หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดงานเขียน, เรียงความ | กรุงเทพฯ
1.5K
 21 มกราคม 2562 
ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน "โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4" ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2562
 
ประเภทการประกวด และคุณสมบัติผู้ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด
 1. ประเภทเยาวชน
  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า และนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 15-25 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป 
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ และ วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ : ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด
 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
กติกา และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 5 หน้า และ ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่างบรรทัด 1 เท่า
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้1 ประเภท ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น
 4. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เกณฑ์การพิจารณาใบสมัคร และเกณฑ์การตัดสินรางวัล
 1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 2. แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ (Science Fiction ทั้ง Hard Science และ Soft Science) / มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาใดสาขาหนึ่ง
 3. พิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์/ มีกลวิธีในการนำเสนอแง่มุมที่แปลกใหม่ / มีคุณค่าทางวรรณศิลป์
 4. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
 5. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
 6. เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
 7. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 9. หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าวและเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง 
ดาวน์โหลด
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/NoLqwe
ปิดรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด20 
20 
Stats Contest
20 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,989,315
10,077
6,749
จำนวนสมาชิก
39,448
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 18
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,447
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,232
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,532
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,448  คุณแก้วกล้า เจริญยนต์
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 133 กระทู้  99 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.