หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที | กรุงเทพฯ
1.7K
 3 สิงหาคม 2560 
ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2
ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล”


มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่่วมด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า100,000 และ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 • มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกื้อกูลกันในสังคม
 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกฝังจิตสำนึกของการอยู่ร่วมกันในสังคม
 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผ่านการสื่อสารที่เป็นประโยชน์
 4. เพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดที่สร้างสรรค์ อย่างถูกวิธี 
 5. เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนในสังคมร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย
 • นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ช่องทางการส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน
 1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
 2. ส่งคลิปวีดีโอการพูดใน หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล” ความยาวไม่เกิน 2 นาที 
 3. ส่งคลิปวีดีโอมาที่หน้ากิจกรรม facebook fanpage พจนศิลป์ พร้อมกรอกรายละเอียดชื่อ สกุล หมายเลขติดต่อและมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา มาที่ Inbox
 4. ไฟล์วีดีโอที่ร่วมส่งเข้าประกวดต้องเป็นสกุล .mp4 เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 Mb
 5. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น
 6. ส่งคลิปวีดีโอภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 - 15 กันยายน 2560
การคัดเลือก
 1. คัดเลือกคลิปวีดีโอเพื่อออกอากาศในและรายการไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 21.25 น.-21.45 น. จำนวน 20 คลิป โดยคลิปที่ได้รับการออกอากาศจะได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 
 2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา เพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย จำนวน 20 คน โดยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 22 กันยายน 2560 ทาง facebook fanpage พจนศิลป์ 
 3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 20 คน จะได้เข้าร่วมการฝึกอบรม (Workshop) ทักษะการพูดจากวิทยากรชื่อดังในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 โดยสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 4. ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดนำชื่อ-นามสกุล ตลอดจนภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวในขณะเข้าร่วมการประกวด สามารถนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธการสมัครเข้าร่วมการประกวดใดๆ และการมอบของรางวัล ที่เห็นว่าการสมัครไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือเป็นไปในทางทุจริต หรืออาจทำลายการประกวด ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจาณาไม่ให้ผู้นั้นร่วมการประกวด และมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกกฎกติกาของการประกวดเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆได้ ซึ่งการใช้สิทธิ์ตัดสินพิจารณาของคณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-201-6470
ประเภทรางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ พจนศิลป์ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน ที่ได้รับการโหวตผ่าน facebook fanpage พจนศิลป์
 • ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท 
หมายเหตุ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับค่าเดินทางเพื่อมาร่วมแข่งขัน

ติดต่อสอบถามรายละเอีดยข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ้างอิงจาก goo.gl/MGrSKg
ประเภทผู้สมัคร : นิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2560
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,007,051
10,080
6,742
จำนวนสมาชิก
39,509
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 17
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,492
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,282
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,552
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,509  คุณปราณี สังข์ฉิม
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 130 กระทู้  101 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.