หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
552
6
twitter
google plus
 4 เมษายน 2562 
ประกวดผลงานศิลปกรรม Buddhist Quotient(BQ) : ตีความพุทธผ่านคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญบุคคลธรรมดาทั่วไปอายุระหว่าง 18-25 ปีหรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท ร่วมส่งผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยผ่าน หลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท 

ระดับการประกวด
 • เปิดกว้างสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปอายุระหว่าง 18-25 ปีหรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท
ประเภทผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
 • ผลงานประเภท2 มิติ กำหนดขนาด กว้าง x ยาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 ซม. และไม่เกิน 180 ซม.
 • ผลงานประเภท3 มิติ กำหนดขนาด กว้าง x ยาว x ลึก รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 250 ซม.
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง ติดอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
 • ผลงานชิ้นใดที่ต้องติดตั้งด้วยวิธีพิเศษหรือต้องประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้ติดตั้งด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวด ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 17.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้าย
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 • แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารการตรวจ ลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สำหรับส่วนประกอบของผลงานที่เจ้าของผลงานนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และ/หรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด
กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
 • เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนนำส่ง ระหว่าง
 • วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. 
สถานที่รับผลงาน
 • หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
การคัดเลือกและตัดสินรางวัล
 • การคัดเลือกและตัดสินรางวัล 29 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุด และสงวนสิทธิในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ 
รางวัลการประกวด เงินรางวัล รวม 180,000 บาท
 1. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
 2. ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 8 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 38,169  คุณเธ
สถิติงานแสดงสินค้า 100 กระทู้  91 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด39 
38 
Stats Contest
38 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,700,170
9,629
6,518
จำนวนสมาชิก
38,169
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 35
ภาคตะวันออก 2
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,712
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,785
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,222
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.