หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | เชียงราย
3.1K
1
twitter
 18 ธันวาคม 2561 
ประกวดถ่ายภาพ "เชิญตะวัน 3 ฤดู" พุทธศิลป สื่อพุทธธรรม ท่องเที่ยวิถีธรรม


ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแนวพุทธศิลปพุทธธรรม นำการท่องเที่ยว เน้นให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ 
 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการส่งภาพถ่ายเข้ามาเพื่อคัดเลือกภาพที่สวยงาม ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าถึงพุทธศิลปสื่อพุทธธรรม
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวพุทธศิลป
 • เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • เป็นการเปิดโลกทัศน์ ของธรรมะในแนวเซน
 • เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมตามแนว ท่าน ว.วชิระเมธี
 • เพื่อจะนำรูปไปเผยแผร่ให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามของพุทธศิลป เพื่อสื่อถึงพุทธธรรม
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • ประเภทประชาชนทั่วไปและช่างภาพอาชีพและมือสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศและอายุ
ระยะเวลาการสมัครช่างภาพ
 • ขอลิงค์สมัครได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
  • เริ่มลงทะเบียนช่างภาพ 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • เริ่มส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2562
  • ตัดสินภาพวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562
  • ประกาศผล วันที่ 27 ธันวาคม 2562
  • มอบรางวัลประมาณวันที่ 10 มกราคม 2563
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ส่งภาพและไฟล์งานด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “ โครงการประกวดไร่เชิญตะวัน 3 ฤดู ”
 • ส่งภาพถ่ายมาที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน 217 หมู่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลด้วยความละเอียดไม่ น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล ที่ 300 dpi ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย ขนาดรูป 12 x 18 นิ้ว ต่อ 300 dpi ติดฟิวเจอร์บอดสีดำกว้างออกมาด้านละ 2 นิ้ว
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ต้องเป็นภาพถ่าย ที่เกิดขึ้นภายในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
 4. เป็นภาพที่อยู่ภายในบริเวณไร่เชิญตะวันเท่านั้น
 5. ระบุวันที่เดือนปีภาพถ่ายให้ชัดเจน
 6. เป็นภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลและสามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าเกินความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนช่างภาพก่อนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
 8. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นมาส่ง หรือ ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ต้องเป็นภาพที่ตนเองเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้า ประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิด ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งหมด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ทางเว็บไซด์ หรือโซเชียลมีเดียทุกชนิด รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขาย Stcok Photo
 10. ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลำดับภาพ ชื่อภาพ ให้ครบสมบูรณ์ ที่ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
 11. ภาพที่ส่งประกวดและไฟล์ภาพ ทางไร่เชิญตะวัน จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้ารวมประกวดและ ทางผู้จัดมีสิทธิ์นำมาใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 12. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
กฏข้อบังคับของช่างภาพในการถ่ายภาพไร่เชิญตะวัน
 1. ลงทะเบียนกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อรับลงทะเบียนได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
 2. สามารถเข้าพักในไร่เชิญตะวันได้ ครั้งละไม่เกิน 5 วัน
 3. ต้องปฏิบัติตามกฏของไร่เชิญตะวัน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกนอกสถานที่
 4. ห้ามทำลายทรัพย์สินสิ่งของภายในไร่เชิญตะวัน
 5. ต้องขออนุญาตในการถ่ายภาพบางสถานที่ ภายในไร่เชิญตะวัน
* ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดโดยเด็ดขาด *
 
 
 
สอบถามเพิ่เติมได้ที่
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/eNBHvm
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด11 
11 
Stats Contest
11 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,941,116
10,018
6,716
จำนวนสมาชิก
39,323
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 10
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,361
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,165
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,489
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,323  คุณสุดารัตน์ ลือขจร
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 121 กระทู้  94 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.