UPDATE
ปฏิทินงานประกวดทั่วไทย : Contest Calendar
หน้างานประกวด    ประกวดด้านวิชาการ (15)
ผู้เข้าชม 856,952 ครั้ง
เพิ่มงานประกวด คลิกที่นี่!
Past Contest (15)
งาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต”  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน - วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
กลุ่มบริษัท ทรู โดยโครงการทรูปลูกปัญญา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ...
เข้าชม 933 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวด J-Challenge แข่งขันตอบปัญหา ชิงทุนไปญี่ปุ่น!!  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 8 - วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
J-Challenge ปีที่ 10  การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักเรียน, นักศึกษาที่มีใจรักในประเทศญี่ปุ่น แสดงความสามารถและทักษะการใช้ภาษา รวมถึงความรู้ทั่วไปเก...
เข้าชม 796 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558   Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 7 - วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งตำราภาษาไทย ที่มีคุณภาพด้...
เข้าชม 768 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 2 - วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558
ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีทุกสาขา ร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงบัตรของขวัญจาก Amazon กว่า 8,500 บาท พร้อมทั้งประกาศนียบัตรความสำเร็จ เพียงตอบค...
เข้าชม 787 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา   Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 27 มกราคม - วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส...
เข้าชม 1,232 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ Thailand English Online Contest by EOL System  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 17 - วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558
Thailand English Online Contest by EOL System
เข้าชม 796 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ร่วมการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 24  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 - วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558
เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ร่วมการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่24 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ &ldqu...
เข้าชม 1,501 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน โครงการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15"   Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 30 กันยายน - วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
กลับมาแล้วกับการแข่งขันที่น้องๆรอคอย ' โครงการตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬ...
เข้าชม 1,220 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน - วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557
เปิดรับสมัครแล้วครับ สำหรับ "การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : YSC 2015" โดยนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความสนใจทางด้านวิท...
เข้าชม 1,191 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 3 "Geo-informatics Media Contest 2014"   Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 16 - วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557
GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ (ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.บูรพา และ ม.สงขลานครินทร์)
เข้าชม 941 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ภาคพิเศษ!  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เข้าชม 1,047 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวด “หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557”  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา จัดประกวดโครงการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 โดยก...
เข้าชม 1,104 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 - วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วม "การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ร...
เข้าชม 1,228 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556
ทรูปลูกปัญญาจัดโครงการดีๆ ต่อเนื่องสำหรับคุณครูในโครงการทรูปลูกปัญญา ทั้ง 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คุณครู ในโครงการท...
เข้าชม 1,355 ครั้ง | อ่านต่อ  
งาน ประกวดวิทยานิพนธ์โครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์  Thailand
(ประกวดด้านวิชาการ) กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม - วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556
โครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ฯ ปีที่ 4 เปิดรับสมัครวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแล้วสำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์...
เข้าชม 1,290 ครั้ง | อ่านต่อ  
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า [1]

ค้นหา :
ประเภท :
ภาค :
จังหวัด :
หมดเขต :
ลงประกาศ งานประกวด ฟรี! : Contest Post
สมาชิกใหม่ ลำดับที่ 35,865  คุณวีนัส
สถิติงานประกวด 9,976 กระทู้  3,367 หัวข้อ
Contest Statistics
งานประกวดทั้งหมด10 
Stats Contest
1,833 
383 
143 
16 
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมงานประกวด
2,779,954
8,783
6,237
จำนวนสมาชิก
35,865
Contest Type
ประเทศไทย
ภาคกลาง 10
นักเรียน
รางวัล
สิ้นสุดการรับสมัคร
Top 10
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Fax. 02-1019188 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2017 All Right Reserved.