หน้างานประกวด    ในประเทศ    การประกวดทั่วไป | กรุงเทพฯ
952
6
twitter
 4 เมษายน 2562 
ประกวดผลงานศิลปกรรม Buddhist Quotient(BQ) : ตีความพุทธผ่านคนรุ่นใหม่

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญบุคคลธรรมดาทั่วไปอายุระหว่าง 18-25 ปีหรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท ร่วมส่งผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยผ่าน หลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 180,000 บาท 

ระดับการประกวด
 • เปิดกว้างสำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปอายุระหว่าง 18-25 ปีหรือที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ปริญญาตรี และปริญญาโท
ประเภทผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
 • ผลงานประเภท2 มิติ กำหนดขนาด กว้าง x ยาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 ซม. และไม่เกิน 180 ซม.
 • ผลงานประเภท3 มิติ กำหนดขนาด กว้าง x ยาว x ลึก รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 250 ซม.
หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานทุกชิ้นต้องเป็นผลงานลอยตัว สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ มีสภาพสมบูรณ์ โครงสร้างแข็งแรงมั่นคง ติดอุปกรณ์เรียบร้อย พร้อมที่จะแสดงในงานนิทรรศการ
 • ผลงานชิ้นใดที่ต้องติดตั้งด้วยวิธีพิเศษหรือต้องประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้ติดตั้งด้วยตนเอง ณ สถานที่ประกวด ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 17.00 น. ของวันรับผลงานวันสุดท้าย
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผลงานลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้
 • แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือกรณีเป็นชาวต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารการตรวจ ลงตราวีซ่า (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก สำหรับส่วนประกอบของผลงานที่เจ้าของผลงานนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และ/หรือผลงานที่ส่งเข้าประกวด
กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงาน
 • เจ้าของผลงานจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนนำส่ง ระหว่าง
 • วันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. 
สถานที่รับผลงาน
 • หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
การคัดเลือกและตัดสินรางวัล
 • การคัดเลือกและตัดสินรางวัล 29 มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุด และสงวนสิทธิในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสม เพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
 • คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน มีสิทธิในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้ 
รางวัลการประกวด เงินรางวัล รวม 180,000 บาท
 1. ประกาศนียบัตรรางวัลยอดเยี่ยม 2 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท
 2. ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย 8 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด18 
18 
Stats Contest
18 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,954,521
10,033
6,732
จำนวนสมาชิก
39,361
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 17
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,381
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,186
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,502
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,361  คุณแชน ทองน้อย
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 123 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.