หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดภาพถ่าย, ถ่ายรูป | เชียงราย
4.1K
1
 18 ธันวาคม 2561 
ประกวดถ่ายภาพ "เชิญตะวัน 3 ฤดู" พุทธศิลป สื่อพุทธธรรม ท่องเที่ยวิถีธรรม


ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิระเมธี) พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคมชื่อดังของประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในแนวพุทธศิลปพุทธธรรม นำการท่องเที่ยว เน้นให้เห็นถึงความสวยงามของธรรมชาติที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ 
 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพรวมถึงผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมโดยการส่งภาพถ่ายเข้ามาเพื่อคัดเลือกภาพที่สวยงาม ทำให้เกิดแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ที่รักการถ่ายภาพเข้าถึงพุทธศิลปสื่อพุทธธรรม
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวพุทธศิลป
 • เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
 • เป็นการเปิดโลกทัศน์ ของธรรมะในแนวเซน
 • เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติธรรมตามแนว ท่าน ว.วชิระเมธี
 • เพื่อจะนำรูปไปเผยแผร่ให้ชาวโลกได้เห็นถึงความสวยงามของพุทธศิลป เพื่อสื่อถึงพุทธธรรม
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • ประเภทประชาชนทั่วไปและช่างภาพอาชีพและมือสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศและอายุ
ระยะเวลาการสมัครช่างภาพ
 • ขอลิงค์สมัครได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
  • เริ่มลงทะเบียนช่างภาพ 1 ธันวาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
  • เริ่มส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2562
  • ตัดสินภาพวันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562
  • ประกาศผล วันที่ 27 ธันวาคม 2562
  • มอบรางวัลประมาณวันที่ 10 มกราคม 2563
*หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 • ส่งภาพและไฟล์งานด้วยตนเอง หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “ โครงการประกวดไร่เชิญตะวัน 3 ฤดู ”
 • ส่งภาพถ่ายมาที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไร่เชิญตะวัน 217 หมู่ 25 บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 (ดูตามตราประทับไปรษณีย์)
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
 1. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลด้วยความละเอียดไม่ น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล ที่ 300 dpi ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย ขนาดรูป 12 x 18 นิ้ว ต่อ 300 dpi ติดฟิวเจอร์บอดสีดำกว้างออกมาด้านละ 2 นิ้ว
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 3. ต้องเป็นภาพถ่าย ที่เกิดขึ้นภายในระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
 4. เป็นภาพที่อยู่ภายในบริเวณไร่เชิญตะวันเท่านั้น
 5. ระบุวันที่เดือนปีภาพถ่ายให้ชัดเจน
 6. เป็นภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลและสามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าเกินความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจกรรมการ)
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนช่างภาพก่อนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
 8. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นมาส่ง หรือ ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ต้องเป็นภาพที่ตนเองเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้า ประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิด ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายทั้งหมด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ทางเว็บไซด์ หรือโซเชียลมีเดียทุกชนิด รวมไปถึงภาพถ่ายที่ส่งขาย Stcok Photo
 10. ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลำดับภาพ ชื่อภาพ ให้ครบสมบูรณ์ ที่ด้านหลังฟิวเจอร์บอร์ด
 11. ภาพที่ส่งประกวดและไฟล์ภาพ ทางไร่เชิญตะวัน จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้ารวมประกวดและ ทางผู้จัดมีสิทธิ์นำมาใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
 12. การประกวดทุกประเภท คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินภาพการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
กฏข้อบังคับของช่างภาพในการถ่ายภาพไร่เชิญตะวัน
 1. ลงทะเบียนกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ท่านใดไม่ได้ลงทะเบียนกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ติดต่อรับลงทะเบียนได้ที่ bps.3rudoo@gmail.com
 2. สามารถเข้าพักในไร่เชิญตะวันได้ ครั้งละไม่เกิน 5 วัน
 3. ต้องปฏิบัติตามกฏของไร่เชิญตะวัน มิฉะนั้นจะถูกเชิญออกนอกสถานที่
 4. ห้ามทำลายทรัพย์สินสิ่งของภายในไร่เชิญตะวัน
 5. ต้องขออนุญาตในการถ่ายภาพบางสถานที่ ภายในไร่เชิญตะวัน
* ถ้าไม่ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดโดยเด็ดขาด *
 
 
 
สอบถามเพิ่เติมได้ที่
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/eNBHvm
ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,230,194
10,330
6,854
จำนวนสมาชิก
40,064
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 19
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
16,058
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,673
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,816
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 40,064  คุณจตุทิพย์ อัมพรอัจฉริยะ
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 129 กระทู้  99 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2020 All Right Reserved.