หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดงานเขียน, เรียงความ | กรุงเทพฯ
1.3K
22
twitter
google plus
 18 ธันวาคม 2561 
ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”


ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
 
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณค่าและให้สาระความรู้ รวมทั้งข้อคิดในแง่มุมต่าง ๆ ได้มีโอกาสนำความประทับใจ ตลอดจนคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน มาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้สู่สาธารณชนกันอย่างกว้างขวาง 
 
ประเภทการประกวด
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช.
 4. นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 5. บุคคลทั่วไป

 
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบการเรียนปกติระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, อาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.) และอุดมศึกษา(ระดับปริญญาตรี)
 • บุคคลทั่วไปไม่กำหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ 
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน *เฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะต้องให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
สาระสำคัญของการเขียน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดให้เขียนพรรณนาความประทับใจ และสิ่งที่ได้รับจากการอ่านพระราชนิพนธ์เล่มที่อ่าน ด้วยกลวิธีการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านสำนวนภาษาที่สละสลวย การใช้ภาษาและอักขรวิธีที่ถูกต้อง พร้อมทั้งคัดลอกพระราชนิพนธ์บางส่วนหรือบางตอน ที่ผู้เขียนผลงานมีความประทับใจชวนให้น่าจดจำ และมีคุณค่าทำให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือข้อคิดคติเตือนใจ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ให้ระบุเลขหน้าของพระราชนิพนธ์บางส่วนหรือบางตอนที่คัดลอกมาให้ชัดเจนด้วย 
 
ทั้งนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเลือกอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กำหนดดังรายชื่อต่อไปนี้ ดาวน์โหลด
 
ฟอนต์และขนาดตัวอักษร

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บนกระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 พอยท์ โดยกำหนดความยาวดังนี้ 
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 1 - 2 หน้า
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6, อาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 2 - 3 หน้า 
 • ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และบุคคลทั่วไป จำนวน 3 - 4 หน้า 
(แบบฟอร์มที่กำหนด ให้ดาวน์โหลดที่ www.chulabook.com)
 
ส่งผลงานการประกวด
 • สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com 
 • ส่งทางไปรษณีย์เป็นเอกสารต้นฉบับ ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ระยะเวลาดำเนินงาน
 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มกราคม 2562
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน วันที่ 1 -28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 10 มีนาคม 2562 บนเว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาฯ www.chulabook.com
 • จัดพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • แผนกประชาสัมพันธ์ ศูนย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-9893–5 
 • Call Center 0-2255-4433
 • email : prs@cubook.chula.ac.th
 • Facebook : www.facebook.com/cubook
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.chulabook.com
 
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/qoBNKE
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,208
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.