หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดธุรกิจ, โครงการ | กรุงเทพฯ
395
twitter
google plus
 27 พฤศจิกายน 2561 
ประกวดธุรกิจ "โครงการ วันเดอร์ เซเว่น สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปีที่ 1"
บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดทีมนักขาย รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน 4วัน 3คืน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ส่งแบบฟอร์มการสมัคร ก่อนวันที่ 7 มกราคม 2562
 
เงื่อนไขในการรับสมัคร
 1. ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา(จำกัดอายุระหว่าง 18-25 ปี)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีสมาชิกทั้งหมด 4 ท่านและทุกท่านจะต้องมาให้ครบเพื่อเสนอแผนธุรกิจในวันที่กำหนด
 3. สิทธิตามกฎหมาย: แนวคิดทั้งหมด, โพสต์ในโซเซียล, ผลงานต้นฉบับรวมทั้งแผนธุรกิจและข้อเสนอยังคงเป็นทรัพย์สินของ บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 4. นักศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมสำหรับการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องส่งแบบฟอร์มการสมัคร พร้อม ชื่อทีม หลักฐานการเป็นนักศึกษา และบัตรประจำตัวประชาชน ที่บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อนวันที่ 7 มกราคม 2562
ข้อกำหนดในการแข่งขัน
 1. ผู้สมัครทุกคนในทีมจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง กฎกติกาและระเบียบข้อบังคับการแข่งขันที่ทางบริษัทกำหนด ในวันที่ 12 หรือ 13 มกราคม 2562 ณ บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 2. ทุกทีมจะต้องมีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ 1 บัญชีขึ้นไปเพื่อโปรโมททีม และสินค้าของบริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 3. ทุกทีมจะต้องนำเสนอแผนธุรกิจ, การตลาด, วิธีขายผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย, บทบาทของทีม และรายงานการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (ไม่เกิน 50 สไลด์) ส่งมายัง บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จากัด ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ 13 มกราคม 2562 ผู้เข้ารอบจะถูกคัดเลือกเพื่อนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินของบริษัท (ตามวัน - เวลา ที่บริษัทกำหนด)
 4. แผนการตลาด, ช่องทางการจัดจำหน่าย, เทคนิคการขาย และโซเซียลมีเดีย เนื้อหาทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนด และไม่ผิดจรรยาบรรณ (ตัวอย่าง: การบรรยายสรรพคุณผลิตภัณฑ์เกินความจริง) หากทำผิดจะถูกตัดสิทธิและมีโทษทางกฏหมาย
 5. สินค้าทั้งหมด, ชุดใบเสร็จรับเงิน และค่าคอมมิชชั่น จะมอบให้ที่บริษัทฯ ชุดใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ลูกค้าต้องเป็นฟอร์มของ บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น
 6. สินค้าที่จำหน่ายทั้งหมดต้องเป็นราคาขายปลีกที่ทางบริษัทกาหนดไว้เท่านั้น - ไม่อนุญาตให้เพิ่มราคาขาย
ขั้นตอนการตัดสิน 

รอบแรก 
 • ทุกทีมมีเวลา 45 วันนับจากวันที่ 13 มกราคม 2019 เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์, สร้างบัญชีโซเซียลมีเดีย, สร้างช่องทางการจัดจำหน่าย, เครือข่ายการขาย และส่งการนำเสนอแผนธุรกิจ คะแนนที่จะได้รับมีดังนี้: 
  • ยอดขายรวม - 10 คะแนน 
  • การตอบกลับโซเซียลมีเดียและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเกี่ยวกับทีมและผลิตภัณฑ์ - 10 คะแนน 
  • ช่องทางการจัดจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จ (ความคิดสร้างสรรค์ / ผลการขาย) - 10 คะแนน 
  • ข้อเสนอแนะทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน - 10 คะแนน 
  • การสาธิตเกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาลูกค้าและการขายซ้ำ - 10 คะแนน
รอบที่สอง
 • ทีมที่เข้ารอบจะได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอแผนและตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน มีระยะเวลา 30 วันในการแข่งขันรอบสุดท้าย คณะกรรการจะคัดเลือกผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย ตามเกณฑ์ดังนี้ 
  • บุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีม 
  • ความเป็นไปได้ของโครงการ ไอเดีย และข้อเสนอทางธุรกิจ 
  • ทีมเครือข่าย และช่องทางการจัดจำหน่าย 
  • มูลค่าของโซเซียลมีเดียและการเข้าถึงลูกค้ากับการโต้ตอบ 
  • ยอดขายที่ถูกต้องจากใบเสร็จการขาย
รางวัลที่ได้รับ 
 • รางวัลที่หนึ่ง - เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมศึกษาดูงาน 4วัน 3คืน ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
 • รางวัลที่สอง - เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท 
 • รางวัลที่สาม - เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการขาย 
 1. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและใบเสร็จรับเงินจะต้องได้รับอนุญาตในการจัดจำหน่ายโดยบริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด เท่านั้น 
 2. ทุกรายการที่ทำการขายทุกทีมจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมนำส่งสำเนา 1 ฉบับ มายังบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับค่าคอมมิชชั่น 
 3. ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์หลังจากที่ได้รับสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 4. ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 30 % ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 10 % 
 5. ยอดขายทั้งหมดต้องถูกคำนวนก่อนจ่ายค่าคอมมิชชั่นและเบิกสินค้าในรอบถัดไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง 
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/1Eju41
 
ประเภทผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร วันที่ 7 มกราคม 2562
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,413  คุณพิมพา
สถิติงานแสดงสินค้า 96 กระทู้  87 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด25 
22 
Stats Contest
22 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,432,450
9,343
6,395
จำนวนสมาชิก
37,413
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 24
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,233
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,430
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
8,953
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.