หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม | นนทบุรี
542
1
twitter
google plus
 27 มีนาคม 2562 
ประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประจำปี 2562


กรมอนามัย โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้จัดทําโครงการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital จึงขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาลร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital ชิงโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562
 
วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริม ให้บุคลากรของโรงพยาบาลสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. เพิ่มขีดความสามารถของ โรงพยาบาล GREEN& CLEAN Hospital สู่ระดับดีมากด้วยการพัฒนานวัตกรรมตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนา และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานนวัตกรรม แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งเชื่อมโยงขยายผลสู่ชุมชน GREEN Community 
กําหนดเวลา
 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 2. ประกาศผลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
 1. เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป
 2. โรงพยาบาลสามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับรางวัลสามารถพัฒนาผลงานและส่งประกวดในปีถัดไปได้
 3. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อนในระดับเขตและระดับประเทศจากการประกวด GREEN & CLEAN hospital ครั้งที่ 1 และเป็นผลงานที่ต้องพัฒนาขึ้นเองไม่ใช่ผลงานที่เกิดจากการจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก
 4. คลิปวิดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV ขนาดไฟล์ขั้นต่่ำ 720 x 480 Pixel ความยาวไม่เกิน 5 นาที (รวมเครดิตปิดท้าย) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นใดต้องมี subtitle เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 6. เอกสารและคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลทั้งระดับเขตและระดับประเทศจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD และให้ผลงานตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดโครงการ โดยผู้จัดโครงการพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 7. โรงพยาบาลที่ส่งเอกสารและคลิปวีดีโอเข้าประกวดต้องยินยอมให้ผู้จัดโครงการนําผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ อื่น ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
การส่งผลงานเข้าประกวด
 •  โดยส่งผลงาน (แนบแค่ไฟล์เดียว โดยกําหนดเป็นนามสกุล .rar หรือ .zip) ผ่านทางศูนย์อนามัยหรือเขตสุขภาพ ประกอบด้วย
  1. เอกสารใบสมัครการประกวดนวัตกรรม 1 แผ่น
  2. รายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบภาพนิ่ง ไม่น้อยกว่า 10 ภาพ
  3. ไฟล์วีดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี) 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
อ้างอิงจาก :  env.anamai.moph.go.th
ประเภทผู้สมัคร : องค์กร
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2562
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,877  คุณตะวัน
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด43 
42 
Stats Contest
42 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,649,384
9,573
6,494
จำนวนสมาชิก
37,877
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 40
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,646
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,739
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.