หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ | กรุงเทพฯ
1.1K
1
twitter
 21 มกราคม 2562 
ประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ "ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง"


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ร่วมส่งผลงาน ประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบสุนทรพจน์ ภายใต้หัวข้อ"ทำไม ประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
ประเภทของการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
 1. ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3. ระดับประชาชนทั่วไป
เงื่อนไขการส่งผลงาน
 1. ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวีดีโอที่ถ่ายทำต่อเนื่อง (ไม่มีตัดต่อหรือแทรกภาพ) ความยาว 3-5 นาที
 2. ไม่จำกัดแนวความคิด(Idea) และรูปแบบการนำเสนอ แต่เนื้อหาต้องเกี่ยวกับงานด้านวัคซีนดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
 3. ต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเอง ไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยผ่านการประกวดที่อื่นมาก่อนหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยผ่านการประกวดมาก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ทันที ส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง
 4. บันทึกผลงานการกล่าวสุนทรพจน์ลงแผ่น CD หรือ DVD ในรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพในระดับ standard vdo, HD หรือ full HD ขึ้นไป อาจใช้รูปแบบไฟล์ .avi, .MP4 หรือ .WMV จำนวน 2 แผ่น
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 6. สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะเก็บรักษาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
 7. ผู้ส่งบันทึกผลงานการกล่าวสุนทรพจน์เข้าประกวดต้องยินยอมให้สถาบันวัคซีนแห่งชาตินำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของสถาบันได้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 8. สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข ข้างต้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆได้
กำหนดส่งผลงาน
 • รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ : goo.gl/PxtXHj
 
รางวัลประเภทละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล
 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
จัดส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสถาบันบำราศนราดูร เลขที่ 38 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
เอกสารประกอบการสมัครประกอบด้วย
 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประชาชน(สำหรับประชาชนทั่วไป) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 3. รูปถ่ายสีขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 • คุณอุทุมพร ทีลาศ นักประชาสัมพันธ์
 • โทร: 02-5809729-31 ต่อ 503 (วัน-เวลาราชการ)
 • www.nvi.go.th
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/52UKCx
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน, ประชาชนทั่วไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 28 มีนาคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,951,245
10,027
6,727
จำนวนสมาชิก
39,350
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 18
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,375
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,175
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,497
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,350  คุณกุลยารัตน์ ศรีคำ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 122 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.