หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | กรุงเทพฯ
718
1
twitter
google plus
 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest" 
กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "KU Happy & Places Photo Contest" ในโครงการ KU Happy life and Place of Memory Photo Contest ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • บุคลากร
 • อาจารย์
 • ประชาชนทั่วไป
 • ไม่จำกัด เพศ อายุ
หัวข้อในการประกวด
 1. Happy : ความสุข ความสดใส ความสง่างามของนิสิตในทุกวิทยาเขต
 2. Place : ทัศนียภาพที่สวยงามและมีความหมายในทุกวิทยาเขต
ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด
 • อัพโหลดไฟล์ดิจิตอลนามสกุล Jpeg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 5 Mb/ภาพ 
 • ไม่จำกัดอุปกรณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ
 • โดยสมัครและส่งภาพถ่ายพร้อมกรอกรายละเอียดของภาพทางระบบออนไลน์  https://goo.gl/CGKpYQ
 • หรือ  QR CODE 

กฎกติกา
 1. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเองห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ภาพ หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใดและต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายใน Stock Photo หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 3. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น หากพบว่ามีการร้องเรียนถึงการแอบอ้างการกระทำดังกล่าวผู้ ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 4. ทางผู้จัดกิจกรรมการประกวด มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อการค้ามนุษย์ ศิลปวัฒนธรรม ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 5. ทาง มก. มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการภาพที่จัดขึ้น และมีสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทของ มก.
 6. ทาง มก. มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่ง ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการภาพ หรือจัดทำสื่อต่างๆ ที่ มก. เห็นว่ามีความเหมาะสม
 7. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกภาพ ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของเจ้าของภาพ และ มก.ในฐานะผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิ์ที่จะนำไปใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หรือจัดทำสื่อต่างๆ ที่ มก. เห็นชอบ รวมถึงนำภาพลงระบบคลังภาพเพื่อเผยแพร่ให้ก่อเกิดประโยชน์ในวงกว้างสูงสุดโดยไม่ต้องขออนุญาต หรือจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพแต่อย่างใด
กำหนดการ
 • ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
รางวัลการประกวดทั้ง 2 หัวข้อ (Happy & Place)
 • รางวัลที่ 1 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 2 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
 • รางวัลที่ 3 หัวข้อละ 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชย หัวข้อละ 10 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
 • งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทร. 02-9428858   
 • https://iad.intaff.ku.ac.th  
 • email: kuphotocontest@gmail.com
 • www.facebook.com/IAPKUnetwork
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/WCTsrW
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,877  คุณตะวัน
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด43 
42 
Stats Contest
42 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,649,372
9,573
6,494
จำนวนสมาชิก
37,877
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 40
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,646
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,739
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.