หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดออกแบบโลโก้, กราฟฟิค | กรุงเทพฯ
1.9K
26
twitter
google plus
 7 กันยายน 2561 
ประกวดออกแบบภาพโมเสค ภายใต้ชื่อโครงการ“ หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค ” Brilliant Ideas  Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018


บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด เปิดเวทีอีกครั้ง ขอเชิญชวนนักออกแบบทุกรุ่น ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการประกวด โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไป ได้แสดงความสามารถเข้าร่วมส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบภาพโมเสค โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 
 
ภายใต้ชื่อโครงการ “ หมื่นไอเดีย ล้านความคิด มหัศจรรย์โมเสค ” Brilliant Ideas Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018 สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดของประเทศไทย

รวมถึงสร้างจินตนาการของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย สามารถแปลงภาพต่างๆ ผ่านมุมมองของภาพโมเสคได้อย่างมีศิลปะ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร 
 
วัตถุประสงค์     

ประเทศไทยมีสถานที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละจังหวัดมากมาย เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คที่สำคัญอันน่าประทับใจ ตั้งแต่สถานที่เชิงศิลปวัฒนธรรม สถานที่เชิงศาสนา สถานที่เชิงประวัติศาสตร์และสถานที่ทางธรรมชาติ

รวมถึงยังมีเรื่องราวที่เกิดจากความสร้างสรรค์และจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด ของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย ที่รอให้ไปสัมผัสและนำมาบอกเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ จึงมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสามารถทางด้านงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์

ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดของประเทศไทย รวมถึงสร้างจินตนาการของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย สามารถแปลงภาพต่างๆ ผ่านมุมมองของภาพโมเสคได้อย่างมีศิลปะ ควรค่าแก่การสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป
 
คุณสมบัติผู้ประกวด
 • นิสิตนักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • หรือทุกคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพการออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี
 • และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย
ประเภทภาพการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท
 1. แลนด์มาร์คประจำจังหวัดของไทย (Landmark of Thailand)
  • นำเสนอสถานที่ซิกเนเจอร์ที่เป็นจุดเด่น เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คประจำจังหวัด จังหวัดใดก็ได้ในประเทศไทย บอกเล่าเรื่องราวนำเสนอผ่านมุมมองของโมเสค สามารถถ่ายทอดได้ชัดเจนว่าคือจังหวัดอะไร
 2. สัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย (Mythical Creature)
  • ถ่ายทอดจินตนาการ สร้างสรรค์เรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์แห่งความงามของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย กำหนดให้ “ขนาดของสัตว์เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของภาพ”
ขอบเขตด้านเนื้อหา
 1. แปลงภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เป็นภาพโมเสค
 2. กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น (มี Pantone สีให้) สร้างผลงานกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 156 x 252 ช่อง (Pixel) ที่กำหนด (มีตาราง Grid ให้) สามารถดาวน์โหลด Pantone สีและตาราง (Grid) อยู่ในไฟล์ Illustrator ที่บริษัทฯ จัดทำให้แล้วได้ที่ www.keratiles.co.th หรือขอรับแผ่นซีดีจากบริษัทฯ (ห้ามใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพทุกชนิด)
 3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หรือผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานเองโดยการดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วได้ โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  เป็นอันขาดและผลงานของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
ขอบเขตด้านพื้นที่
 • ภาพทั้ง 2 ประเภท มีขนาดพื้นที่ 156 x 252 ช่อง (Pixel) (13 x 21 ฟุต)
 • ประเภทการจัดวางภาพ 1.แนวนอน หรือ 2.แนวตั้ง 
วิธีการเสนองาน (Presentation)
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) พร้อมติดผลงานกระดาษ A2 ลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นต่อผลงาน
 • ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai และ JPG ต้องบันทึกใส่แผ่น CD จำนวน 1 ชุด
 • ระบุชื่อผลงานและประเภทของภาพการประกวด พร้อมบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของภาพดังกล่าว
 • ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน
เงินรางวัลประเภทละ       
 • รางวัลชนะเลิศ : 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 : 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 :  5,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย : 2,000 บาท  จำนวน 5 รางวัล
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ
 • แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
 • ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
 • ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
 • ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
กำหนดการ
 • วันรับสมัคร: วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2562                
 • วันประกาศผล: 20 มีนาคม 2562 ทาง Facebook.com/keratilesceramic และ www.keratiles.co.th
หมายเหตุ: 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
 • ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ดูรายละเอียดกติกาการประกวดที่นี่ https://goo.gl/YLmuLg
ดาวน์โหลดตาราง Grid+Pantone สีที่นี่และ ใบสมัครที่นี่ https://goo.gl/dnDZye

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก :Angkana Singhanam
 
ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,875  คุณวิรัญญาสวนมัวมืด
สถิติงานแสดงสินค้า 99 กระทู้  90 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด41 
40 
Stats Contest
40 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,647,200
9,571
6,493
จำนวนสมาชิก
37,875
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 38
ภาคตะวันออก 1
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,642
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,734
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,189
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.