หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดวาดภาพ, ระบายสี | กรุงเทพฯ
1.8K
3
twitter
google plus
 26 ตุลาคม 2561 
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” 


อีซูซุร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมแต่งแต้มความคิดสร้างสรรค์ ในการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องชญี่ปุ่น” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้้ - วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาอยู่ในสายสามัญของสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
 2. ต้องสมัครเป็นทีมๆละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
การสมัคร
 • ขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ (ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาได้)
 • ส่งใบสมัคร รูปถ่าย และผลงานมาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ 
  • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-9662127-9 วงเล็บมุมซอง (โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561)
หมายเหตุ
 • ในใบสมัครต้องมีตราประทับของทางโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครอยู่
 • ผู้สมัครต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์โดยไม่มีการพับภาพ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่พิจารณาผลงานดังกล่าว 
 • ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • รูปแบบของผลงาน
  • ภาพวาดโปรเตอร์พร้อมคำขวัญ โดยวาดภาพระบายสีและเขียนคำขวัญไว้ใต้ภาพ ตามหัวข้อที่กำหนดให้ (ไม่จำกัดประเภทของสี)
 • ขนาดของกระดาษ
  • 11 1/2 นิ้ว x 16 1/2 นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน 
  • วาดให้เต็มเนื้อที่กระดาษ
** เขียนชื่อนักเรียน ชื่อโรงเรียนและที่อยู่ของสมาชิกในทีม ที่ด้านหลังภาพด้วย

รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ : รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” จำนวน  6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน) เดินทางไปทัศนศึกษาร่วมกันที่ประเทศญี่ปุ่น อาหารพร้อมที่พักฟรี ตลอดการเดินทาง
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)  
 • รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท  
  • สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม โดยโรงเรียนที่มีนักเรียนชนะเลิศ และ / หรือรองชนะเลิศ มากกว่า 1 ทีม จะได้รับทุนการศึกษามากขึ้นตามจำนวนทีมด้วย (ทุนละ 20,000 บาท ต่อ 1 ทีม)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : goo.gl/pei9ka

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ 
 • บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทร. 02-9662127-9 
 • http://isuzu-tis.com

อ้างอิงจาก : goo.gl/gLiRRn
 
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 38,180  คุณเน
สถิติงานแสดงสินค้า 100 กระทู้  91 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด36 
35 
Stats Contest
35 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,702,530
9,636
6,524
จำนวนสมาชิก
38,180
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 32
ภาคตะวันออก 2
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,715
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,792
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,230
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.