หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดสื่อ, หนังสั้น, ภาพยนตร์ | กรุงเทพฯ
2.2K
2
twitter
google plus
 3 เมษายน 2561 
ประกวดหนังสั้น "หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว"


ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน และนิสิต/นักศึกษา ส่งประกวดผลงานหนั้งสั้น โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจสิทธิวัยรุ่นตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA), มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 
กำหนดการ
 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น
 • มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา 
 • หรืออาชีวศึกษา เป็นทีม 3 คนขึ้นไป
เงื่อนไขและข้อกําหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดต้องจัดทําคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ทั้งนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.shortfilmlonglove.com
 2. การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
  1. ระดับมัธยมต้น
  2. ระดับมัธยมปลาย/ ปวช.
  3. ระดับปริญญาตรี/ ปวส.
   • ผู้สมัครต้องส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม พร้อมระบุชื่อทีม และชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล ของสมาชิกทุกคน
   • (แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์www.shortfilmlonglove.com)
   • แต่ละทีมต้องประกอบด้วยสมาชิกจํานวน 3 คนขึ้นไป
   • แต่ละทีมส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน
 3. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที รวม Title และEnd credit (ถ้ามี)
 4. ไม่จํากัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกลงแผ่น DVD ในรูปแบบ MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV โดยมีภาพคมชัดด้วยความละเอียดระดับ HD หรือ Full HD การบันทึกเสียงรับฟังได้ชัดเจน
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 7. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 8. เนื้อหาต้องไม่เป็นการเสียดสี ล้อเลียน ลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 9. ใช้ภาษาไทยในการนําเสนอ หรือหากนําเสนอด้วยภาษาอื่น ต้องมีSubtitle ภาษาไทยกํากับไว้
 10. ทีมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้คณะผู้จัดงานนําผลงานเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 11. แผ่น DVD บันทึกผลงาน และเอกสารการสมัคร จะไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
หลักฐานประกอบการจัดส่งผลงาน
 1. ผลงานไฟล์ต้นฉบับบันทึกลงแผ่น DVD พร้อมชื่อเรื่อง และบรรยายเนื้อเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 2. ใบสมัครจํานวน 1 ชุด
 3. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือสําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องของสมาชิกทุกคนในทีม
การส่งผลงาน
 • ส่งเอกสาร และเอกสารประกอบ พร้อมแผ่น DVD บันทึกผลงานมาที่ ต้ ปณู .5 ปณฝ.ศึกษาธิการ 10304
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
เงินรางวัล พร้อมโล่-เกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 5,000 บาท (3 รางวัล)
ดาวน์โหลดเอกสาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง 

อ้างอิงจาก : goo.gl/LUWBhT
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน
ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
ประกาศงานแสดงสินค้าฟรี : Post contest Free!
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 37,655  คุณจิราภรณ์
สถิติงานแสดงสินค้า 98 กระทู้  89 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด32 
31 
Stats Contest
31 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
3,553,427
9,469
6,448
จำนวนสมาชิก
37,655
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคอีสาน 1
ภาคกลาง 27
ภาคตะวันออก 2
ภาคใต้ 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
14,470
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,609
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,084
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.