หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสถาปัตยกรรม | กรุงเทพฯ
674
6
twitter
 29 มีนาคม 2562 
ประกวดการออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า)


“โครงการศิลป์สายน้ำ ( The River Art)” ภายใต้แนวคิด สายน้ำมรดกแห่งวัฒนธรรม (The River of Culture Heritage)
 
บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนไทย ไม่จำกัดอายุ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวด “ศิลป์สายน้ำ ” กิจกรรมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยาทวัร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำ แห่งมรดกทางวัฒนธรรม” (The River of Culture Heritage) โดยจะมีผู้ชนะรวม 6 รางวัล รางวลัชนะเลิศมีมูลค่า 100,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ที่มีความสามารถด้านการออกแบบหรือสร้างสรรค์ทางศิลปะได้ร่วมประกวด ออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท(เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) และจะถูกนำเสนอสู่สาธารณะตลอดช่วงลำน้ำเจ้าพระยาที่ให้บริการ
 • เพื่อเน้นให้เกิดความภาคภูมิใจในสายน้ำเจ้าพระยาแหล่งกำเนิดสรรพชีวิต ความเป็นอยู่และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมต่างๆ ตั้งแต่อดีตกาลของประเทศไทยจวบจนปัจจุบันให้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความภูมิใจนี้อวดสู่สายตาชาวโลก
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด
โจทย์การประกวด
 • ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท(เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม” โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแม่น้ำสายหลักของประเทศมายาวนาน
รายละเอียดการนำเสนอ
 • ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและชี้แจงโดยละเอียด)
 • ส่งไฟลผ์ลงานพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประชาชน ที่ Email :info@chaophrayatouristboat.com
  • ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท (ใช้งานจริง)
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (สมบัติของเรือด่วนฯ)
เงื่อนไขการประกวด
 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1ผลงานเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะตอ้งไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ผลงานที่ได้รับการคดัเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทเจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด โดยสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 • ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่: goo.gl/s9tzvh

สอบถามข้อมูลได้ที่
 
อ้างอิงจาก : facebook.com/chaophrayatouristboatblueflag
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด11 
11 
Stats Contest
11 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,941,692
10,018
6,716
จำนวนสมาชิก
39,325
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 10
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,364
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,166
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,489
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,325  คุณธาริน เป็กทอง
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 121 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.