หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสถาปัตยกรรม | กรุงเทพฯ
504
3
twitter
google plus
 29 มีนาคม 2562 
ประกวดการออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า)


“โครงการศิลป์สายน้ำ ( The River Art)” ภายใต้แนวคิด สายน้ำมรดกแห่งวัฒนธรรม (The River of Culture Heritage)
 
บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนไทย ไม่จำกัดอายุ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด “ศิลป์สายน้ำ ” กิจกรรมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาทวัร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำ แห่งมรดกทางวัฒนธรรม” (The River of Culture Heritage) โดยจะมีผู้ชนะรวม 6 รางวัล รางวลัชนะเลิศมีมูลค่า 100,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถด้านการออกแบบหรือสร้างสรรค์ทางศิลปะได้ร่วมประกวด ออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท(เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) และจะถูกนำเสนอสู่สาธารณะตลอดช่วงลำน้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการ
 • เพื่อเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสายน้ำเจ้าพระยาแหล่งกำเนิดสรรพชีวิต ความเป็นอยู่และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตกาลของประเทศไทยจวบจนปัจจุบันให้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความภูมิใจนี้อวดสู่สายตาชาวโลก
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด
โจทย์การประกวด
 • ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท(เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแม่น้ำสายหลักของประเทศมายาวนาน
รายละเอียดการนำเสนอ
 • ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและชี้แจงโดยละเอียด)
 • ส่งไฟลผ์ลงานพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน ที่ Email :info@chaophrayatouristboat.com
  • ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท (ใช้งานจริง)
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (สมบัติของเรือด่วนฯ)
เงื่อนไขการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1ผลงานเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคดัเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่: goo.gl/s9tzvh

สอบถามข้อมูลได้ที่
 
อ้างอิงจาก : facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,877  คุณตะวัน
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด43 
42 
Stats Contest
42 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,649,373
9,573
6,494
จำนวนสมาชิก
37,877
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 40
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,646
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,739
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.