หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดวาดภาพ, ระบายสี | กรุงเทพฯ
609
twitter
google plus
 26 ตุลาคม 2561 
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” 


อีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมแต่งแต้มความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องชญี่ปุ่น” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้้ - วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 2. ต้องสมัครเป็นทีมๆละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
การสมัคร
 • ขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ (ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้)
 • ส่งใบสมัคร รูปถ่าย และผลงานมาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ 
  • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-9662127-9 วงเล็บมุมซอง (โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561)
หมายเหตุ
 • ในใบสมัครต้องมีตราประทับของทางโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครอยู่
 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์โดยไม่มีการพับภาพ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว 
 • ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • รูปแบบของผลงาน
  • ภาพวาดโปรเตอร์พร้อมคำขวัญ โดยวาดภาพระบายสีและเขียนคำขวัญไว้ใต้ภาพ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ (ไม่จำกัดประเภทของสี)
 • ขนาดของกระดาษ
  • 11 1/2 นิ้ว x 16 1/2 นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน 
  • วาดให้เต็มเนื้อที่กระดาษ
** เขียนชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียนและที่อยู่ของสมาชิกในทีม ที่ด้านหลังภาพด้วย

รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” จำนวน  6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน) เดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกันที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารพร้อมที่พักฟรี ตลอดการเดินทาง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)  
 • รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท  
  • สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม โดยโรงเรียนที่มีนักเรียนชนะเลิศ และ / หรือรองชนะเลิศ มากกว่า 1 ทีม จะได้รับทุนการศึกษามากขึ้นตามจำนวนทีมด้วย (ทุนละ 20,000 บาท ต่อ 1 ทีม)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : goo.gl/pei9ka

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ 
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 02-9662127-9 
 • http://isuzu-tis.com

อ้างอิงจาก : goo.gl/gLiRRn
 
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ขอข้อมูล
สมัครประกวด
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,322  คุณเย๋า
สถิติงานแสดงสินค้า 95 กระทู้  86 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด24 
21 
Stats Contest
21 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,393,480
9,301
6,379
จำนวนสมาชิก
37,322
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 24
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,157
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,376
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
8,894
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2018 All Right Reserved.