosh.or.th
 
อ้างอิงจาก : www.tosh.or.th
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด14 
14 
Stats Contest
14 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,029,828
10,102
6,751
จำนวนสมาชิก
39,567
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 13
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,576
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,320
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,577
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,567  คุณBusinessman Bangkok
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 137 กระทู้  102 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.