หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดธุรกิจ, โครงการ | กรุงเทพฯ
589
twitter
google plus
 27 พฤศจิกายน 2561 
ประกวดธุรกิจ "โครงการ วันเดอร์ เซเว่น สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปีที่ 1"
บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดทีมนักขาย รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน 4วัน 3คืน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ส่งแบบฟอร์มการสมัคร ก่อนวันที่ 7 มกราคม 2562
 
เงื่อนไขในการรับสมัคร
 1. ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา(จำกัดอายุระหว่าง 18-25 ปี)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกทั้งหมด 4 ท่านและทุกท่านจะต้องมาให้ครบเพื่อเสนอแผนธุรกิจในวันที่กำหนด
 3. สิทธิตามกฎหมาย: แนวคิดทั้งหมด, โพสต์ในโซเซียล, ผลงานต้นฉบับรวมทั้งแผนธุรกิจและข้อเสนอยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 4. นักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมสำหรับการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อม ชื่อทีม หลักฐานการเป็นนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ที่บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อนวันที่ 7 มกราคม 2562
ข้อกำหนดในการแข่งขัน
 1. ผู้สมัครทุกคนในทีมจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการแข่งขันที่ทางบริษัทกำหนด ในวันที่ 12 หรือ 13 มกราคม 2562 ณ บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. ทุกทีมจะต้องมีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ 1 บัญชีขึ้นไปเพื่อโปรโมททีม และสินค้าของบริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 3. ทุกทีมจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ, การตลาด, วิธีขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย, บทบาทของทีม และรายงานการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (ไม่เกิน 50 สไลด์) ส่งมายัง บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จากัด ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ 13 มกราคม 2562 ผู้เข้ารอบจะถูกคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินของบริษัท (ตามวัน - เวลา ที่บริษัทกำหนด)
 4. แผนการตลาด, ช่องทางการจัดจำหน่าย, เทคนิคการขาย และโซเซียลมีเดีย เนื้อหาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนด และไม่ผิดจรรยาบรรณ (ตัวอย่าง: การบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์เกินความจริง) หากทำผิดจะถูกตัดสิทธิและมีโทษทางกฏหมาย
 5. สินค้าทั้งหมด, ชุดใบเสร็จรับเงิน และค่าคอมมิชชั่น จะมอบให้ที่บริษัทฯ ชุดใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ลูกค้าต้องเป็นฟอร์มของ บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
 6. สินค้าที่จำหน่ายทั้งหมดต้องเป็นราคาขายปลีกที่ทางบริษัทกาหนดไว้เท่านั้น - ไม่อนุญาตให้เพิ่มราคาขาย
ขั้นตอนการตัดสิน 

รอบแรก 
 • ทุกทีมมีเวลา 45 วันนับจากวันที่ 13 มกราคม 2019 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์, สร้างบัญชีโซเซียลมีเดีย, สร้างช่องทางการจัดจำหน่าย, เครือข่ายการขาย และส่งการนำเสนอแผนธุรกิจ คะแนนที่จะได้รับมีดังนี้: 
  • ยอดขายรวม - 10 คะแนน 
  • การตอบกลับโซเซียลมีเดียและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเกี่ยวกับทีมและผลิตภัณฑ์ - 10 คะแนน 
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จ (ความคิดสร้างสรรค์ / ผลการขาย) - 10 คะแนน 
  • ข้อเสนอแนะทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน - 10 คะแนน 
  • การสาธิตเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาลูกค้าและการขายซ้ำ - 10 คะแนน
รอบที่สอง
 • ทีมที่เข้ารอบจะได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอแผนและตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน มีระยะเวลา 30 วันในการแข่งขันรอบสุดท้าย คณะกรรการจะคัดเลือกผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย ตามเกณฑ์ดังนี้ 
  • บุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีม 
  • ความเป็นไปได้ของโครงการ ไอเดีย และข้อเสนอทางธุรกิจ 
  • ทีมเครือข่าย และช่องทางการจัดจำหน่าย 
  • มูลค่าของโซเซียลมีเดียและการเข้าถึงลูกค้ากับการโต้ตอบ 
  • ยอดขายที่ถูกต้องจากใบเสร็จการขาย
รางวัลที่ได้รับ 
 • รางวัลที่หนึ่ง - เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน 4วัน 3คืน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
 • รางวัลที่สอง - เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 
 • รางวัลที่สาม - เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการขาย 
 1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและใบเสร็จรับเงินจะต้องได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายโดยบริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น 
 2. ทุกรายการที่ทำการขายทุกทีมจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมนำส่งสำเนา 1 ฉบับ มายังบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับค่าคอมมิชชั่น 
 3. ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์หลังจากที่ได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 4. ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 30 % ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 10 % 
 5. ยอดขายทั้งหมดต้องถูกคำนวนก่อนจ่ายค่าคอมมิชชั่นและเบิกสินค้าในรอบถัดไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง 
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/1Eju41
 
ประเภทผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร วันที่ 7 มกราคม 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,651  คุณเอียน
สถิติงานแสดงสินค้า 98 กระทู้  89 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด32 
31 
Stats Contest
31 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,552,244
9,469
6,448
จำนวนสมาชิก
37,651
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 27
ภาคตะวันออก 2
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,464
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,607
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,082
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.