10 อันดับตลาดนัดขายดี (ทำเงินช่วงเย็น)...
English language
Japanese language
Chinese language
Korean language
Laos language
Malaysian language
German language
Indonesian language
ค้นหา งานประกวด
คำฮิต : ประกวดออกแบบ "สวนลอยน้ำ"..
หน้าแรก
งานประกวด
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด720,019 
ผู้สมัครประกวด8,213 
ผู้ขอข้อมูล6,073 
จำนวนสมาชิก35,184 
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
ผู้จัดงานประกวดอื่นๆ
แนะนำงานประกวด : ท่านสามารถแนะนำ งานประกวด ที่มาใหม่ หรือ ยังไม่ปรากฎข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ โดย คลิกที่นี่
แนะนำผู้จัด : ท่านสามารถแนะนำ ผู้จัดงานประกวด ที่มาใหม่ หรือ ยังไม่ปรากฎข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ โดย คลิกที่นี่
10 อันดับ Contest เร็วๆนี้
1.การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9
2.ฉลอง 10 ปีประกวดระบายสีบาร์บี้
3.ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560
4.ประกวดวงดนตรี Show Your Dreams
5.ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 ภายใต้หัวข้อ "กลัว (FEAR)"
6.ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"
7.ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "กรุงเทพ เมืองแห่งน้ำใจ"
8.ประกวดการผลิตสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน "TU-ASEAN Video Contest 2017"
9.ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการประปานครหลวง
10.ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.
 

10 อันดับ Contest มาใหม่
1.ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"
2.ประกวด "พรรณไม้" แคคตัส และไม้อวบน้ำ, กล้วยไม้, เฟิน ,สับปะรดสี
3.ประกวดออกแบบ “สวนกึ่งสำเร็จรูป” (Modular Instant Garden)
4.ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "EVERY PICTURE TELLS A STORY"
5.ประกวดออกแบบสื่อกราฟิกเคลื่อนไหว ใน “โครงการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ”
6.ประกวดวาดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”
7.ประกวดสโลแกน "Yamaha Road Safety Slogan"
8.ประกวด วีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต"
9.ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการประปานครหลวง
10.ประกวดออกแบบ "สวนลอยน้ำ"
 

10 อันดับ เข้าชมมากสุด
1.ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 ภายใต้หัวข้อ "กลัว (FEAR)"
2.ประกวดวงดนตรี Show Your Dreams
3.ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)
4.ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna”
5.ฉลอง 10 ปีประกวดระบายสีบาร์บี้
6.ประกวดหนังสั้นในหัวข้อ "มนุษย์แม่"
7.ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"
8.ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560
9.โครงการประกวดคลิปวิดีโอครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “50 ปี อาเซียน : ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย”
10.ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8 -11 ปี หัวข้อ “United Through Space”
 

10 อันดับ คนสมัครเยอะสุด
1.ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 ภายใต้หัวข้อ "กลัว (FEAR)"
2.ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)
3.ฉลอง 10 ปีประกวดระบายสีบาร์บี้
4.ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"
5.ประกวดวงดนตรี Show Your Dreams
6.Kids Model Thailand 2017 สายใยรักผูกพันธ์ Season 5
7.ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna”
8.ประกวดวาดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”
9.ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8 -11 ปี หัวข้อ “United Through Space”
10.ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.
 

 16 สิงหาคม 2556  เข้าชม 1,027 ครั้ง
ประกวด Jaymart Smart Teen 2013

 
 
Jay Mart เจมาร์ท จำกัด มหาชน ขอเชิญ ชาย-หญิง ที่มีความมั่นใจในบุคลิก และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้า ร่วมประกวด "Jaymart Smart Teen 2013" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - วันที่ 20 สิงหาคม 2556
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศชาย หญิง อายุ 15 - 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา.ปวช.ปวส. หรือ อุดมศึกษา
 2. ส่วนสูง ชาย 170 ซม.ขึ้นไป และ หญิง 165 เซนติเมตรขึ้นไป
 3. บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรศัพท์มือถือ
 5. โสด และไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีบุตรมาก่อน
 6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. ไม่ติดสัญญา หรือติดสังกัดค่ายหนึ่ง ค่ายใด
วิธีการรับสมัคร
 1. ส่งใบสมัครได้ที่ เจ มาร์ท ทุกสาขา
 2. Download ใบสมัครจาก http://www.jaymart.co.th/smartteen2013
แล้วส่งมาที่ jm-smartteen2013@hotmail.com
ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-4169116
 
หลักฐานการสมัคร
 1. ใบสมัครประกวด Jaymart Smart Teen 2013
 2. บัตรประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา
 3. ภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด (4 X 6 นิ้ว) จำนวน 2 ใบ (เต็มตัวด้านหน้า 1 ใบ และครึ่งตัวด้านหน้า 1 ใบ)
 4. ภาพถ่ายสุดเท่หรือน่ารัก ที่มี Logo Jaymart อยู่ในรูปถ่ายจำนวน 1 ใบ
 5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง พร้อมลายเซ็นในใบสมัคร
(หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องเซ็นรับรองสำเนา) 
กองประกวดฯขอสงวนสิทธ์ิ ที่จะพิจารณาไม่รับสมัครผู้ใดโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลให้ทราบ และกองประกวดมีสิทธ์ิคัดผู้สมัครผู้ใดผู้หนึ่งออก ในระหว่างการตัดสินการประกวดได้ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครผู้นั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบการประกวดของกองประกวด
 
กำหนดการและวันที่ทำการประกวด

 • รอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556
 • รอบตัดสิน วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 ทำการประกวดในรอบตัดสินภายในงาน
Jaymart Mobile Show 2013 ณ. ห้างสรรพสินค้า The Mall บางกะปิ
 
รางวัลการประกวด Jaymart Smart Teen 2013

รางวัลชนะเลิศ Jaymart Smart Teen 2013 ( ชาย 1 + หญิง 1 )
 • เงินรางวัล ท่านละ 30,000 บาท - ถ้วยรางวัล
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน - ช่อดอกไม้
รางวัลสำหรับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ( ชาย 1 + หญิง 1 )
 • เงินรางวัล ท่านละ 20,000 บาท - ถ้วยรางวัล
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน - ช่อดอกไม้
รางวัลสำหรับ รองชนะเลิศอันดับ 2 ( ชาย 1 + หญิง 1 )
 • เงินรางวัล ท่านละ 10,000 บาท - ถ้วยรางวัล
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน - ช่อดอกไม้
รางวัลสำหรับ Smart Teen Poppular Vote (ชาย 1 + หญิง 1)
 • เงินรางวัล ท่านละ 5,000 บาท - ถ้วยรางวัล
 • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน - ช่อดอกไม้
หมายเหตุ : เริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน, นิสิต นักศึกษา
ปิดรับสมัคร วันที่ 20 สิงหาคม 2556
งานประกวด อื่นๆ   
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,184  คุณmr.ban
สถิติงานประกวด 68 กระทู้  65 หัวข้อ
 
 
ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Twitter ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Facebook ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน You tube ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Google Plus ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Instagram ตามติดไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ผ่าน Line
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer | PC Version |   |

Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com
Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.