หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดวาดภาพ, ระบายสี | กรุงเทพฯ
1.2K
twitter
google plus
 18 ธันวาคม 2561 
ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “สัตว์...สร้างสุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”


ด้วยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัดงาน ม.มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 15 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและสวัสดิภาพสัตว์ ตลอดจนสร้างงานบริการวิชาการและให้ความรู้กับชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย  
      
ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน ม. มหิดลคนรักสัตว์ ครั้งที่ 15
 
และขอเชิญชวนให้โรงเรียนของท่านส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพตามโครงการฯ ในหัวข้อเรื่อง “สัตว์...สร้างสุข สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยคณะฯ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 มกราคม 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 12 มกราคม 2562 

กฏและกติกาการเข้าร่วมประกวดวาดภาพตามโครงการฯ
  1. เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. การวาดภาพไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมโดยใช้เทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตามความคิดสร้างสรรค์ (เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีอะคริลิก ดินสอสี) โดยผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกวดวาดภาพมาเอง ยกเว้นกระดาษวาดภาพ ซึ่งผู้เข้าประกวดแข่งขันจะต้องใช้กระดาษที่ทางคณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้
  3. ขนาดภาพวาดที่กำหนด คือ 29.7 x 42.0 เซนติเมตร (A3)
  4. ประกวดวันที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. และประกาศผลการตัดสินเวลา 14.00 น.
  5. ผู้เข้าร่วมประกวด จะต้องชำระค่าสมัคร 99 บาทต่อท่าน ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน
  6. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือของตนเองภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำผลงานสร้างสรรค์ล่วงหน้ามาใช้ประกอบผลงานเพื่อส่งประกวด
  7. ไม่อนุญาตให้ใช้สีสเปรย์พ่น และน้ำยาเคลือบผลงานในทุกรูปแบบ
  8. การตัดสินผลงานเป็นการตัดสินในห้องลับ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
  9. ผลงานภาพวาดของผู้เข้าประกวด  ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถนำไปเผยแพร่  เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อการเลี้ยงสัตว์สู่ประชาชนทั่วไป
โดยส่งใบสมัครทางอีเมล์ : MUVSlovedog@gmail.com 
หรือสมัครทาง https://goo.gl/forms/7z6wrpp3FZXD1pbC3
 
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/xZEb72
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มกราคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,216
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.