หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม | กรุงเทพฯ
794
44
twitter
 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตาแฟชั่น "SILMO Bangkok  Eyewear Design Contest 2019" 
 

เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Art of Siam” โดยกิจกรรมการประกวดแบ่งเป็นรุ่นนิสิตนักศึกษา และรุ่นประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยรางวัลชนะเลิศจะได้มีโอกาศโชว์ผลงานที่ SILMO Paris ประเทศฝรั่งเศษ

กำหนดการ
 • รอบคัดเลือกใบสมัคร : ส่งก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 • กิจกรรมเวิร์คช็อป : วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรกจำนวน 30 ท่าน
 1. รุ่นนิสิต นักศึกษา 
  • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
  • มหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือกผลงาน นิสิต นักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวด โดยไม่จำกัดชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย และมีอาจารย์ที่ปรึกษา จากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล
 2. รุ่นประชาชนทั่วไป 
  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา
รายละเอียดการแข่งขัน รุ่นนิสิต นักศึกษา และ รุ่นประชาชนทั่วไป
 1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมสมัคร พร้อมทีมทุกคน (หากมี) ผ่านทางอีเมล์ที่ silmoeyeweardesigncontest@gmail.com หรือที่หมายเลขโทรสาร 0-2833-5127-9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
 2. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งบอร์ดของ Plate ชิ้นงานตัวจริงบนบอร์ดพลาสติก หรือฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด A3 แนวนอนเท่านั้น จำนวน 1 ชุด ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2562 โดยข้อมูลจะต้องเป็นไปตามที่รายละเอียดในหัวข้อกฎกติกาและข้อบังคับของเอกสารการสมัครเท่านั้น
กฏกติกาและข้อบังคับทั่วไป
 • รูปแบบและรายละเอียดที่ระบุอยู่บนบอร์ด ต้องปรากฎตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • แรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน (inspiration)
  • แนวคิดในการออกแบบผลงาน (Concept)
  • ภาพนำเสนอตัวอย่างผลงาน ระบุรายละเอียดของชิ้นงาน ในด้านที่กำหนดดังนี้
   • มุม Perspective
   • ด้านหน้า – ด้านหลัง
   • ด้านข้าง ซ้าย-ขวา
ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดส่งผลงานมาเป็นไฟล์ภาพก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขึ้นไป และส่งบอร์ดตัวจริงตามมา ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2562 มาที่
 1. บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ชั้น 9 อาคารบางกอกแลนด์ เลขที่ 47/569-576 หมู่.3 ถ.ป๊อปปูล่า 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-833-5307
 2. ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center: Thai - IDC) 86/6 ถ.กล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จ. กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-391-5176, 061-423-4926
รางวัล
 • รุ่นนิสิต นักศึกษา
  1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 8,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 6,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รุ่นประชาชนทั่วไป
  1. รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสดมูลค่า 15,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสดมูลค่า 10,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสดมูลค่า 8,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ในแต่ละรุ่น จะได้มีโอกาสนำผลงานไปจัดแสดงที่งาน SILMO Paris 2019
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรของการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
 
หมายเหตุ
 1. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบแรกจากไฟล์ภาพและบอร์ดชิ้นงานตัวจริงเท่านั้น
 2. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามวันและเวลาที่คณะผู้จัดการประกวดฯ กำหนด หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์
 3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคณะผู้จัดการประกวดฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นของคณะผู้จัดการประกวดฯ ในการถือครองลิขสิทธิ์ทั้งหมด เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในสื่อทุกแขนงต่อไป
 5. ผู้เข้าประกวดจะต้องตรวจข้อมูลชื่อ และตัวสะกดให้ถูกต้อง มิฉะนั้นทางคณะผู้จัดการประกวดฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ปรับแก้ใบประกาศนียบัตร ในกรณีที่ข้อมูลผิด
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
คลิ๊กดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามเพิ่มเติม
 • โทร 02-833-5307
 • silmoeyeweardesigncontest@gmail.com 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก: SILMO Bangkok  Eyewear Design Contest
ปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด18 
18 
Stats Contest
18 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,953,558
10,030
6,729
จำนวนสมาชิก
39,358
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 17
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,380
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,185
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,500
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,358  คุณเอนกศักดิ์ ศรียุกตฺ์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 123 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.