หน้างานประกวด    ในประเทศ    ประกวดพูด, กล่าวสุนทรพจน์, โต้วาที | กรุงเทพฯ
3.0K
 23 ธันวาคม 2559 
ประกวดพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”


กองทัพบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน”   ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
 • มัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป
 1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มการสมัครเข้ารวมประกวดสุนทรพจน์ ติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ลงในใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 2 ชุด
 2. คลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์ ความยาวประมาณ 5 นาที ในคุณภาพ (Quality) 480p ขึ้นไปในรูปแบบไฟล์ .MAEG4 
 3. พิมพ์บทสุนทรพจน์สำหรับพูดในหัวข้อเดียวกันนี้ โดยใช้โปรแกม MicrosoftWord 2010-2013 ตัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ มาตรฐานแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16p ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 4. รูปแบบการส่งจะต้องแนบไฟล์วิดีโอและบทสุนทรพจน์เป็น DVD หรือ Flash Drive ส่งให้คณะกรรมการตัดสินได้ประประกอบการพิจรณา
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นงานริเริ่มสร้างสรค์ของผู่เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียน ต้องไม่ใช่งานแปล แปลง เลียนแบบ ลอก ทำซ้ำ จากผลงานสร้างสรรค์ของผู่อื่นโดยเด็ดขาด หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินสินทางปัญญาอื่นใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฝ่ายเดียว
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน ต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของเจ้าของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เท่านั้น
 7. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดพูดสุนทรพจน์ที่นำเสอน ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบก ที่จะนำไปเผยแพร่ในโอกาสและรูปแบบที่เห็นสมควร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2560
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก(ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandwakeup.com )
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและแจ้ง วันเวลา สถานที่ การประกวดรอบชิงชนะเลิศให้ทราบอีกครั้ง
*** วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandwakeup.com 

ส่งผลงานได้ที่ 

บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด(หมู่บ้านทาวส์อินทาวน์ซอย 19) เลขที่ 121/466 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 02-559-0740 ต่อ 605
ตู้ ปณ.1-97 ปณฝ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 (การส่งไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
 
ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
อ้างอิงจาก : goo.gl/OnQGG3
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2560
ปิดขอข้อมูล
ปิดรับสมัคร
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด19 
19 
Stats Contest
19 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
4,007,336
10,081
6,742
จำนวนสมาชิก
39,510
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคเหนือ 1
ภาคกลาง 17
ภาคตะวันตก 1
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
Top 10 Popular Contest
15,492
ประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาส...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
10,282
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
9,552
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณภาพมาก่อนเสมอ"
ประกวดวาดภาพ, ระบายสี
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 39,510  คุณปุณณมาส ฟุ้งธนะกุล
สมัครสมาชิก
ตั้งกระทู้ใหม่
สถิติงานประกวด 130 กระทู้  101 หัวข้อ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2019 All Right Reserved.